Pracoviště
Charakteristika Pracovníci Historie
Léčebná péče
Lůžková část Ambulantní služby
Výuka
Organizace výuky Rozvrhy Učebnice E-learning Přednášky Přehled antibiotik Kazuistiky Beletrie
Výzkum
Publikace 2016-17 Granty Lékové studie
Archiv aktualit
Odkazy
anglicky | latinsky
Přednosta:
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Sekretářka:
PhDr. Božena Zachovalová

Adresa:
Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81

Kontakt:
Tel.: (+420) 266082717
E-mail: bozena.zachovalova@ bulovka.cz

Výuka bloku infekčního lékařství po zavedení mimořádných opatření v koronavirové krizi

H. Rozsypal, 15. 3. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

bezprecedentní opatření proti šíření covid-19 zasáhlo třítýdenní blok infekčního lékařství pro studijní skupiny 4011 a 4012. Měli jsme snahu praktickou výuku v co nejvyšší míře zachovat, protože stáže považujeme za nenahraditelné. Posléze byl vyhlášen zákaz návštěv na lůžková oddělení a nyní dokonce nouzový stav. Mimoto se v posledních dnech složení pacientů naší kliniky významně profilovalo a pro výuku se stalo poněkud jednotvárné.

Maska ffp3

... více


Dobrovolníci pro pomoc ve zdravotnictví

H. Rozsypal, 15. 3. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

zájemci o dobrovolnou pomoc v pozici sanitáře nebo ošetřovatelského personálu na klinikách a odděleních Nemocnice Na Bulovce se mohou ohlásit přímo náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Mgr. Soně Mendlové.

Kontakt:
Mgr. Soňa Mendlová
Tel.: (+420)266082023, (+420)266082964 (sekretariát)
e-mail: sona.mendlova@bulovka.cz

 


Insinuator medicamentorum – příspěvek k počítačové podpoře výuky

H. Rozsypal, 10. 12. 2017
Insinuator medicamentorum

Nedílnou součástí praktické výuky předmětu infekční lékařství i jiných klinických oborů je stáž u lůžka hospitalizovaných pacientů. To zahrnuje vyšetření nemocných a nahlížení do jejich chorobopisu. Překážkou pro úplné chápání souvislostí je obtížná orientace v obsáhlé chronické medikaci. Každý z léků je uváděn pod řadou obchodních názvů. Jejich množství a bezpočet obchodních názvů v současnosti prakticky vylučuje, aby si je student nebo lékař pamatoval.

... více

E-learning

E-learningový kurz pro studijní skupiny 4011 a 4012, kterým chceme do určité míry nahradit zrušenou prezenční výuku za času covidu-19, naleznete...

...zde


Rozvrhy

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia lékařství české a anglické paralelky a zubního lékařství české a anglické paralelky na školní rok 2019/20.

Zahájení výuky každého bloku předmětu infekční lékařství se uskuteční vždy v posluchárně Vzdělávacího centra Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (popis cesty). Místa konání výuky v následujících dnech budou určena rozvrhem.

...zde

© Aktualizace 30. 3. 2020