Diferenciální diagnóza exantémů


Obrázky zvětšíte kliknutím na ně!

Skarlatiniformní exantém

Scarlatina Scarlatina (malinový jazyk) Scarlatina
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

Syndrom toxického šoku Kawasakiho syndrom * APEC syndrom **
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

* Hobstová J, Ambrožová H. Kawasakiho syndrom – desetileté zkušenosti. Klin Mikrobiol Inf Lék 1997;3(8):209-213
** Širůček P, Kostřicová E, Svobodová E. APEC syndrom. Trendy v medicíně 2001;3(2):48-49

Rubeoliformní exantém

Rubeola Rubeola Exanthema subitum
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

Morbiliformní exantém

Morbilli Exanthema medicamentosum Exanthema medicamentosum
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

Mononucleosis infectiosa (exantém po amoxycilinu) Exanthema medicamentosum Exanthema medicamentosum
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

  Primoinfekce HIV Pityriasis rosea *  
  Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím  

* Lambert HP, Farrar WE. Farbatlas der Infektionskrankheiten. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1984

Velkoskvrnný až mapovitý exantém

Megalerythema infectiosum Erythema exsudativum multiforme Exanthema medicamentosum
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

  Exanthema allergicum  
  Obrázek se zvětší kliknutím  

Papulózní exantém

  Acrodermatitis papulosa (syndroma Gianotti-Crosti) *  
  Obrázek se zvětší kliknutím  

* Hegyi E, Stodola, et al. Dermatovenerologický atlas/ Atlas of Dermatology. Osveta, Martin 1990

Petechiální exantém


Distribuce petechií u (a) meningokokcémie, (b) u trombocytopenické purpury, (c) po záchvatech kašle či zvracení, (d) po přisátí skleničky na bradu


Meningitis meningococcica Meningococcaemia Vasculitis allergica
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

Purpura thrombocytopenica Purpura anaphylactoides Purpura anaphylactoides (detail)
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím  

Vezikulopustulózní až bulózní exantém

Varicella Varicella impetiginisata Varicella
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

  Dermatitis varicelliformis Dermatitis varicelliformis *  
  Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím  

Syndrom ruka-noha-ústa Syndrom ruka-noha-ústa (detail) Syndrom ruka-noha-ústa (detail)
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím  

Stevens-Johnsonův syndrom Stevens-Johnsonův syndrom (detail) Stevens-Johnsonův syndrom (detail)
Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím

  Embolisationes septicae  
  Obrázek se zvětší kliknutím  

* Lambert HP, Farrar WE. Farbatlas der Infektionskrankheiten. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1984

Symetrické nodózní projevy

  Erythema nodosum Erythema nodosum  
  Obrázek se zvětší kliknutím Obrázek se zvětší kliknutím  

Na začátek
Pokračování
Infekce kůže a exantémová onemocnění
Zápisky o infekčních nemocech
Úvodní stránka



Aktualizace 25. 5. 2003 © H. Rozsypal