Pracoviště
Charakteristika Pracovníci Historie
Léčebná péče
Lůžková část Ambulantní služby
Výuka
Organizace výuky Rozvrhy Učebnice Přednášky Přehled antibiotik Kazuistiky Beletrie
Výzkum
Publikace 2016-17 Granty Lékové studie
Archiv aktualit
Odkazy
anglicky | latinsky
Přednosta:
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Sekretářka:
PhDr. Božena Zachovalová

Adresa:
Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81

Kontakt:
Tel.: (+420) 266082717
E-mail: bozena.zachovalova@ bulovka.cz

Insinuator medicamentorum – příspěvek k počítačové podpoře výuky

H. Rozsypal, 10. 12. 2017
Insinuator medicamentorum

Nedílnou součástí praktické výuky předmětu infekční lékařství i jiných klinických oborů je stáž u lůžka hospitalizovaných pacientů. To zahrnuje vyšetření nemocných a nahlížení do jejich chorobopisu. Překážkou pro úplné chápání souvislostí je obtížná orientace v obsáhlé chronické medikaci. Každý z léků je uváděn pod řadou obchodních názvů. Jejich množství a bezpočet obchodních názvů v současnosti prakticky vylučuje, aby si je student nebo lékař pamatoval.

... více


Apologie učebnice

H. Rozsypal, 29. 10. 2017

Dovolte mi přestavit vám učebnici Základy infekčního lékařství, která vás bude provázet po třítýdenní blok předmětu Infekční lékařství a z níž se budete připravovat ke zkoušce.

Základy infekčního lékařství Rozsypal Hanuš
Základy infekčního lékařství
brožovaná, 572 str.,
1. vydání
ISBN 9788024629322
cena: 460 Kč

... více

Rozvrhy

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia lékařství české a anglické paralelky, zubního lékařství české a anglické paralelky, pokračovacího magisterského studia intenzivní péče na školní rok 2017/18.

Zahájení výuky každého bloku předmětu infekční lékařství se uskuteční vždy v posluchárně Výukového centra Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (popis cesty). Místa konání výuky v následujících dnech budou určena rozvrhem.

...zde

© Aktualizace 30. 5. 2018