Pracoviště
Charakteristika Pracovníci Historie
Léčebná péče
Lůžková část Ambulantní služby
Výuka
Organizace výuky Rozvrhy Učebnice E-learning Přednášky Přehled antibiotik Kazuistiky Beletrie
Výzkum
Publikace 2016-17 Granty Lékové studie
Archiv aktualit
Odkazy
anglicky | latinsky
Přednosta:
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Sekretářka:
PhDr. Božena Zachovalová

Adresa:
Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81

Kontakt:
Tel.: (+420) 266082717
E-mail: bozena.zachovalova@ bulovka.cz

Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4003 a 4004

H. Rozsypal, 17. 5. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

blok infekčního lékařství, který máte absolvovat v následujících třech týdnech, bude veden distanční formou, i když nevylučujeme možnost konzultací v menších skupinách tak, jak nám to dovolí předpisy vydané děkanátem. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4003 a 4004). Na ní se budete seznamovat s harmonogramem Vaší přípravy k zápočtu a ke zkoušce a budete nalézat konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

Smith and Corona Typewriters

... více


Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4013 a 4014

H. Rozsypal, 26. 4. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

blok infekčního lékařství, který máte absolvovat v následujících třech týdnech, bude veden distanční formou, i když nevylučujeme možnost konzultací v menších skupinách tak, jak nám to dovolí předpisy vydané děkanátem. Sledujte pokyny v tomto e-learningovém kurzu (studijních skupin 4013 a 4014). Na ní se budete seznamovat s harmonogramem Vaší přípravy k zápočtu a ke zkoušce a budete nalézat konkrétní úkoly, jejichž řešení a odpovědi na otázky budete odesílat e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.

... více


Výuka bloku infekčního lékařství studijních skupin 4001 a 4002

H. Rozsypal, 6. 4. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

vládní opatření proti šíření covid-19 se dotýká i dalšího třítýdenního bloku infekčního lékařství, a to zrušení praktické výuky vás, studentů skupin 4001 a 4002. Abyste ve své budoucí odborné kariéře netrpěli deficitem informací a zkušeností o infekčních nemocech, čtěte předepsanou učebnici a další seriózní prameny a sledujte náš webový speciál (studijních skupin 4001 a 4002). Zatímco první verze e-learningového kurzu probíhající během března byla připravována hekticky, u vás máme z čeho vycházet a připravovaná témata lze pečlivěji připravit.

... více


Výuka bloku infekčního lékařství po zavedení mimořádných opatření v koronavirové krizi

H. Rozsypal, 15. 3. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

bezprecedentní opatření proti šíření covid-19 zasáhlo třítýdenní blok infekčního lékařství pro studijní skupiny 4011 a 4012. Měli jsme snahu praktickou výuku v co nejvyšší míře zachovat, protože stáže považujeme za nenahraditelné. Posléze byl vyhlášen zákaz návštěv na lůžková oddělení a nyní dokonce nouzový stav. Mimoto se v posledních dnech složení pacientů naší kliniky významně profilovalo a pro výuku se stalo poněkud jednotvárné.

Maska ffp3

... více


Dobrovolníci pro pomoc ve zdravotnictví

H. Rozsypal, 15. 3. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

zájemci o dobrovolnou pomoc v pozici sanitáře nebo ošetřovatelského personálu na klinikách a odděleních Nemocnice Na Bulovce se mohou ohlásit přímo náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Mgr. Soně Mendlové.

Kontakt:
Mgr. Soňa Mendlová
Tel.: (+420)266082023, (+420)266082964 (sekretariát)
e-mail: sona.mendlova@bulovka.cz

 


Insinuator medicamentorum – příspěvek k počítačové podpoře výuky

H. Rozsypal, 10. 12. 2017
Insinuator medicamentorum

Nedílnou součástí praktické výuky předmětu infekční lékařství i jiných klinických oborů je stáž u lůžka hospitalizovaných pacientů. To zahrnuje vyšetření nemocných a nahlížení do jejich chorobopisu. Překážkou pro úplné chápání souvislostí je obtížná orientace v obsáhlé chronické medikaci. Každý z léků je uváděn pod řadou obchodních názvů. Jejich množství a bezpočet obchodních názvů v současnosti prakticky vylučuje, aby si je student nebo lékař pamatoval.

... více

E-learning

E-learningový kurz nyní pro studijní skupiny 4003 a 4004, kterým chceme do určité míry nahradit zrušenou prezenční výuku za času covidu-19, naleznete...
 

e-learning
 
v době epidemie covidu-19

...zde


Rozvrhy

Prezenční výuka se do odvolání nekoná.

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia lékařství české a anglické paralelky a zubního lékařství české a anglické paralelky na školní rok 2019/20.

Zahájení výuky každého bloku předmětu infekční lékařství se uskuteční vždy v posluchárně Vzdělávacího centra Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (popis cesty). Místa konání výuky v následujících dnech budou určena rozvrhem.

...zde

© Aktualizace 7. 6. 2020