Sv. Roch - patron nemocných morem

Historie
Pracovníci
Oddělení
Laboratoř
Informace o výuce
Studijní materiály
Granty
Lékové studie
Publikace
Zprávy z pracoviště
Kont@kt na nás
Odkazy
 

Klinika infekčních a tropických nemocí,
1. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova v Praze a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
 
Tel.: (+420)266082717
Fax: (+420)283840504
E-mail: bozena.zachovalova@bulovka.cz


Logo: Sv. Roch - patron nemocných morem (socha na barokním mostu v Brtnici od D. Liparta, před rokem 1720)

 


Základní informace

      Infekční klinika je společným pracovištěm všech tří pražských lékařských fakult, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a Nemocnice Na Bulovce (NNB).
      Léčebná péče je zaměřena zejména na průjmová onemocnění, neuroinfekce (včetně meningokokových nákaz a neuroborreliózy), akutní respirační virové i bakteriální infekce a následné stavy, hepatitidy infekčního původu a diferenciální diagnostiku jaterních onemocnění, parazitární nákazy, HIV infekci (včetně AIDS), septické stavy a endokarditidy, importované nákazy (břišní tyfus, malárii a jiné), zoonózy, mykotické infekce atd.
      Infekčně nemocným je poskytována nejen standardní, ale i intermediární a intenzivní péče (včetně náhrad orgánových funkcí a eliminačních metod).
      Kliniky se zabývají pedagogickou činností (pregraduální a postgraduální výukou, výukou zahraničních studentů). Pracovníci jsou autory řady přednášek a publikací v tuzemsku i v zahraničí. Dále klinika řeší řadu grantů a pracuje na lékových studiích.

... více o provozu


Aktualizace © 30. 5. 2017


Připomínky pro redaktora a webmastera: HR
Domovská stránka 1. lékařské fakulty UK

Aktuální informace

Nové rozvrhy

Rozvrhy předmětu infekční lékařství magisterského studia lékařství české a anglické paralelky, zubního lékařství české a anglické paralelky, pokračovacího magisterského studia intenzivní péče a integrovaného bloku na školní rok 2016/17

Zahájení výuky každého bloku předmětu infekční lékařství se uskuteční vždy v posluchárně Výukového centra Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (popis cesty). Místa konání výuky v následujících dnech budou určena rozvrhem.

Nové otázky

Nepřehlédněte úpravu zkušebních otázek, podle kterých se budete připravovat ke zkoušce z infekčního lékařství ve školním roce 2016/17.