Odborné GE informace - zahraniční

GastroSource, nový rozsáhlý zdroj pro GE podporovaný AstraZeneca
European Digestive Motility Centre
NASPGHAN přehled guidelines/doporučení pediatr.společnosti v USA
ASGE - SOP přehled guidelines, doporučení ASGE společnosti v USA
AGA statements přehled guidelines/doporučení Gastroenterologické společnosti v USA - AGA
European Helicobacter Pylori Study Group
GastroHep, další zdroj pro gastroenterologii, linky na národní GE společnosti
Gastro-Pro edukačně orientovaný WWW zdroj, registrace je free
Gastrointestinal Encyclopaedia - na GastroLabu
Digestive Disease Center edukační zdroj, kasuistiky, videa, prezentace
DAVE project video-atlas, edukační zdroj
GastroLab ve Finsku
Helicobacter foundation

Instituce zahraniční

Světová gastroenterologická společnost - OMGE
Společnost digestivní endoskopie - OMED
Evropská gastroenterologická asociace - UEGF
Americká gastroenterologická asociace - AGA
Postgraduální vzdělávání v gastroenterologii - UEMS

Odborné GE informace - domácí

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Pracovní skupina pro dětskou GE a výživu České pediatrické společnosti JEP
Aktuální gastroenterologie - symposia, články
II.Interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Atypické kazuistiky - obrazový atlas
GastroLab - manuál laboratorních metod v GE
GastroWeb - internetový portál pro gastroenterologii
Gastroenterologická laboratoř ÚKB VFN a 1.LF UK Praha
CD-ROM publikace v gastroenterologii

Céliakie - glutenová enteropatie:

Center for Celiac Research, odborné zdroje, Maryland, USA
The Celiac Disease & Gluten-Free Diet Support Page
Celiac Disease Study Group , Tampere - Finland
Celiac Disease Foundation
Gluten Free Page, Celiac Disease/Gluten Intolerance Web Sites

Dechové testy - s uhlíkem 13C nebo H2 - soupravy, analytika, výrobci:

SerCon, UK
Wagner Analysen Technik, Germany
Fischer Analysen, Germany
Otsuka Electronics, Japan
Exalenz - Oridion, Israel
QuinTron, USA
Cambridge Isotope Laboratories Inc., USA
Dialab sro, Praha
Campro Scientific, Netherlands-Germany
Medical Electronic Construction, Belgie
Euriso-Top, France
Infai, Germany
Metabolic Solution, UK
Meretek, USA

Atlasy - GI endoskopie:

Atlas gastrointestinálnej endoskopie, Nové Zámky - Dr. Kunčak
ElSalvador Atlas of Gastrointestinal VideoEndoscopy
Atlanta South Gastroenterology
GastroLab rozsáhlá ImageLibrary

Zdroje týkajících se telemediciny, standardizace a obrazové dokumentace:

Minimal Standard Terminology - MST
Informace o standardu DICOM

Instituce domácí

Ministerstvo zdravotnictví ČR - MZ ČR
Ministerstvo školství ČR- MŠ MT
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně ČLS JEP
Česká lékařská komora ČLK
Akademie věd České Republiky AV ČR
Institut klinické experimentální mediciny IKEM
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ (ILF)

Grantové agentury

Grantová agentura České republiky - GAČR
Grantová agentura Univerzity Karlovy GAUK

Vyhledávací nástroje medicinských informací, databází

Advanced MEDLINE NLM v Bethesdě
Cancerlist National Cancer Institutu
Medscape nabízí vyhledávání v řadě databázíWebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky