TOKS test - OC Sensor (Eiken - Dialab)

Imunochemický, kvantitativní TOKS test
 11/2011
Členové Rady pro screening kolorektálního karcinomu ČGS schválili v prosinci 2010 doporučení k použití kvantitativního imunochemického TOKS testu pro screening KRCA v České republice.
Komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu je od dubna 2011 rozšířena o zástupce Společnosti klinické biochemie ČLS JEP, a na zasedání v listopadu 2011 bylo hlasováním komise schváleno doporučení provádět screening KRCA v České republice výhradně imunochemickými testy a guajakové testy (Haemoccult) nepoužívat pro screening od ledna 2013.

Kvantitativní imunochemické TOKS testy nabízí již více než 20 laboratoří po celé České republice.
Od ledna 2012 nabízí SEKK Systém externí kontroly kvality také pro kvantitativní TOKS testy.
Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici - qiFOBT test vykazuje 3x vyšší citlivost než dosud používaný guajakový test a výrazně vyšší spolehlivost než další imunochemické testy kvalitativní úrovně. V současné době mohou laboratoře tento test provádět pouze jako diagnostický výkon. Pilotní studie provedená v roce 2008-2009 ve VFN a FTN potvrdila zahraniční zkušenosti a stanovila optimální cut-off hodnotu testu na 75 ng/ml.

Evropská doporučení pro OC-sensor
Reference:
Recommendations for a colorectal cancer screening programme in Ireland, 12/2008, The National Cancer Screening Service Board, Ireland The Board’s recommendation that the immunochemical faecal occult blood test (iFOBt) which operates on an automated testing platform.
Immunochemical faecal occult blood tests-Evaluation report, November 2009, Centre for Evidence-based Purchasing of theNHS Purchasing and Supply Agency.The OC-Sensor / DIANA analyseris well designed and is the most suitable system for the English bowel cancer screening programme.
A national colorectal cancer screening programme, November 17, 2009, The Health Council of the Netherlands. The Committee recommends iFOBT-based screening (OC-Sensor, one faecal sample) once every two years for men and women between fifty-five and seventy-five years old.
Faecal occult blood test-based screening programme with high compliance for colonoscopy has a strong clinical impact on colorectal cancer. British Journal of Surgery 2009 May, Parente F. on behalf of the Lecco Colorectal Cancer Screening Group. Immunochemical faecal tests (HM-Jack,Kiowa; Japan) were processed by a single central laboratory using an automated reading technique; the positivity cut-off was 100ng/ml.

Nabídka Společnosti ČSKB - duben 2011
Společnost ČSKB proto nabízí vyhodnocení qiFOBT testů, distribuci qiFOBT kazet praktickým lékařům a zajištění externí kontroly kvality v systému SEKK, která zajišťuje externí kontrolu kvality pro laboratoře klinické biochemie.

Podrobné informace o testech na okultní krvácení ve stolici nabízí edukační web:
Průkaz okultního krvácení ve stolici - FOBT - screening KRCA.


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky