Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí.
Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky a jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů.
Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek.
Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů GastroLab zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

Prezentace - Adobe Connect/PowerPoint

Laboratorní dg.v gastroenterologii - 1. Helicobacter pylori, 8 minutová přednáška, English version-Adobe, English version-HTML5

Laboratorní dg.v gastroenterologii - 2. Celiakie, 21 minutová přednáška, English version-Adobe, English version-HTML5

Laboratorní dg.v gastroenterologii - 3. Exokrinní testy pankreatu, 14 minutová přednáška, English version-Adobe, English version-HTML5

Laboratorní dg.v gastroenterologii - 4. Kolorektální karcinom, 10 minutová přednáška, English version-Adobe, English version-HTML5

Laboratorní dg.v gastroenterologii - 5. Testy a algoritmy.

Videosekvence
Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici

Test Helicobacter pylori ve vydechovaném vzduchu

Doplňkové edukační zdroje
Laboratorní dg.v gastroenterologii - Miniencyklopedie GastroLab

Laboratorní dg.v gastroenterologii - Stručná textová forma, kapitola z publikace e-Klinická biochemie.

Laboratorní dg.v gastroenterologii - Soubor PowerPoint obrázků ze všech 4 prezentací.

Laboratorní dg.v gastroenterologii - Kompletní nabídka 700 PowerPoint obrázků , PDF soubor - 40 MB.

Konzultace, kontakt na autora

Autor textu, obrázků, videosekvencí a webmaster: as. MUDr. Petr Kocna CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK, Praha
- kontakt pro diskusi: ICQ/QIP - 383519982 -
- eMail: kocna@lf1.cuni.cz
- HomePage web: http://kocna.zde.cz