Dechový test s 13C-octanoátem sodným (OABT)

obrazek_cislo_77 V diferenciální diagnostice funkčních dyspepsií, refluxních onemocnění i pro indikaci některých moderních léků (prokinetika) lze použít měření rychlosti vyprazdňování žaludku, motility, ne-invasivním, ne-radioaktivním dechovým testem. Dechový test s podáním 13C-oktanové kyseliny (kyselina kaprylová) je neivazivním testem gastrické evakuace. Kyselina oktanová se nevstřebává v žaludku, ale poměrně rychle je vstřebávána duodenální sliznicí. Metabolickou aktivitou je v jaterní tkáni produkován 13CO2, který je pak stanoven ve vydechovaném vzduchu. Testovací snídaně může býti solidní (sázené vejce s 3g oleje, toustový chléb - 40g a máslo 10g) nebo semi-solidní (200 g mléčného, čokoládového pudingu), do testovací snídaně je přidáno 100mg sodné soli 13C-oktanové kyseliny. Odběr vzorků vydechovaného vzduchu je prováděn po dobou 4 hodin. Vyhodnocení kinetiky procesu měřením změny poměru 13CO2 : 12CO2 lze provádět technikou IRMS nebo IR analyzátorů. Rozmezí normálních hodnot je 110-160 minut pro solidní stravu a 91-155 minut pro semi-solidni stravu. Vyšetření rychlosti evakuace žaludku dechovým testem s 13C-oktanoátem vykazuje vysokou korelaci se scintigrafickou metodou, dechový test s 13C-oktanoovou kyselinou stanovuje množství potravy, které prochází do duodena, scintigrafie naopak určuje množství testačního pokrmu, které v žaludku zůstává. Variantou je dechový test s 13C-acetátem.

Reference
Homma Y. - Hepatogastroenterology. 2012, Medline - link
Ogungbenro K. - J Pharmacokinet Pharmacodyn. 2011, Medline - link
Sanaka M. - Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007, Medline - link
Hauser B. - Aliment Pharmacol Ther. 2006, Medline - link
Bluck LJ. - Physiol Meas. 2006, Medline - link
Bures J. - Cas Lek Cesk. 2005, Medline - link
Sanaka M. - Clin Exp Pharmacol Physiol. 2005, Medline - link
Yamamoto T. - J Clin Gastroenterol. 2004, Medline - link
Chen CP. - J Gastroenterol Hepatol 2003, Medline - link
Bromer MQ. - Dig Dis Sci 2002, Medline - link
Kulik W. - J Chromatogr B Biomed Sci Appl 2001, Medline - link
Chey WD. - J Clin Gastroenterol 2001, Medline - link
Cappello G. - Am J Gastroenterol 2000, Medline - link