Skupina metodik pro onemocnění pankreatu, akutní, chronická pankreatitida, funkční diagnostika exokrinního pankreatu, monitorování substituční léčby
 
Amyláza
Amyláza makroenzym
Amyláza ve stolici
Dechový test MTG
Elastáza 1 v séru
Elastáza 1 ve stolici
Chymotrypsin ve stolici
Karboxypeptidáza aktivační peptid - CAPAP
Lipáza
Lipáza makroenzym
PABA test
Pankreolaurylový test
Sekretin-pankreozyminový test
Trypsin
Trypsinogen v moči
Trypsinogen aktivační peptid - TAP
 
Intro
 
Abecední přehled metodik