Jak fungují počítadla přístupů, jak se liší a co umí?

Počítadla přístupů mohou být jen grafickým doplňkem, mohou dokumentovat návštěvníkům návštěvnost Vašich stránek, ale mohou především poskytovat informace Vám - Webmasterům. Je ovšem nutno znát základní informace o tom, jak které počítadlo pracuje, jaké služby nabízí a jaké informace z nich lze skutečně získat. Zde je přehled několika počítadel, které mám na svých stránkách ověřeny.

Co počítadla počítají ? Základním a nejjednodušší je počet tzv. hitů, přístupů, tzn. že je zaregistrováno každé kliknutí, otevření dokumentu a to i např. Vaše pracovní verze na lokálním disku. Druhým ukazatelem jsou sessions, návštěvy, kdy je ignorován tzv. reload - opakované otevření, klikání na počítadlo. Zde se liší přístup autorů různých počítadel v tom, jak je reload definován, resp. jak identifikují uživatele - např. přes cookies. Třetím ukazatelem je unikátní host = jeden přístup z jedné IP adresy. Některé počítadla registrují tzv pageview kde je uváděn součet návštěv + reloadů.

Proč se statistiky liší ? Ke zkreslení statistik dochází z několika důvodů. Komunikace s internetu je zprostředkována přes různé proxy-servery a cache, které různým způsobem předávají IP adresy. Připojením přes modem je identifikován pomocí cookies stejný PC-uživatel ale IP adresa může být při každém připojení jiná. Některá počítadla jsou řešena jako obrázek, takže přístup není započítan má-li uživatel vypnuté zobrazení obrázků v browseru.

Statistiky a počítadla zdarma

Počítadlo na VUT je jedno z nejrozšířenějších počítadel, autorem byl student VUT - FAST v Brně, počítány jsou základní přístupy - počet je počtem kliknutí, nenabízí žádné statistiky, velmi často není dostupné, nabízí však nejširší paletu grafických variant, typografie a barev pro náročné webmastery. Od 13.3.2003 je služba převedena z původní domény ww2.fce.vutbr.cz na novou doménu www.webcounter.cz, provozní parametry zůstaly zachovány.

TopList Cz funguje zcela volně on-line, přidání stránky do seznamu Toplist.Cz není správci kontrolováno, řada odkazů v tomto seznamu nikam neodkazuje, resp. na neexistující stránky. Počítá návštěvy - jeden uživatel za 15 minut, tj. nový přístup stejného uživatele je po 15 minutách opět přičten, kromě toho evidují i tzv. pageview (součet návštěv + reloadů). Nabízí souhrnné statistiky ve 12 měsíčním intervalu, přehled přístupů/návštěv za srpen 1999 již v srpnu 2000 nelze získat. Podrobné statistiky nabízí jen za jeden den zpět, za delší období nikoliv. Přístupy z jiné stránky, než která je uvedena při registraci (např. lokální instalace) jsou ignorovány. Server byl delší dobu velmi přetížen a hlásil HTTP/1.1 Server Too Busy. Počítadlo existuje i v čistě textové verzi, nevyžadující grafiku.

NaVrcholu vyžaduje registraci - žádost o přidělení ID, správci je stránka kontrolována. Systém počítá jako základní údaje sessions pomocí cookies = jeden přístup z jedné IP adresy, měsíční údaje však nejsou součty denních, ale skutečně unikátní sessions za měsíc, a roční nejsou součtem měsíčních; opakovaný přístup stejného uživatele je v roční statistice započítán pouze 1x. Počítadlo však může být na různých stránkách tj. např. mirroring na dvou serverech, odfiltrovat např. přístupy majitele stránky lze zasláním pevné IP adresy správci systému (tj. nelze při dial-up připojení). NaVrcholu nabízelo velmi podrobné statistiky a jejich zasílání E-mailem, od ledna 2004 je většina statistik zahrnuta do placených služeb, zdarma zůstávají jen základní údaje, dostupné vždy 1 měsíc zpět.

Counter.Cz započítává jako základní údaj unikátní přístupy = jedenkrát za den z jedné IP adresy, eviduje i počet reloadů. Nabízí velmi podrobné statistiky za libovolné období - max. 200 dní. Od 25.1.2002 opět po 18 měsících obnoveny funkce systému. Systém započítává přístupy pouze z těch URL, které jsou při registraci definovanány, může jich však být několik, lze tak snadno odfiltrovat přístupy z lokáního disku majitele stránek. Uživatel si však může nastavit i seznam IP, ze kterých budou přístupy ignorovány. Měsíční údaje jsou součem denních údajů, některé matematické součty jsou v programu chybně. Zasílání statistik E-mailem je nabízeno, nefunguje. Statistiky byly naposledy zveřejněny v březnu 2015, nyní již počítadlo nefunguje vůbec.

The Counter.Com je jedním ze zahraničních serverů, který jsem si vyzkoušel. Základním údajem je počet unikátních přístupů , využívá cookies (např. k odfiltrování přístupů majitele stránky), eviduje i reloady a uvádí počet tzv. total visit. Statistiky a přehledy, které nabízí, jsou jednoznačně nejširší. Kromě statistik typu typ browseru, typ OS, použité rozlišení a počet barev, nabízí i informace o tom, zda návštěvník používá (povolené, nepovolené) Java skripty, uvádí přehled počtu návštěv ze stránek vyhledávacích indexů AltaVista, Yahoo, Lycos, Go a to včetně výpisu vyhledávaného stringu (tj. nejen kdo, ale co a kde hledal a mé stránky nalezl). Systém zasílal přehledy E-mailem, detaily byly k dispozici on-line na serveru.Od 1.srpna 2003 je služba zpoplatněna, dříve založené free accounty jsou zrušeny

WEBovský počítadlo na Volny.Cz, je pouhým počítadlem, bez statistické nadstavby, počítá přístupy pouze jednou denně z každého počítače , nabízí celou řadu fontů, barev, velikost - vše pomocí parametrů definovatelných uživatelem. Zcela shodné - WEBovský počítadlo naleznete i na stránce Netway.

Topsite Yo.Cz Server Yo.Cz nabízí řadu služeb, Web prostor zdarma - 25 MB, FTP přístup, PHP i MySQL a nabízí mimo jiné i počítadlo. To je vázáno na login+heslo, takže nedovolí definovat několik počítadel (pro různé WWW stránky, jedině jako jinému uživateli). Jako základní údaj počítá unikátní přístupy + neunikátní reloady. Nabízí některé základní parametry o přístupech, detaily jen k udajům aktálního dne.

Následující tabulka uvádí jako příklad statistiky 5 počítadel pro tři vybrané WWW stránky. Rozdíly jsou zcela zřejmé a dokumentují skutečnost, že každé počítadlo počítá zcela jinak - od 1 session za rok, přes 1 session denně k 1 session každých 15 minut. (Counter CZ je u stránek HTML a WWW, Counter USA je u stránky PK HomePage, stránky nejsou registrovány na všech počítadlech přesně ve stejný den, nicméně vzhledem k ročnímu přehledu jsou drobné odchylky nepodstatné). Podstatná je však skutečnost, že servery jsou silně zatížené, download obrázku s počítadlem se občas a včas nezdaří a přístup započten není - počítadlo na VUT v Brně by mělo vykazovat nejvyšší počty (každý reload i na lokálním disku při ladění stránek).

WWW siteHTML HelpRegistrace WWWPK HomePage
Počítadlo VUTBR9277920610333
Top návštěvy794580454261
Top pageview11853132676675
NaVrcholu sessions730057432133
NaVrcholu přístupy135651658413882
Counter unikátní513543038089
Counter total89821808911442

Co lze ze statistik vyčíst ?

Doporučuji sledovat nejen návštěvnost (což je nejpoužívanější parametr), ale také to, z jakého prostředí a jakým prohlížečem jsou Vaše stránky navštěvovány (viz kompatibilita, diskutovaná výše). Tyto údaje lze ze statistik poměrně spolehlivě získat. Složitější je to s identifikací návštěvníků. Statistiky udávají seznam IP adres - toto však nemusí být skutečné IP adresy koncových počítačů, ale často jde o různé transparentní cache, proxy servery, routery - podle toho, jak jsou konfigurovány. Máte-li WWW stránky v cizojazyčných variantách je jistě zajímavý údaj o tom, odkud, z jakých států jsou stránky navštěvovány. Statistiky udávají údaje podle domény - problémem však nejsou domény typu .CZ, .DE ale domény .COM, .NET, .EDU, .MIL, .ORG, které se původně používaly jen v USA, dnes však již nikoliv. Doména .COM je proto standartně interpretována jako uživatel US Commercial, doména .NET jako US Network (a co např. naše český PVT.NET a pod.)

Zajímá-li nás proto statistika domén, je nutno všechny tyto nespecifické domény (z hlediska geografického) a IP počítadlem nedefinované (ve statistikách uvedeno ???, nebo neznámé IP) analyzovat individuelně. K tomuto účelu používám FREEWare NetLab, nebo shareware NeoTrace. Počet těchto neidentifikovaných IP, .COM a .NET domén je dosti vysoký. Z analyzovaných 15.725 přístupů (8.215 IP adres) bylo neznámých nebo nejednoznačných domén 1.515, tj. 18.4 %. Po detailním dohledání zůstalo neidentifkováno pouze 18 IP adres. Služby WHOIS, RIPE, DNS databáze převádějí zjištěnou IP adresu na základě údajů, kdo, má který IP prostor registrován. Upozorňuji proto zde na skutečnost, že je-li IP adresa registrována ve Švedsku, nemusí to znamenat, že přístup na WWW stránku byl uskutečněn ve Švédsku, a dále skutečnost zjišťování místa přístupu silně komplikují nadnárodní, globální sítě, registrované většinou v USA.

Aktualizovaná analýza (29. října 2015)

Na Webu mám registrovaných 18 stránek, celkový počet návštěvníků je 678.000, průměrná doba od registrace je 5706 dní, tj. průměrný počet návštěvníků denně je 118. Detailní analýzou 260.000 unikátních přístupů jsem ke dni 29. října 2015 nalezl podle domén 31.5% návštěvníků ze zahraničí (ze 138 zemí světa, podle domén - mimo doménu .cz), což úvahu o vhodnosti anglických nebo německých variant WWW stránek podporuje - nejčastější cizinou je samozřejmě USA - generické domény (22.255 x), Slovensko (9.818 x), Německo (1.367 x), Itálie (1.201 x), Polsko (954 x), Nizozemí (651 x), Francie (494 x) a Velká Británie (454 x) - viz tabulka. 30% návštěvníků má rovněž jinou volbu jazyka (než čeština) a 30% návštěvníků je dle typu připojení mimo území ČR. Zdrojem statistik bylo původně počítadlo Navrcholu, bohužel od ledna 2004 jsou detailní údaje zpoplatněny, takže kontinuální update dat-statistik již není pro mne dostupný, další statistiky byly převzaty ze zdrojů Counter.cz, který však není aktualizován a neregistruje nové OS a browsery. Od ledna 2010 jsou statistiky zpracovány ze zdrojů Counter-CNW, který již bohužel nefunguje spolehlivě, statistiky za některé měsíce chybí, statistiky byly naposledy zveřejněny v březnu 2015, nyní již počítadlo nefunguje vůbec.

Statistika přístupů podle států - dle domén - je v samostatném dokumentu sumarizující aktuální data - 260.000 přístupů - Country domény - státy, registrován je přístup ze 138 zemí světa.

Následující grafy (kliknutím lze grafy zvětšit) ukazují trend operačních systémů a browserů, analýzou ve 4 měsíčních intervalech od ledna 2000 do srpna 2015 (detailní analýza 455 000 přístupů), zdrojem statistik je do června 2003 počítadlo Navrcholu, od června 2003 jsou údaje z počítadla CounterCz, které funguje, ale není aktualizováno, služby Navrcholu jsou nyní již jen placené, od ledna 2010 je zdrojem počítadlo CNW, Google-Chrome je vypočítáván ze statistik CounterCz. Pro porovnání nabízím URL na statistiky globálního pohledu na Internet World, trend operačních systémů a browserů je velmi podobný.


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky