Videozáznamy přednášek z konferencí a symposií
Poslední aktualizace: 17.února 2022Videoknihovna Mařatkově gastroenterologie zveřejňuje se souhlasem přednášejích video-záznamy přednášek z kongresů, konferencí a symposií.

Laboratorní diagnostika exokrinní funkce pankreatu 35. Aktuální gastroenterologie (2022)

Screening KRK – nové trendy v detekci Hb ve stolici 3. národní kongres gastrointestinální onkologie - webinář (2021)

Guidelines pro FIT a jejich vliv na screening kolorektálního karcinomu 17. Postgraduální kurz SGO - Screening kolorektálního karcinomu - webinář (2020)

Co nám změnily technologie za 50 let XXVI. Symposium o morfologii a funkci střeva - webinář (2020)

Personalizace screeningu KRCA – inteligentní vyhodnocování FIT testů 5. Národní kongres o kolorektálním karcinomu (2019)

Personalizovaná predikce rizika kolorektálního karcinomu inteligentním využitím FIT testů XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIII. Mezinárodní endoskopický workshop (2019)

Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální přehled XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XII. Mezinárodní endoskopický workshop (2018)

Monitorování nemocných s celiakií, dodržování bezlepkové diety – vlastní zkušenosti s testem detekce 33mer-gliadinu ve stolici XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XII. Mezinárodní endoskopický workshop (2018)

Kvantitativní imunochemické testy na okultní krvácení – nové aspekty pro screening kolorektálního karcinomu II. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí (2018)

Detekce okultního krvácení - FIT nahrazuje FOBT XXI. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XI. Mezinárodní endoskopický workshop (2017)

Screening - imunochemické testy na okultní krvácení, trendy v Evropě 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu (2017)


WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky