Internetová konektivita v České republice

Internet je v roce 2015 dostupný téměř všude. Grafy jsou upraveny ze zdrojů zveřejněných na Cesnetu, a ukazují situaci v lednu 2015, a trendy porovnávající 10ti letý rozvoj, dostupnost v roce 2008 a před 10 lety v roce 1998.

dostupnost internetu v roce 2008

a srovnání se situací v roce 1998.