Klinická biochemie - elektronický časopis

Vyhledávání celých slov v textech všech čísel a ročníků časopisu zajišťuje Atomz.com.
Nápověda k vyhledávání

Jiná možnost hledání. Prohledávají se všechny ročníky časopisu pouze v databázových položkách autor (author), název (name), klíčové slovo (keywords), abstrakt (abstract), číslo (number), ročník (volume), nikoliv v textech článků. Tento způsob vyhledává typicky podřetězce, je tedy možno zadat i pouhou část slova.

Autor: Název:
Klíčové slovo: Abstrakt:
Číslo: Ročník:

Také si můžete vybrat podle čísla a ročníku časopisu.

Další možnost je použít originální vyhledávací databázový mechanismus.

Časopis, jak vyplývá z data první uzávěrky, byl založen v dubnu roku 2000. Motivem bylo poskytnout sami sobě možnost publikovat jednoduše a rychle i krátká sdělení a diskusní příspěvky. Příspěvky se nerecenzují, čas ukáže, zda tento způsob bude třeba změnit. Rovněž forma je poměrně volná. Pokud bude kdokoliv z klinickobiochemické odborné veřejnosti mít potřebu publikovat, je vítán.

Jazykově se omezíme na češtinu, slovenštinu a angličtinu. Publikaci je možno zaslat elektronickou poštou na mou adresu s informací, v jakém editoru je vytvořena - včetně editoru T602, který psali Čechoslováci pro Čechoslováky a proto pro jednoduché psaní textů patří mezi nejlepší. Uvádějte, prosím, kromě názvu a verze editoru též kód češtiny. Pokud použijete obrázky, nevkládejte je, prosím, do textu, ale pošlete zvlášť jako grafické soubory a vyznačte v textu, kam který patří. Upozorňuju také, že obrázky jsou obecně náročné na prostor na disku webu a proto je dobré s nimi pracovat hospodárně.

V editorech používejte, prosím, pouze holý text a to i pro tabulky. Oblíbené "hezké" resp. "plovoucí" tabulky, které většina editorů nabízí, není možné žádným rozumným způsobem konvertovat do HTML. Stejně tak nevkládejte do textu jine objekty jako např. matematické či chemické rovnice. Pokud byste něco takového potřebovali publikovat, pošlete mail, pokusíme se společně nalézt řešení.

Autorem použitého CGI skriptu je Stephane Barde webmaster@ezperl.com. Implementaci skriptu a redakci časopisu má na svědomí Luděk Dohnal ludek.dohnal@lf1.cuni.cz.

File: casopis.htm Size: 7.2K Last modification: Wednesday, 03-Aug-2005 10:27:22 CEST