Luděk Dohnal - publikace od r. 1994

Přednášky a postery

 1. Dohnal,L., Schneiderka,P., Kloudová,M.: Použití zkráceného způsobu srovnání analytických metod. Sborník 1. sjezdu České klinické biochemie 1993, P 25, str. 128.
 2. Schneiderka,P., Hostlovská,M., Dohnal,L.: Serum-Based Control Material Exapharm for Therapeutic Drug Monitoring. Il Friuli Medico, Alpe-Adria Journal of Medicine, 3rd Alpe-Adria Congress on Clin. Chem. and Lab. Med., Anno 49-Suppl. N.2/94, str. 67., 1994.
 3. Dohnal,L., Schneiderka,P. a kol.: První zkušenosti s EQA pomocí kontrolních materiálů Kodak Performance Verifier I a II. Workshop "Suchá chemie", II. sjezd České společnosti klinické biochemie, Luhačovice, 18.-21. září 1995.
 4. Dohnal,L., Omastová,K., Kloudová,M.: Glukometry pro self-monitoring: příklady vstupního testování. II. sjezd České společnosti klinické biochemie, Luhačovice, 18.-21. září 1995.
 5. Dohnal,L., Schneiderka,P., Kratochvíla,J.: Mezilaboratorní kontrola metod "suché chemie": zkušenosti z přípravy, provedení a hodnocení v r. 1995. Sborník II. sjezdu České společnosti klinické biochemie, Luhačovice, 18.-21. září 1995, vyd. Stapro s.r.o., Pardubice 1995, str .161.
 6. Dohnal,L., Kocna, P.: Srovnání výsledků stanovení lipázy v séru čtyřmi diagnostickými soupravami. II. sjezd České společnosti klinické biochemie, Luhačovice, 18.-21. září 1995.
 7. Dohnal,L., Kujalová, J.: Hodnocení vybraných testovacích souprav Sentinel dle NCCLS EP10-T2. II. sjezd České společnosti klinické biochemie, Luhačovice, 18.-21. září 1995.
 8. Dohnal,L., Schneiderka,P.: Ověření linearity a meze stanovitelnosti. Sborník symposia klinické biochemie FONS 96, vyd. Stapro s.r.o., Pardubice 1996, s. 127.
 9. Dohnal,L., Kocna,P., Schneiderka,P., Omastová,K.: Diagnostické soupravy pro stanovení lipázy. Sborník symposia klinické biochemie FONS 96, vyd. Stapro s.r.o., Pardubice 1996, s. 115.
 10. Kocna,P., Schneiderka,P., Dohnal,L.: Serum lipase activity - evaluation of different assays. Proceedings of the Lab. Med. Ý95 IFCC European Congress of Clin. Chem., Tampere, Finland, str. 539.
 11. Dohnal L.: Lesk a bída lineární regrese, Labkvalita, Poprad, 8. - 11. 6. 1997
 12. Dohnal L.: Vyjadřování nejistoty měření, 3. Celostátní sjezd klin. biochemie, Hradec Králové, 29.9.-1.10.97
 13. Dohnal L.: Český systém externí kontroly jakosti, kontrola fotometrů, cyklus 41/97 a ohlédnutí se o tři roky nazpět, 3. Celostátní sjezd klin. biochemie, Hradec Králové, 29.9.-1.10.97
 14. Omastová K., Dohnal L.: Instruktážní seminář pro pracovníky firmy NOVO-NORDISK, Praha, 21. 5. 1997
 15. Dohnal L.: Použití statistického programu ADSTAT. Testování dvou výběrů, seminář OKB VFN, Praha, 23. 6. 1997
 16. Dohnal L.: Internet a jeho praktické použití, seminář OKB VFN, Praha, 12. 5. 1997
 17. Schneiderka P., Dohnal L.: Reference values of erythrocyte sedimentation rate in plastic pipette, Abstr. MEDLAB 97, Eur. Congress Clin. Chem., Basel 1997, str.281
 18. Dohnal,L.: Porovnání výsledků dvou metod stanovení-lineární regresí nebo jinak?, Praha, seminář OKB VFN, 16. 2. 1998
 19. Dohnal,L.: Jednoduchá lineární regrese (s řešeným příkladem), seminář OKB VFN, Praha, 22. 6. 1998
 20. Dohnal,L.: Porovnání výsledků dvou metod pomocí rozdílového grafu, symposium klinické biochemie FONS 98, Karlovy Vary 26-28. 9. 1998
 21. Dohnal,L.: Internet není pouze E-mail a web, symposium klinické biochemie FONS 98, Karlovy Vary 26-28. 9. 1998
 22. Dohnal,L.: Algoritmus testování systému glukometr - měřící proužek, Sborník IV. celostátního sjezdu klinické biochemie, str. 139, Hradec Králové 26-28. 9. 1999
 23. Dohnal,L.: Ochrana dat šifrováním a digitálním podpisem - PGP, seminář ÚKB VFN, Praha, 22. 11. 1999
 24. Dohnal L.: Lesk a bída lineární regrese, XVII. biochemický sjezd, Praha, 7. - 10. 9. 2000, sborník příspěvků Chem. Listy No.8, Vol.94, 657-658, 2000
 25. Dohnal,L., Zima,T.: Ověřování jakosti in vitro diagnostik Referenční laboratoří pro klinickou biochemii, konference First Experience with the New European Directive on In-Vitro Diagnostic Medical Devices, palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha, 4. 12. 2000
 26. Dohnal,L., Kocna,P.: Electronic journal - clinical biochemistry on the web using a database CGI script, abstrakta v časopisu Clinical chemistry and laboratory medicine, special supplement, vol.39, p. S285, 2001, 14th IFCC-FESCC Europeen Congress Euromedlab 2001, Praha, 26.-31.5.2001
 27. Dohnal,L.: Mez stanovitelnosti a mez detekce, sborník 5. symposia s mezinárodní účastí Labkvalita 01, Poprad, Slovenská republika, 4.-6.6.2001
 28. Dohnal,L.: Kontrola kvality, seminář ÚKB VFN, Praha, 13.12.2001
 29. Dohnal,L., Omastová,K.: Testování diagnostických souprav srovnáváním, Sborník abstrakt 39. Celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2002, Olomouc, 16-18.6.2002, poster č.7, str. 15-16
 30. Dohnal L: Formulace analytických požadavků kladených na glukometry, Sborník abstrakt s. 166. FONS, Pardubice, 2002
 31. Dohnal L, Omastová K: Testování diagnostických souprav srovnáváním, Sborník abstrakt s. 15-16. 39. Celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2002, Olomouc, 2002
 32. Dohnal L: Porovnání 10 druhů glukometrů, které jsou na trhu v ČR, Pracovní den ČSKB "Point-of-care testing: metodické a organizační aspekty", Olomouc, 10.10.2002
 33. Dohnal L.: Ochrana dat šifrováním a digitálním podpisem - PGP, Sborník abstrakt s. 27. 40. Celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2003, Praha, 2003
 34. Dohnal L.: Porovnání dvou metod - rozdílový graf dle Altmana a Blanda, Sborník abstrakt s. 137, 6. ročník semináře Zajištění kvality analytických výsledků, Komorní Lhotka, 18.-20.3.2003
 35. Dohnal L.: Testování glukometrů, výsledky a zkušenosti za 10 let, Seminář klinické biochemie bývalého Středočeského kraje, Mladá Boleslav, 24.-25.4.2003
 36. Dohnal L.: Některá specifika referenčních materiálů a jejich použití v klinické biochemii, sborník přednášek z 1. ročníku konference "Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze", Medlov 4.-6. 11. 2003, http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/casopis/cis2-03/rm_medlov.htm
 37. Dohnal L.: Interní a externí kontrola kvality, Regionální hematologický předvánoční seminář, NZO NCO (dříve IDVPZ), 12.12.2003, Brno
 38. Dohnal L.: Některá specifika referenčních materiálů a jejich použití v klinické biochemii, Sborník přednášek str. 155-157, 24. ročník konference Hutní analytika 2004, Svratka 19.-23.4.2004
 39. Dohnal L.: Močové proužky, poznatky z jejich testování, pracovní den ČSKB "Aplikace point of care technologií v klinické diagnostice a monitorování", Olomouc, 10.6.2004
 40. Dohnal L.: Mez stanovitelnosti a mez detekce, sborník přednášek konference Analýza organických látek v životním prostředí, Komorní Lhotka 11.-14.10.2004
 41. Dohnal L.: Jak ovlivňuje nejistota referenčního materiálu nejistotu výsledku, sborník přednášek konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek II, Medlov, Českomoravská vrchovina 7.-9.11.2005
 42. Dohnal L., Faigl P.: Klasická nebo robustní lineární regrese, sborník přednášek 9. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, Komorní Lhotka, 27.-29.3.2006
 43. Dohnal L., Faigl P.: Posouzení linearity kalibrační závislosti. Sborník přednášek 10. ročníku semináře Zajištění kvality analytických výsledků, Komorní Lhotka, 26.-28.3.2007
 44. Dohnal L., Schneiderka P.: Referenční hodnoty v praxi, CD s texty přednášek Pracovního dne ČSKB Teorie a praxe referenčních hodnot v klinické biochemii, Olomouc, 3.10.2007
 45. Kloudová M., Dohnal L., Čechák P.: Porovnání výsledků na analysátorech Konelab 60, Piccolo, Spotchem EZ a Vitros 950. Poster na XXVI. Regionálních pracovních dnech klinické biochemie, Karlova Studánka 12.12.-13.12.2007
 46. Dohnal L., Faigl P.: CRM při implementaci referenčních metod pro stanovení glukosy, celkové bílkoviny a bilirubinu v krevním séru. Sborník přednášek 3. ročníku konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek III, Medlov-Fryšava u Nového Města na Moravě, 4.-6.11.2008, http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/srms_gluk_cb_bili.htm
 47. Čechák P., Dohnal L., Kloudová M.: Comparison of control and patient´s sera results between biochemical POCT analysers in intensive care units and emergency laboratory analysers. Sborník abstrakt posterů kongresu 20th IFCC Wordlab, Fortaleza, Brasilia, 28.9.-2.10.2008, Clin. Chem. Lab. Med., Special Suppl., abstract M193, vol. 46 (2008)
 48. Schneiderka P., Dohnal L., Kajabová M., Štern P., Omastová K., Zápecová M., Juklová M., Zima T.: Zavedení řízené point-of-care glukometrie do klinické praxe dvou fakultních nemocnic (Introduction of guided point-of-care glucometry into clinical practitce of two University hospitals). Sborník abstrakt IX. celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, Praha 20.-22.9.2009. Klin. Biochem. Metab., 17(38), 2009, No. 3, p.197-198.
 49. Dohnal L., Faigl P.: Stanovení glukosy elektrochemicky glukometrem. 6. ročník kurzu Analýza organických látek, Valtice, 12.-15.10.2009. Prezentace ve formátu PPT je na http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/glukom_valtice.ppt
 50. Paldusová J., Krotká J., Hedelová M., Dohnal L.: Stanovení hemolytického indexu vzorků séra na analyzátoru ADVIA 1800. Sborník abstrakt 45. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2010, Hradec Králové 30.5.-1.6.2010. Klin. Biochem. Metab., 18(39), 2010, No. 2, p.98. http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/hemolysy_biolab.pdf
 51. Dohnal L., Faigl P., Pelinková K.: RM při verifikaci linearity v českém národním systému mezilaboratorního porovnávání v klinické biochemii. Sborník úplných textů konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání IV, Medlov u Nového Města na Moravě, 8.-10.11.2011. Text ve formátu PDF je na http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/rm_pri_verifikaci_linearity.pdf
 52. Dohnal L.: Aplikace analytických metod - klinická biochemie a toxikologie. Sborník textů kursu Zásady a moľnosti analýzy anorganických látek, pension Mostař v Lučině u ®ermanické přehrady, 16.-19.6.2014. Text ve formátu PDF je na http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/anal_anorg.pdf
 53. Dohnal L.: Aplikace analytických metod - klinická biochemie. Sborník textů kursu Analýza organických látek, Český Těąín, 13.-16.10.2014. Text ve formátu PDF je na http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/anal_org.pdf
 54. Dohnal L.: Interpretace a použití výsledků MPZ (nejen) v klinické biochemii. Sborník textů konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek, Valtice, 5.-7.11.2014. Text ve formátu PDF je na http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/prednaska.pdf
 55. Dohnal L.: Ověřování analysátorů alkoholu v dechu s použitím CRM - metrologický paradox. Sborník textů konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek, hotel Hubertus, Valtice 9.-11.11.2016. Text ve formátu PDF je na http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/dohnal/prednaska_2016.pdf

Časopisecké publikace

 1. Schneiderka,P., Dohnal,L., Kloudová,M.: Zkrácený způsob experimentálního srovnání a statistického hodnocení analytických metod. Biochemia Clin. Bohemoslov. 21, 1992, No. 2-3, p.187-196.
 2. Schneiderka,P., Rossová,M., Dohnal,L., Jojková,K., Klír,P.: Fyziologické hodnoty některých analytů v séru potkanů jako základ experimentálních studií. Klin. Biochem. Metab., 3(24), 1995, No. 3, p. 141-144.
 3. Dohnal,L., Schneiderka,P.: Statistická analýza výsledků stanovení alfa-amylasy v mezilaboratorní kontrole. Klin. Biochem. Metab. 3(24), 1995, No. 3, p. 158-162.
 4. Schneiderka,P., Dohnal,L.: Srovnání sedimentace krve ve skleněných a v plastových sedimentačních pipetách. Klin. Biochem. Metab. 4. listopad 1966, str. 225-260.
 5. Schneiderka P., Dohnal L., Škachová J.: Erytrocyte sedimentation rate in glas and plastic pipettes, Sborník lékařský 4, Vol. 98, 1997, 303-317.
 6. Dohnal L.: Komentář (k čl. L. Šprongl: Poznámka ke kontrolnímu cyklu "suchá chemie", FONS No.3, 24 (1996).
 7. Dohnal L.: Lesk a bída lineární regrese, FONS No.3, 33-34, 1997.
 8. Dohnal L.: Vyjadřování nejistoty měření, FONS No.3, 28-33, 1997.
 9. Dohnal,L.: Vyjadřování nejistoty měření, Klin. Biochem. Metab. No.2, vol. 6 (BCB 27), 103-108 (1998).
 10. Dohnal,L.: Jednoduchá lineární regrese, FONS No.1, 41-43, 1998.
 11. Dohnal,L.: Porovnání výsledků dvou metod stanovení - lineární regresí nebo jinak?, FONS No.2, 27-31, 1998.
 12. Škachová,J., Dohnal,L.: Frekvence a typy chyb ve statimové laboratoři, FONS No.3, 45-50, 1998.
 13. Dohnal,L.: Průzkumová analýza a sumarisace výsledků měření, FONS No.4, 40-43, 1998.
 14. Dohnal,L.: Testování statistické významnosti, FONS No.1, 46-50, 1999.
 15. Dohnal,L.: Regrese a kalibrace, FONS No.2, 25-31, 1999
 16. Dohnal,L.: Racionální přístup, FONS No.2, 22-23, 1999.
 17. Dohnal,L.: Chybějící a odlehlé hodnoty, robustní statistiky, neparametrické postupy, FONS No.3, 42-49, 1999
 18. Dohnal,L.: Analysa rozptylu - ANOVA, FONS No.4, 21-25, 1999
 19. Dohnal,L.: Nejistota měření, FONS No.1, 33-39, 2000
 20. Dohnal,L.: Krátké zamyšlení se nad akreditacemi, FONS No.2, 6-7, 2000
 21. Dohnal,L.: Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod, FONS No.3, 27-32, 2000
 22. Dohnal,L.: Mechanizace, automatizace, robotizace, FONS No.1, 22-23, 2001
 23. Dohnal,L.: Passing-Bablok a ti druzí, FONS No.1, 23-25, 2001
 24. Dohnal,L.: Metrologické zajištění jakosti spektrometrie, FONS No.2, 29-31, 2001
 25. Dohnal,L.: Laboratorní medicina v poradnách pro matky před 2. světovou válkou, FONS No.3, 38, 2001
 26. Dohnal,L.: Falešná positivita hCG a její důsledky aneb Není všechno zlato, co se třpytí, FONS No.3, 32, 2001
 27. Dohnal,L.: Falešná positivita hCG a její důsledky aneb "(Ne)důvěřovat, ale prověřovat", FONS No.4, 32-34, 2001
 28. Dohnal,L., Omastová,K.: Algoritmus testování diagnostických souprav srovnáváním, Klinická biochemie (elektronický časopis), čís.2, 2002
 29. Dohnal,L., Kocna,P.: Elektronický časopis Klinická Biochemie na webových stránkách s použitím CGI skriptu, FONS No.3, 20-23, 2002.
 30. Dohnal,L.: K článku "Stanovisko" autorů Friedecký B., Palička V. ve Fonsu 4/2002, str. 7 až 8, FONS No.4, 39, 2003
 31. Dohnal,L.: Vyhodnocování výsledků měření absorbance v cyklu "Kontrola fotometrů" organizátora SEKK spol. s r.o., FONS No.4, 40-41, 2004
 32. Dohnal,L., Fischer,J.: Vyšla kniha "Přehled statistických metod zpracování dat", FONS No.4, 42, 2004
 33. Dohnal,L.: Chemické vyšetření moče, FONS No.2, 30-32, 2005
 34. Dempír,J., Dohnal,L.: Některé robustní postupy určení střední hodnoty a rozptýlení souboru výsledků a jejich použití, Klin. Biochem. Metab. No.3, vol. 13(BCB 34), 139-144 (2005)
 35. Dohnal,L.: Odešel RNDr Jiří Fischer, Klin. Biochem. Metab. No.2, vol.14 (BCB 35), 130 (2006)
 36. Dohnal L., Kloudová M., Čechák P.: Porovnání některých charakteristik výsledků čtyř analytických systémů pro 12 základních biochemických analytů, Klin. Biochem. Metab. No.1, vol. 16(BCB 37), 33-39 (2008) (kompletní článek včetně tabulek a grafů v HTML)
 37. Dohnal L., Štern P.: Stanovení glukosy glukometrem - mýty a skutečnost, FONS No.4, 36-38, 2008 (kompletní článek)
 38. Dohnal L., Kalousová M., Zima T.: Comparison of Three Methods for Determination of Glucose, Prague Medical Report, No.1, vol. 111 (Sborník lékařský), 42-54, 2010
 39. Schneiderka P., Kajabová M., Štern P., Dohnal L., Juklová M., Zápecová M., Benáková H., Zima T.: Problematika řízené POC glukometrie a zkušenosti se sítěmi glukometrů ve dvou fakultních nemocnicích. Část I. – Přehled a výchozí stav, Klin. Biochem. Metab. No.3, vol. 18 (BCB 39), 149-160 (2010)
 40. Schneiderka P., Kajabová M., Štern P., Dohnal L., Juklová M., Zápecová M., Benáková H., Zima T.: Problematika řízené POC glukometrie a zkušenosti se sítěmi glukometrů ve dvou fakultních nemocnicích. Část II. – Zkušenosti z provozu, Klin. Biochem. Metab. No.4, vol. 18 (BCB 39), 200-209 (2010)
 41. Dohnal L., Matějiček P., Šmíd M., Švarcová J.: Zajištění návaznosti optických měření minireadery, FONS No.1, 28-31, 2013

Knihy, CD

 1. Gaško,R. a kolektív: Štatistické metódy pre laboratórnu prax a klinicků epidemiológiu, 91 strán, Košice 2003, ISBN 80-968998-2-1
 2. Bičovský K., Dempír J., Dohnal L., Friedecký B., Kratochvíla J., Kučera J., Plzák Z.: Kvalimetrie - 14. Používání referenčních materiálů v chemické analýze, 38 stran, Eurachem-ČR, Praha 2004, ISBN 80-86322-02-5
 3. Gaško,R. a kolektív: Štatistické metódy pre klinicků epidemiológiu a laboratórnu prax, 91 strán, Aprilla, Košice 2008, ISBN 978-80-89346-00-4 (anotace a obsah, Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod (kap. 4), Regrese a kalibrace (kap. 5), Passing-Bablok a ti druzí (kap. 6), Analysa rozptylu - ANOVA (kap. 7), Chybějící a odlehlé hodnoty (kap. 8))
 4. Chromý,V. (autor/editor), Dohnal,L., Fischerová,A., Klokočníková,E., Kratochvíla,J., Kubíček,Y., Pollak,M., Rikanová,M., Schneiderka,P., Šprongl,L., Trávníčková,D., Vilímec,J.: Management kvality v analytické a klinické chemii, 215 stran, jako učebnici pro Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU v Brně vydala Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Praha 2009, ISBN 978-80-903732-6-6

Zpět na domovskou stránku Luďka Dohnala
File: publ.htm Size: 19K Last modification: Monday, 17-Oct-2016 23:37:46 CEST