Publikace pracovníků referenční laboratoře pro klinickou biochemii na webu
kuk

I na starších počítačích funguje český sharewareový DOS prohlížeč ARACHNE http://www.arachne.cz/

 1. L. Dohnal: Porovnání výsledků dvou metod stanovení, lineární regresí nebo jinak?
 2. L. Dohnal: Jednoduchá lineární regrese
 3. L. Dohnal: Internet není pouze E-mail a web
 4. L. Dohnal: Ochrana dat, šifrování, digitální podpis, PGP
 5. L. Dohnal: Algoritmus testování systému glukometr-měřící proužek
 6. L. Dohnal, K. Omastová: Algoritmus testování močových proužků
 7. L. Dohnal, M. Kloudová: Návrh na sledování kvality měření glukometry, které jsou již v používání
 8. L. Dohnal: Návrh validace glukometru Referenční laboratoři pro KB
 9. L. Dohnal, M. Kloudová: Návrh způsobu ověřování in vitro diagnostika (IVD) z dokumentace
 10. M. Kloudová: Diagnostika in vitro v oboru laboratorní medicíny
 11. L. Dohnal: Srovnání tří materiálů pro kontrolu správnosti měření absorbancí
 12. L. Dohnal: Lesk a bída lineární regrese
 13. L. Dohnal: Zamyšlení se nad akreditacemi
 14. L. Dohnal: Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod
 15. L. Dohnal: Mechanizace, automatizace, robotizace
 16. L. Dohnal: Passing-Bablok a ti druzí
 17. L. Dohnal: Metrologické zajištění jakosti spektrometrie
 18. L. Dohnal: Mez stanovitelnosti a mez detekce
 19. L. Dohnal: Elektronický časopis Klinická biochemie na webových stránkách s použitím CGI skriptu
 20. L. Dohnal: Falešná positivita hCG a její důsledky aneb Není všechno zlato, co se třpytí
 21. L. Dohnal: Falešná positivita hCG a její důsledky aneb (Ne)důvěřovat, ale prověřovat
 22. L. Dohnal: Algoritmus testování diagnostických souprav srovnáváním
 23. L. Dohnal: Vnitrolaboratorní a mezilaboratorní kontrola kvality
 24. L. Dohnal: Močové proužky - poznatky z testování
 25. L. Dohnal: Jak ovlivňuje nejistota referenčního materiálu nejistotu výsledku
 26. L. Dohnal, P. Faigl: Klasická nebo robustní lineární regrese?
 27. L. Dohnal, P. Faigl: Posouzení linearity kalibrační závislosti
 28. L. Dohnal, P. Schneiderka: Referenční hodnoty v praxi
 29. L. Dohnal, M. Kloudová, P. Čechák: Porovnání některých charakteristik výsledků čtyř analytických systémů pro 12 základních biochemických analytů
 30. L. Dohnal, P. Štern: Stanovení glukosy glukometrem - mýty a skutečnost
 31. L. Dohnal, P. Faigl: CRM při implementaci referenčních metod pro stanovení glukosy, celkové bílkoviny a bilirubinu v krevním séru
 32. L. Dohnal, P. Faigl: Stanovení glukosy elektrochemicky glukometrem. Presentace ve formátu PPT.
 33. P. Schneiderka, M. Kajabová, P. Štern, L. Dohnal, M. Juklová, M. Zápecová, H. Benáková, T. Zima: Problematika řízené POC glukometrie a zkušenosti se sítěmi glukometrů ve dvou fakultních nemocnicích. Část I. – Přehled a výchozí stav. Ve formátu PDF.
 34. P. Schneiderka, M. Kajabová, P. Štern, L. Dohnal, M. Juklová, M. Zápecová, H. Benáková, T. Zima: Problematika řízené POC glukometrie a zkušenosti se sítěmi glukometrů ve dvou fakultních nemocnicích. Část II. – Zkušenosti z provozu Ve formátu PDF.
 35. L. Dohnal, P. Faigl, K. Pelinková: RM při verifikaci linearity v českém národním systému mezilaboratorního porovnávání v klinické biochemii Ve formátu PDF.
 36. L. Dohnal, P. Matějíček, M. Šmíd, J. Švarcová: Zajištění návaznosti optických měření minireadery Ve formátu PDF.
 37. Dohnal L.: Aplikace analytických metod - klinická biochemie a toxikologie, zásady a moľnosti analýzy anorganických látek Ve formátu PDF.
 38. Dohnal L.: Aplikace analytických metod - klinická biochemie, analýza organických látek Ve formátu PDF.


Publikace v samorozbalovacích souborech *.exe. Jestliže si je stáhnete a rozbalíte, jsou ve formátu AmiPro 3.0

 1. L. Dohnal: Vyjadřování nejistoty měření
 2. L. Dohnal: Průzkumová analýza a sumarizace vysledků měření
 3. L. Dohnal: Testování statistické významnosti
 4. L. Dohnal: Regrese a kalibrace
 5. L. Dohnal: Chybějící a odlehlé hodnoty, robustní statistiky, neparametrické postupy
 6. L. Dohnal: Analysa rozptylu - ANOVA


Seznam publikační činnosti od r. 1994

Zpět na hlavní stránku

File: publik.htm Size: 8.2K Last modification: Sunday, 04-Jan-2015 02:53:27 CET