ODKAZY

 

Monografie:

Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. Second Edition, Kluwer Academic/Plenum Publ., New York, 1999

Gore M.G.: Spectrophotometry and Spectrofluorimetry. A Practical Approach. Oxford Univ. Press, 2000

Haugland R.P.: Handbook of Fluorescent Probes and Research Products. Ninth Edition, Molecular Probes, 2002

Prosser V. a kol.: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989

 

Webové stránky:

Molecular Probes

Center for Fluorescence Spectroscopy

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry

Avanti Polar Lipids

Photon Technology International

 

 

 

Další mé webové stránky

 

 

Výuka psychiatrie na Internetu - prezentace přednášek z psychiatrie pro 4. ročník 1. LF UK

Testy z psychiatrie na Internetu - databáze 860 otázek a odpovědí s možností testovacího nebo výukového režimu prohlížení

Úvod do biologické psychiatrie - výukový materiál (neurony, synapse, neuromediátory, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, afektivní poruchy, demence)

Psychiatry - prezentace přednášek z psychiatrie pro studenty 1. LF UK s výukovým jazykem angličtina

Introduction to Biological psychiatry - výukový materiál z biologické psychiatrie v angličtině

Biochemické hypotézy afektivních poruch - výukový materiál (Z. Fišar: Biochemické hypotézy afektivních poruch, Galén, Praha 1998, 103 stran)

Psychiatrická klinika 1. LF UK - historie, organizační struktura, semináře, výuka, postgraduální studium, výzkum, osobní stránky

Společnost pro biologickou psychiatrii - stanovy, činnost, členové, výbor, aktuality