Atypické nálezy - obrazový atlas

Jednotlivé nálezy (obrázky) lze zvětšit kliknutím na zvolený objekt. Dokumentace zveřejněná na těchto stránkách byla pořízena on-line digitalizací modulem GastroBase-II informačního systému FP VFN v Praze. Data jsou zveřejněna anonymně po souhlase s vedením 4.interní kliniky VFN a jsou určena pro další vzdělávání odborníků v GE oboru.

Kazuistika 1: Leiomyom - leiomyosarkom
Photo1 Photo2

Pacientka ročník 1974, v roce 1994 dyspeptické obtíže, při gastroskopii prokázáno vyklenutí stěny žaludku útvarem nejasné etiologie. V roce 1995 při endoskopické ultrasonografii prokázán ohraničený útvar velikosti 25mm vycházející ze 4.vrstvy. Nález byl hodnocen jako leiomyom a cílená aspirační biopsie diagnózu leiomyomu potvrdila (EUS obrázek 1.1).

EUS v roce 1996, velikost nálezu nezměněna, drobná exulcerace na vrcholu, nehomogenita. Indikována operace, při operaci prokázán leiomyosarkom s metastazami do jater a uzlin. Závěr: nález dokumentuje nemožnost určení biologické povahy z EUS, nešlo o vysloveně chybnou diagnozu i když již v roce 1995 bylo možno připustit lehkou nehomogenitu (EUS obrázek 1.2).

Kazuistika 2: Leiomyoblastom - hamartom
Photo3 Photo4

Pacient ročník 1933, v roce 1994 prokázán polypózní útvar zadní stěny antra s exulcerací na povrchu. Dg dle EUS vyšetření - leiomyom , útvar vychází ze 4 vrstvy (EUS obrázek 2.1), vzhledem k nehomogenitě (EUS obrázek 2.2) útvaru možný i leiomyoblastom. Aspirační biopsie: cytologie odpovídá nádorovým, zřejmě maligním buňkám. Doporučeno operační řešení. Operačně - makroskopicky vzhled tumoru odpovídá karcinomu, ale histologicky prokázán hamartom obsahující řadu tkání.

Kazuistika 3: Neobvykle objemná pankreatikolitiáza
Photo5 Photo6

Pacient ročník 1955, po cholecystektomii 1974, v roce 1993 diagnostikována chronická pankreatitida etylické etiologie. Při ERCP 1993 zjištěn nezvykle rozsáhlý nález - dilatovaný ductus Wirsungi obsahující řadu kamenů až 20 mm velkých. Pro jejich velikost byla neúspěšná litotrypse, stav je proto zatím řešen opakovanou pankreatickou drenáží s výměnou stentu každých 6 měsíců (ENDO obrázek 3.2). V současné době je pacient bez subjektivních obtíží, RTG obraz se nemění (RTG obrázek 3.1).

Kazuistika 4: Endoskopické řešení velkého adenomu Vaterské papily
Photo7 Photo8

Pacientka ročník 1922 vyšetřena 1995 pro výraznou cholestázu. Při ERCP nalezena veliká laločnantá Vaterská papila průměru 40 mm (ENDO obrázek 4.1) s bioptickým nálezem benigního adenomu. Endosonograficky byla zobrazena velká, homogenní, ostře ohraničená papila, bez známek invaze do stěny duodena (EUS obrázek 4.2), proto byl stav úspěšně vyřešen endoskopickou resekcí papily.

Kazuistika 5: Endoskopické řešení Zenkerova divertiklu argon plasma koagulací
Photo9 Photo10 Photo11

Pacientka ročník 1923, od roku 1995 anamnéza "horní" dysfagie, postprandiálních tlaků v jugulu a opakovaných regurgitací spolknutého sousta. 1998 vyšetřena endoskopicky a RTG s průkazm hypofaryngeálního Zenkerova divertiklu, jehož hloubka byla téměř 5 cm.
Vzhledem k výrazným obtížím nemocné byla indikovana endoskopická terapie pomocí argon plasma koagulace (APC). Nejdříve jsme endoskopicky zavedli nasogastrickou sondu ke zvýraznění septa mezi lumen jícnu a divertiklem (ENDO obrázek 5.1) a pak ve dvou sezeních byla provedena šetrná koagulace septa v intervalu 1 dne (ENDO obrázek 5.2). Výsledkem terapie je zřetelná destrukce septa s obnažením svalových vláken musculus cricopharyngeus na vrcholu septa (ENDO obrázek 5.3). Popsaná léčba byla úspěšná bez komplikací.

WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage: orientovaná lékařsky na 1.LF UK nebo orientovaná církevně a teologicky