E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  3. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  4. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  5. Vaše odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb).

Omlouvám se za jisté neodostatky a překlepy, protože kurz se tvoří za pochodu při nutnosti plnit i jiné povinnosti.

Témata e-learningového kurzu


Požadavky

 

První týden

Na této stránce budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky. Zatím si obstarejte učebnici.

 

28. 4. 20:

Milé kolegyně, milí kolegové,

vaši kolegové si posteskli na poněkud rychlé tempo, leč i vám vstupují do bloku dva svátky. V kurzu se vám snažíme plasticky přiblížit problematiku infekčních nemocí a zároveň vám rozvrhnout přípravu, aby jste se stačili připravit pro zkoušku (a samozřejmě pro další profesní činnost). Vypracované úkoly posílejte do navržených termínů. Pokud nyní pracujete pro zdravotnictví, tolerujeme i zpoždění. Raději věnujte učivu potřebný čas, kazuistiky pečlivě projděte a přemýšlejte o nich. V hodnocení ceníme i pečlivost a originální přístup.

Náhled

Doufám, že vám e-learningový kurz nejen pomůže snáze zvládnout látku ke zkoušce, ale podnítí zájem o infekční nemoci.

 

Postupně vám budu odkrývat správná řešení a vysvětlovat správné odpovědi. Samozřejmě napište i své otázky a podněty. Pokud budu schopen a najdu potřebný čas, rád vám odpovím.

 

2. 5. 20:
 

Děkuji za zaslané odpovědi k tématům 5, 6 a 23, někteří už poslali i řešení kvízu a kazuistik k tématům 11 a 12 (pro ostatní stačí do 5. 5. 20). Otázky, které se vztahovaly k infekční mononukleóze a lakunární angíně, vám nedělaly žádné problémy. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je rovnocenné, vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejímu šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, ale hodí se lépe na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity.

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili až na drobnosti úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Z fyzikálního nálezu prakticky nejde určit diagnózu v případě syfilitické angíny (9), která musela být potvrzena laboratorně, a pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy, diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud jste úlohu luštili jako křížovku - vylučovací metodou, museli jste být stoprocentně úspěšní. Dokončené kazuistiky pneumonií jsou zde a zde. Odpovědi na otázky na covid-19 a další průběh tří kazuistik naleznete zde.

Brzy se dozvíte další. Zatím děkuji a o víkendu si odpočiňte. V pondělí naplánujeme další týden (pondělí: exantémy a infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, abyste do úterý poslali už zadaný vyluštěný kvíz a vyřešenou kazuistiku, v úterý nastudujete hepatitidy a enteroinfekce, ve středu neuroinfekce, ve čtvrtek infekce močových cest a kostí a kloubů). Konkrétní úkoly vám zadám s předstihem. Abyste si mohli látku rozložit podle časových možností, něco umístím dříve.

 


Druhý týden

Exantémové a další kožní infekce jste podle obrázků poznali téměř neomylně: řešení je zde. Dokončená kazuistika popisující infekci měkkých tkání je zde.

Začátkem týdne nastudujte avízovaná témata hepatitid (téma 8) a lymfadenopatií (téma 15), abyste nám zaslali odpovědi na otázky v testu a závěry kazuistik v tématu 8 během středy 6. 5. 2020 (pokud jste tak již neučinili). Tímto nám zůstalo ještě pár témat.

Naučte se téma enteroinfekcí (č. 7). Pro svoji další nemocniční praxi v kterémkoli klinickém oboru se nazpaměť naučte složení infuzních roztoků z tabulky na str. 86 v učebnici. Asi se vás u zkoušky nikdo ptát nebude, ale je to užitečné. V tomto týdnu máte ještě nastudovat téma neuroinfekcí a zodpovědět otázky k tomuto tématu (14). Diagnózu, terapii a doplňující otázky u kazuistik č. 1-3 tématu 7 a kazuistik č. 1 a 2 tématu 14 pošlete e-mailem do čtvrtka 7. 5. 2020 (nevadí nám, pokud odpověď pošlete během volného pátku 8. 5. 2020).

Do příštího týdne vám zůstane téma č. 9 o infekcích ledvin a močových cest. Pečlivě si přečtěte volbu antibiotik. Podle ní byste měli umět řešit běžné případy z ambulantní praxe. Nabídnuté kazuistiky 1 a 2 jsou závažné a složité případy. Zkuste je řešit podle otázek na konci - vypište všechny diagnózy a navrhněte antibiotickou léčbu. Pro úspěšné řešení byste měli znát i problematiku sepse (téma č. 17) a nozokomiálních infekcí (téma č. 21). Určitě se seznamte s přednáškami vyvěšenými v SISu. Mezi nimi je i přednáška prof. Holuba o sepsi (a jejím moderním chápání = definice Sepsis-3 - což se už do naší učebnice nedostalo). Svůj návrh řešení kazuistik tématu č. 9 a 17 rovněž pošlete e-mailem do 11. 5. 2020.

 

7. 5. 20:
 

Odpovědi na otázky u kazuistik tématu 8 a test na hepatitidy si porovnejte se vzorovým řešením.

Rádi bychom vám umožnili alespoň jednu prezenční konzultaci. Navrhuji dva termíny - 11. 5. a 12. 5. 2020. Napište nám emailem odpovedi@infektologie.cz, kdo máte zájem a který termín by se vám hodil. Podle vašich požadavků a našich možností bychom vás rozdělili na menší skupiny, které by přišly v pondělí 11. 5. od 9,00 do 10,30 a od 10,30 do 12,00 a v úterý 12. 5. od 9,00 do 10,30 a od 10,30 do 12,00. V emailu bychom vám napsali, kdo kdy máte přijít.

 

Prožijte příjemný prodloužený víkend.

 


Třetí týden

 

10. 5. 20:
 

Dokončení kazuistik č. 1-3 tématu 7 a kazuistiky č. 2 tématu 14 jsou zde:

Během pondělí máte odpovědět na kazuistiky 1 a 2 tématu č. 9 o infekcích ledvin a močových cest a kazuistiku na téma sepse (téma 17). Nově se během pondělí a úterý podívejte na téma vertikálních infekcí (téma 18). Nemusíte zacházet do velkých podrobností, ale uvědomte si pro praxi cestu k diagnóze. Buď onemocní těhotná žena a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky. Kazuistika je jen drobný příklad k ilustraci problematiky. Odpovědi na otázky na konci kazuistiky pošlete e-mailem do úterý 12. 5. 2020 spolu s odpověďmi k tématu tropická medicína. Projděte kazuistiky a snažte se z nich hlavně poučit o diferenciální diagnostice horečky cestovatelů. Nabídnuté laboratorní testy jsou základní. Abych věděl, že jste pečlivě nastudovali problematiku tropické medicíny, stanovte diagnózy, určete léčbu a odpovězte doplňující otázky o profylaxi malárie, a to do 12. 5. 2020. Můžete si pomoci přehledným doporučeným postupem, který je uveden v literatuře.

Už vyvěsím i zbylá témata, abyste si do konce týdne rozvrhli učivo. V úterý 12. 5. '20 byste se měli naučit tropickou a cestovní medicínu, abyste řešili dvě kazuistiky tématu 20 (vedle kazuistiky tématu 18), ve středu 13. 5. '20 se doučíte problematiku infekce HIV a infekce kostí a kloubů a ve čtvrtek 14. 5. '20 vyplníte test na antibiotika, který bude poslední podmínkou zápočtu (udělovaného během pátku 15. 5. '20).

Kdo jste se přihlásili ke konzultaci, rád se s vámi uvidím zítra 11. 5. '20 v seminární místnosti na 6. patře (Kliniky infekčních nemocí - tj. v budově č. 7). Ostatním přeji hodně klidu k samostudiu.

 

12. 5. 20:
 

Dokončení kazuistik č. 1-2 tématu 9 a kazuistiky tématu 17 jsou zde:

Vámi navržené doplňkové antibiotikum u infekční (stafylokokové) endokarditidy gentamicin není chybou. U naší pacientky pro obavu z prohloubení preexistující renální léze nebyl použit a místo něj byl zvolen k potenciaci účinku ciprofloxacin.

Dnes 12. 5. '20 se věnujte tropické a cestovní medicíně a ve středu 13. 5. '20 se doučíte problematiku infekce HIV a infekce kostí a kloubů. Pro ilustraci budete mít přidánu kazuistiku k infekci HIV. Do středy 13. 5. '20 pošlete řešení kazuistik tématu 13 (infekce kostí a kloubů) a 18 (vertikální infekce). Zbude test na antibiotika, který bude poslední podmínkou zápočtu (udělovaného během pátku 15. 5. '20).

Potěšilo mě, že jsem se s některými z vás setkal osobně. Pokud jste neměli čas přijít v nabídnutých termínech a pociťujete potřebu prezenční konzultace, můžete se (e-mailem) přihlásit i na pondělí, popř. úterý příští týden - 18. a 19. 5. '20 (tedy již po udělení zápočtu).

 

13. 5. 20:
 

Na závěr odpovězte na otázky testu na antibiotika a pošlete e-mailem do čtvrtku 14. 5. 2020 (pokud máte dostat zápočet v pátek 15. 5. '20), popř. podle vašich časových možností i později. Znovu si tedy projděte základní informace o antibiotikách. O každé skupině byste měli znát údaje uspořádané podle uvedené osnovy:

Do konce bloku se vám ještě budu ozývat se vzorovými odpověďmi a komentáři k vašim odpovědím.

 

14. 5. 20:
 

Děkuji za spolehlivé zasílání e-mailů. Nepřipomněl jsem jednoznačný termín k zaslání odpovědí k tropické a cestovní medicíně. Tudíž prosím, pokud jste tak neučinili, poslat dodatečně odpovědi (k tématu 20) do konce kurzu. Dokončené kazuistiky infekce kostí a kloubů (téma 13) jsou zde:

Další vývoj u novorozence matky s toxoplasmózou vyhlížel takto:

 

Dovolte ještě pár poznámek k vašim odpovědím. Obecně jste je vypracovali velmi dobře. Dobré bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Pro příště se v závěrech snažte řadit diagnózy od nejvýznamnějších po méně důležité, sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. "infekční mononukleóza s hepatální lézí"), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. "akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí". Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru.

Nabídnutá antibiotická léčba jistě není jediná možná. Předváděné kazuistiky často ukazovaly pacienty polymorbidní, nezřídka léčené již před hospitalizací u nás. Tyto okolnosti vedly k volbě antibiotik vyšší volby. Aminopeniciliny, které jste často navrhovali, byly často korektní volba, ale riziko selhání by bylo vzhledem k závažnosti stavu a menší spolehlivosti antibiotika nebezpečné. Kazuistika klostridiové kolitidy ukazuje na obávanou komplikaci - toxické megakolon. Poruchu pasáže, kdy nelze podat p.o. léky, je možno obejít podáním i.v metronidazolu, event. doplněné vankomycinem v klysmatu a nebo tigecyklinem i.v. Naopak CT břicha pacienta paraplegika s abscedující pyelonefritidou nepotvrzuje počáteční suspekci na ileus, jedná se jen o obleněnou peristaltiku u paraplegika (chybí hladinky a dilatace kliček). Pacienty s prokázanou stafylokokovou sepsí lze léčit vankomycinem, ale pokud je stafylokok cítlivý k oxacilinu, měla by se dát přednost tomuto méně toxickému antibiotiku. U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

U léků máte uvádět dávky. Vankomycin nelze dávkovat paušálně, lze odhadnout iniciání dávku, u mladších a předtím zdravých je obvykle třeba dávku navýšit u starčích a/nebo s renální insuficiencí redukovat (jednoduchý výpočet naleznete zde: https://www.infekce.cz/zprava17-06.htm). Volba amox/clav u komunitní močové infekce je možná, ale pacient kaz. 2 z tématu 9 byl předléčen Tazocinem (piperacilin a tazobaktam), nelze tedy deeskalovat na amox/clav.

Dále dovolte malou poznámku k pravopisu názvů léků. Drobnosti se tolerují. U léků rozlišujte název generický (s malým písmenem) a obchodní čili firemní (s velkým písmenem). Psaní i/y, c/k, t/th apod. je u léků skutečně rozkolísané - generické názvy respektují národní pravopis, ale existují i generickým názvům podobné mezinárodní nechráněné názvy (INN), které dávají přednost i před y (např aciclovir/acyklovir, amoxicilin/amoxycilin), c před k (clarihromycin/klaritromycin) apod. Antibiotika se slovním základem -mycin jsou odvozena od -mycet, obvykle Streptomyces sp., gentamicinová skupina má původ v bakteriích Micromonospora purpurea a podobných, proto je psáno vždy -micin (gentamicin, isepamicin). A ještě poznámka: latinské zakončení -itis se v češtině mění na -itida.

Děkuji za váš zájem a pozitivní ohlasy.

 

 

15. 5. 20:
 

Správné odpovědi na otázky v testu na antibiotika naleznete zde.

 

Antimalarikum chlorochin je skutečně uvedeno v učebnici, nicméně lékem první volby nekomplikované malárie P. falciparum je v současnosti artemeter (20 mg) + lumefantrin (120 mg) (tj. Riamet, Coartem) 8 tbl./den po 3 dny ve schématu 4 tbl. a dále a 4 tbl. po 8, 24, 36, 48 a 60 hod. Při nedostupnosti artemisininů lze použít i kombinaci atovachon/proguanil (Malarone). Meflochin (Lariam) by byl rovněž vhodný, ale není už v ČR registrován a i v zahraničí je obtížně dostupný. Chlorochin je možné použít pouze u non-falciparum infekcí, dnes je rezistence P. falciparum k chlorochinu natolik rozšířena, že se chlorochin prakticky nepoužívá (lze jej použít u tropické malárie akvírované na Haiti a v Dominikánské republice). Diagnózu kazuistiky č. 2 tématu 20 jste vesměs tipovali správně a dokončení naleznete zde. Stejně dobře jste navrhli léčbu dítěte z kazuistiky tématu 18, svou odpověď můžete porovnat s dokončením kazuistiky 1 tématu 18.

 

Závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Na oplátku budete mít během dneška 15. 5. '20 zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude dostatek. Mimoto stále platí nabídka k prezenční konzultaci v pondělí 18. 5. ¨20 od 9,00 hod., na kterou se můžete přihlásit během víkendu e-mailem (odpoved@infektologie.cz) a podle zájmu vám potvrdíme možnost přijít.

Těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.

Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 15. 5. 2020