Léčebně-preventivní péče na Infekční klinice FN Na Bulovce


Lůžková část

       Počet lůžek: 167

Telefonní linky na oddělení infekční kliniky

  ZÁPAD STŘED VÝCHOD
4.p. 2639 - 2641
3.p. 2634 2633 2635
2.p. - 2628 2630
1.p. 2624 2623 2626


Ambulance

Všeobecná ambulance
4. patro

Nepřetržitý provoz - tel. 26608-2600, 26608-2700

Ambulace pro chronické a následné stavy
3. patro
Pouze po předchozím objednání
Sestry: Zuzana Janštová, Martina Hedervári

1. ambulance - 2.p. tel. 26608-2779
Pondělí 7,00-8,00 Odběry -
9,00-12,00 Neuroborrelióza Doc. MUDr. D. Pícha, CSc.
13,00-15,00 Neuroinfekce Prim. MUDr. H. Roháčová, Ph.D.
Úterý 8,30-12,00 Neuroinfekce MUDr. H. Rozsypal, CSc.
13,00-14,30 Lymeská borrelióza MUDr. E. Patakiová
Středa 8,30-12,00 Herpetické infekce, virové hepatitidy Doc. MUDr. M. Holub, Ph.D.
13,00-15,00 Neuroinfekce dětí MUDr. M. Podojilová
Čtvrtek 9,00-12,00 Lymeská borrelióza MUDr. J. Hančil
12,30-15,30 Virové hepatitidy MUDr. J. Moravcová
Pátek 8,30-11,00 Lymeská borrelióza Prim. MUDr. H. Roháčová, Ph.D.

2. ambulance - 2.p. tel. 26608-2753
Pondělí 7,00-8,00 Odběry -
8,30-12,00 Herpetické infekce, virové hepatitidy MUDr. V. Aster
Úterý 7,00-8,00 Odběry -
14,00-15,30 Virové hepatitidy MUDr. Z. Manďáková
Středa 8,30-11,30 Infekce EB virem MUDr. Z. Blechová
13,00-15,00 Toxoplasmóza MUDr. M. Kořínková
Čtvrtek 8,30-9,30 Infekční mononukleóza dětí MUDr. H. Ambrožová, Ph.D.
13,00-14,00 Virové hepatitidy MUDr. J. Viechová, CSc.
Pátek   Odběry, očkování, administrativa  

3. ambulance - 2.p. tel. 26608-2440
Pondělí 8,30-12,00 Virové hepatitidy, tropická medicína Prof. MUDr. P. Chalupa, CSc.
13,00-14,00 Methicilin rezistentní S. aureus MUDr. D. Veselý
Úterý 13,00-15,00 Profylaxe infekcí po poranění MUDr. M. Poláková
Středa 8,00-8,30 Spála MUDr. D. Tomíčková
Antirabická profylaxe, riziková očkování MUDr. M. Kořínková
13,00-15,00 Únavový syndrom MUDr. I. Havlíčková
Čtvrtek 8,15-14,30 Očkování, tropická medicína MUDr. RNDr. F. Stejskal
Pátek 7,15-8,00 Odběry -
8,30-11,00 Septické stavy, aktinomykóza Doc. MUDr. J. Beneš, CSc.

Speciální ambulace
2. patro

Ambulance - 2.p. západ (2Z) tel. 26608-2629
Pondělí 7,00-12,00 Testování HIV -
8,00-14,00 HIV infekce MUDr. L. Machala, Ph.D.
Úterý 7,00-12,00 Testování HIV -
8,00-14,00 HIV infekce MUDr. V. Aster
14,00-15,00 HIV infekce (pouze po objednání) Doc. MUDr. M. Staňková, CSc.
Středa 6,00-10,00 Speciální odběry -
10,00-12,00 Testování HIV -
8,00-14,00 HIV infekce MUDr. L. Machala, Ph.D.
13,00-15,00 HIV infekce MUDr. D. Jilich
Čtvrtek 7,00-12,00 Testování HIV -
8,00-14,00 HIV infekce MUDr. H. Rozsypal, CSc.
13,00-16,00 HIV infekce (pouze po objednání) Doc. MUDr. M. Staňková, CSc.
Pátek 7,00-12,00 Testování HIV -
8,00-15,00 HIV infekce Doc. MUDr. M. Staňková, CSc.


Úvodní strana

Aktualizace 2. 12. 2008