Zkušební otázky z infekčního lékařství

pro 4. ročník programu všeobecné lékařství na školní rok 2016/17


 1. a) Infekce vyvolané cytomegalovirem
  b) Středoevropská klíšťová encefalitida
 2. a) Morbilli a rubeola
  b) Legionelóza
 3. a) Hnisavá meningitida dospělých
  b) Biologické zbraně a bioterorismus (variola, antrax, lassa, ebola)
 4. a) Alimentární intoxikace a botulismus
  b) Tetracykliny, tigecyklin a chloramfenikol
 5. a) Serózní meningitidy a akutní meningoencefalitidy
  b) Širokospektré peniciliny a karbapenemy
 6. a) Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob
  b) Význam rezistence mikroorganismů pro volbu antibiotické terapie
 7. a) Tetanus a antitetanická profylaxe
  b) Erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, erythema nodosum
 8. a) Infekce spojené se zdravotní péčí
  b) Pátá a šestá nemoc, syndrom ruka-noha-ústa
 9. a) Erysipel, celulitida a nekrotizující fasciitida
  b) Infekční nemoci v intenzivní péči
 10. a) Diferenciální diagnostika ikteru a jaterní léze
  b) Infekce novorozenců
 11. a) Diftérie a diferenciální diagnostika akutních tonzilofaryngitid
  b) Makrolidy a azalidy
 12. a) Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů
  b) Parotitis epidemica
 13. a) Diferenciální diagnostika vezikulopustulózních a bulózních exantémů
  b) Cholera a infekce necholerovými vibrii
 14. a) Klinický obraz a laboratorní diagnostika virových hepatitid
  b) Klostridiová kolitida
 15. a) Lymeská borrelióza
  b) Interferon a kortikosteroidy v léčbě infekčních chorob
 16. a) Meningeální syndrom, lumbální punkce a vyšetření likvoru
  b) Horečka dengue, chikungunya a žlutá zimnice
 17. a) Epidemiologie, prevence a profylaxe virových hepatitid
  b) Atypické pneumonie
 18. a) Rozdíly v klinickém obrazu pneumonií podle původce
  b) Principy empirické antibiotické léčby
 19. a) Specifické druhy infekční endokarditidy a septická tromboflebititida
  b) Sulfonamidy, trimethoprim a metronidazol
 20. a) Diagnostika a terapie infekcí močových cest
  b) Toxoplasmóza a toxokaróza
 21. a) Diferenciální diagnostika febrilního stavu v tropech a subtropech
  b) Spála
 22. a) Invazivní meningokoková onemocnění
  b) Provoz infekčního oddělení a vysoce nebezpečné nákazy
 23. a) Kampylobakterióza a yersiniózy
  b) Základní principy antiinfekční imunity
 24. a) Průjmová onemocnění virové etiologie
  b) Oportunní infekce a nádory u pacientů s AIDS
 25. a) Infekční choroby toxikomanů
  b) Rifampicin, glykopeptidy a linezolid
 26. a) Vybrané infekční nemoci dutiny břišní (cholangoitida, peritonitida)
  b) Odběr a hodnocení hemokultury
 27. a) Průběh infekce HIV a dispenzarizace HIV pozitivních
  b) Patogeneze, klinický obraz a diagnostika sepse
 28. a) Postižení kloubů u infekčních nemocí
  b) Břišní tyf, paratyfy a rickettsiózy
 29. a) Plané neštovice a pásový opar
  b) Kryptokokóza, aspergilóza a pneumocystóza
 30. a) Leptospirózy a hantavirové infekce
  b) Zvláštní a mimořádná očkování
 31. a) Enterobióza, askarióza, teniózy a trichinelóza
  b) Laboratorní ukazatele akutního zánětu
 32. a) Infekce vyvolané herpes simplex virem typu 1 a 2
  b) Akutní polyradikuloneuritida (syndrom Guillaina-Barrého)
 33. a) Infekční mononukleóza
  b) Prevence a profylaxe infekčních nemocí u cestovatelů
 34. a) Anaerobní infekce měkkých tkání
  b) Tularemie
 35. a) Diferenciální diagnostika lymfadenopatií
  b) Přirozené penicilíny
 36. a) Salmonelóza a shigelóza
  b) Antivirová terapie herpetických infekcí a chřipky
 37. a) Akutní onemocnění horních dýchacích cest (kromě chřipky)
  b) Infekce při neutropenii, poruchách komplementu a splenektomii
 38. a) Střevní infekce vyvolané Escherichia coli
  b) Cefalosporiny
 39. a) Infekční nemoci v graviditě
  b) Pravidelná a doporučená očkování
 40. a) Obrny u infekčních nemocí
  b) Linkosamidy
 41. a) Pertuse a pertusoidní syndrom
  b) Systémová antimykotika
 42. a) Horečka nejasného původu (etiologie a vyšetřovací postup)
  b) Antivirová terapie virových hepatitid a infekce HIV
 43. a) Chřipka a parachřipka
  b) Aminoglykosidy
 44. a) Akutní epiglotitida a subglotická laryngitida
  b) Leishmanióza, schistosomóza a kožní léze u cestovatelů
 45. a) Etiologie a léčba komunitní pneumonie
  b) Syndrom toxického šoku a Kawasakiho syndrom
 46. a) Adnátní infekce (TORCH)
  b) Chinolony a nitrofurantoin
 47. a) Meningitidy novorozenců a kojenců
  b) Průjem cestovatelů a ochrana před alimentárními infekcemi v tropech a subtropech
 48. a) Vzteklina a antirabická profylaxe
  b) Infekce pacientů s poruchou buněčné a protilátkové imunity
 49. a) Infekční endokarditida
  b) Horečka a taktika antipyretické terapie
 50. a) Invazivní kandidóza
  b) Malárie
 51. a) Léčba sepse a septického šoku
  b) Chronická hepatitida B a C
 52. a) Infekční nemoci diabetiků, seniorů a osob s chronickou renální insuficiencí
  b) Protistafylokoková antibiotika a chemoterapeutika
 53. a) Přístup k akutnímu průjmovému onemocnění kojence
  b) Mor, antrax, brucelóza a aktinomykóza
 54. a) Amébóza, giardióza a kryptosporidióza
  b) Tonzilofaryngitida, paratonzilární absces a infekce měkkých tkání krku
 55. a) Absces jater a parazitární cysty jater
  b) Imunoglobuliny v léčbě a profylaxi infekčních chorob
 56. a) Osteomyelitida a spondylodiscitida
  b) Infektologické konzilium a antibiotická konzultace


Zpět na Informace o výuce
Úvodní stránka

Aktualizace 9. 10. 2016