Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC

English version

Home               

   Texty  k přednáškám orgánové patologie -české                                    Postgraduální texty

                                                                                                                         Vysoká škola zdravotní VŠZ

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

· na těchto stránkách naleznete základní informace o výuce patologie v Ústavu patologie 1.LF UK, t.j.

· sylabus                    Učitelé výukových skupin       

· rozmístění výuky

· textové části přednášek, které (já osobně, nikoli další zúčastnění vyučující) prezentuji v průběhu semestru. Nejsou v žádném případě náhradou výukových textů. Představují možnost věnovat více pozornosti předváděné obrazové dokumentaci, která je podstatnou součástí přednášek, bez nutnosti současného opisování doprovodných textů. V přednášce jsou tyto informace mimo obrazových prezentací doprovázeny dle časových možností kasuistickými sděleními z vlastní 30leté praxe a informacemi z aktuální odborné literatury—proto vás srdečně zvu.

· rigorosní otázky                předtermíny -podmínky, organizace

· informaci o podmínkách zápočtu

·
informaci o průběhu rigorosní zkoušky - všeobecné lék.

 

 

 

Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zkoušky?