This website is accredited by Health On the Net Foundation. Click to verify. FlagEnglish

eLearningová databáze obrazové dokumentace pro gastroenterologii

Databáze zahrnuje vybrané endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy
z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.LF UK, Praha.

Fultextové prohledávání databáze - originální skript - EZDB Search skript:
(pozn. skript rozlišuje malá a velká písmena)
Vyhledávaný termín:

Prohledávání databáze - JavaSkript (vyhledávání pojmů s českou diakritikou je omezeno):
Popis obrázku, hlavní identifikace:
Popis doplňkový, upřesňující hlavní identifikaci:
Lokalizace nálezu:
Typ obrázku ENDO, EUS, RTG:
Číslo sekvence:
Identifikace, název JPG souboru:

pozn. Pro vyhledávání v textu - popisu obrázku stačí zadat i část slova, sekvencí jsou označeny soubory obrázků, např. pro ilustraci několika fází terapeutického výkonu, sekvence jsou číslovány chronologicky, číslo sekvence je zobrazeno u každého obrázku, kterýá do nějake sekvence patří. Vyhledávání pomocí názvu souboru (JPG file) umožňuje nalezení podle data uložení obrázku, v názvu každého obrázku v databázi je string tvaru RRMMDD, tj. lze vyhledat obrázky zadáním určitého data, nebo jeho části. Typ dokumentu je ENDO, EUS nebo RTG.

Poslední aktualizace: 26. června 2011                 Kompletní obrazová databáze - zobrazení všech uložených záznamů (n=279)


GastroWeb, nový portál pro gastroenterology Implementace databáze, design, grafika - WebMaster: Petr Kocna - kocna@cesnet.cz
HomePage autora WWW orientovaná: lékařsky nebo církevně a teologicky
Autorem databázového CGI skriptu (EZDB) je Stephane Barde
Autorem skriptu formuláře-vyhledávání je Luděk Dohnal ludek.dohnal@lf1.cuni.cz.