a-amyláza ve stolici

obrazek_cislo_79 Stanovení pankreatické amylázy ve stolici.
Relativně málo používaný test, který je rovněž imunochemickým průkazem s protilátkou k lidské pankreatické amyláze - novinka, která se objevila v roce 2000. Normální hodnoty jsou nad 360 µg/g stolice, kalibrační standardy jsou v rozmezí 0 -12000 µg/g. Test je založen na ILMA (ImmunoLuminoMetric Assay) principu s luminiscenčním měřením, markerem je akridinium ester.
Původní práce o stanovení pankreatické amylázy ve stolici popisují především detekci izoenzymů a korelaci s dalšími pankreatickými enzymy ve stolici u nemocných s pankreatickou insuficiencí.

Reference
Moriyoshi Y. - Pancreas. 1991, Medline - link
Gromashevskaia LL. - Lab Delo. 1981, Medline - link
Muller G. - Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr. 1979, Medline - link
Hintner I. - Z Gesamte Inn Med. 1977, Medline - link