Chymotrypsin ve stolici

obrazek_cislo_25 Chymotrypsin - serinová proteáza, EC.3.4.21.1, s trypsinem a elastázou mají velmi podobnou molekulární strukturu, secernován je rovněž v in-aktivní formě proenzymu - chymotrypsinogenu, který je aktivován trypsinem.

Laboratorní stanovení chymotrypsinu ve stolici je založeno na jednoduché reakci s chromogenním substrátem, Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA. Chymotrypsin katalyzuje hydrolýzu a uvolnění barevného 4-nitroanilinu, který je stanoven fotometricky při 405 nm. Referenční hodnoty jsou > 140 nkat/g, hraniční pásmo je v rozmezí 70-140 nkat/g, patologické hodnoty < 70 nkat/g (hodnoty jsou pro stanovení při 30°C). Nevýhody chromogenní metody jsou vyřešeny imunochemickým testem ELISA provedení s polyklonální protilátkou detekce proteinu. Normální hodnoty ELISA testu jsou nad 6,4 µg/ml.

Klinický význam. Stanovení chymotrypsinu v stolici touto chromogenní metodou je jednoduché, specificita a senzitivita stanovení je však relativně nízká - pro těžké poruchy pankreatické funkce 67%, pro lehké a střední formy jen 39%. Výsledek testu může být falešně pozitivní vlivem mikrobiální flóry tlustého střeva, falešná negativita může být způsobena intraluminální degradací molekuly chymotrypsinu, nebo zředěním (obsahem vody) při průjmu. Test je stále používán, a doporučován např. pro monitoring substituční terapie pankreatickými enzymy u chronické pankreatitídy.

Reference
Molinari I. - Clin Biochem. 2004, Medline - link
Brydon WG. - Ann Clin Biochem. 2004, Medline - link
Keller J. - Curr Treat Options Gastroenterol. 2003, Medline - link
Takeda M. - Rinsho Byori 2002, Medline - link
Walkowiak J. - Pediatrics 2002, Medline - link
Kataoka K. - Digestion 1999, Medline - link
Kitagawa M. - Pancreas 1997, Medline - link