Chronická pankreatitida (CHP)

obrazek_cislo_61 Chronická pankreatitida (CHP) je definována jako pokračující zánětlivé onemocnění pankreatu s charakteristickými, ireversibilními, morfologickými změnami, způsobující charakteristické bolesti a trvalé ztráty funkce pankreatu. Laboratorní diagnostika je proto zaměřena na přímé a nepřímé funkční testy exokrinního pankreatu, stanovení míry sekrece hodnocením aktivity pankreatických enzymů - chymotrypsinu nebo elastázy-1 ve stolici. V poslední době se objevují další nové funkční testy - dechové testy, kdy perorálně podaný substrát je značen izotopem uhlíku 13C (starší testy izotopem 14C). Mírou aktivity pankreatických enzymů je koncentrace 13C (nebo 14C) ve vydechovaném vzduchu.
Zlatým standardem funkční diagnostiky je sekretin-pankreozyminový (sekretin-CCK) test, jako referenční test je používáno i kvantitativní stanovení tuků v 72-hodinovém sběru stolice.

Sekretin-CCK test poskytuje ze všech dostupných testů nejpřesnější informace o sekrečních poměrech pankreatu. Přes nestandardnost jeho uspořádání je považován za "zlatý standard" funkčních testů pankreatu ke zhodnocení především pankreatické insuficience. Normální hodnoty závisí na způsobu stimulace, odběru i analýze duodenálního obsahu. Uvedené hodnoty jsou jednou z variant. Objem sekrece stimulované sekretinem 165-536 ml/hod, koncentrace HCO3- 9.8-39.7 mmol/hod, aktivita trypsinu 9.3-171 j/20 minut, aktivita amylázy 34-204 j/20 minut.

obrazek_cislo_87 V zahraniční literatuře nalezneme variantu - tzv. Lundhův test, kdy stimulace pankreatu je provedena standardizovaným Lundovým pokrmem. Nejnovější studie kombinují endoskopii, stimulaci CCK nebo sekretinem, a analýzu koncentrace lipázy, bikarbonátu a dalších enzymů v pankreatické štávě odebrané při endoskopii, nebo doporučují stanovení jiných markerů - např. zinku, který je stabilnějším analytem, oproti pankreatickým enzymům. Testovanou variantou přímého testu je i vyšetření MRCP po stimulaci sekretinem.

Reference
González-Sánchez V. - Pancreatology. 2017, Medline - link
Erchinger F. - Pancreatology. 2017, Medline - link
Alfaro Cruz L. - Pancreas. 2017, Medline - link
Erchinger F. - PLoS One. 2017, Medline - link
Sperti C. - World J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Trikudanathan G. - Am J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Yasokawa K. - J Magn Reson Imaging. 2015, Medline - link
Engjom T. - Scand J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Mascarenhas MR. - J Clin Pharmacol. 2015 Medline - link
Hirono S. - World J Surg. 2015, Medline - link
Mattar R. - Arq Gastroenterol. 2014, Medline - link
Gubergrits N. - Pancreatology. 2014, Medline - link
Mensel B. - AJR Am J Roentgenol. 2014, Medline - link
Erchinger F. - Pancreas. 2013, Medline - link
Bian Y. - World J Gastroenterol. 2013, Medline - link
Berstad A. - Scand J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Domínguez Munoz JE. - Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010, Medline - link
Usküdar O. - Pancreas. 2009, Medline - link
Weintraub A. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009, Medline - link
Bilgin M. - J Clin Gastroenterol. 2008, Medline - link
Lieb JG. - World J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Testoni PA. - Gastrointest Endosc. 2008, Medline - link
Stevens T. - Gastrointest Endosc. 2008, Medline - link
Gillams A. - Abdom Imaging. 2008, Medline - link
Gillams AR. - Eur Radiol. 2007, Medline - link
Schneider AR. - J Clin Gastroenterol. 2006, Medline - link
Bali MA. - Pancreas. 2006, Medline - link
Stevens T. - Am J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Wilson RB. - ANZ J Surg. 2005, Medline - link
Al-Bahrani AZ - Clin Chim Acta. 2005, Medline - link
Papachristou GI. - Clin Lab Med. 2005, Medline - link
Siegmund E. - Z Gastroenterol 2004, Medline - link
Keim V. - Clin Chim Acta. 2003, Medline - link
Takeda M. - Rinsho Byori 2002, Medline - link
Walkowiak J. - Pediatrics 2002, Medline - link
Kylanpaa-Back ML. - Hepatogastroenterology 2002, Medline - link
Lempinen M. - Clin Chem 2001, Medline - link
Treacy J. - ANZ J Surg 2001, Medline - link
Pezzilli R. - Dig Liver Dis 2000, Medline - link