Nepřímé testy exokrinní funkce pankreatu

obrazek_cislo_55 Nepřímé funkční testy jsou založeny na principu, kdy perorálně je podán chromogenní (nebo fluorogenní) substrát, který je štěpen pankreatickými enzymy (chymotrypsinem, lipázou). NBT-PABA test (Bentiromid, Roche; není již vyráběn) obsahoval substrát N-benzoyl-L-tyrosyl-4-aminobenzoovou kyselinu (Bz-Tyr-PAB), u nás byl vyráběn ALTAB test (Spofa-Gnost Pankenzan, Léčiva) se susbtrátem N-acetyl-L-tyrosyl-4-aminobenzoovou kyselinou (Ac-Tyr-PAB), který poskytoval lepší diskriminaci mezi souborem nemocných s insuficiencí pankreatu a kontrolním souborem. Fluorogenní variantou je preparát Pankreolauryl (substrátem je fluorescein-di-laurylester). Koncentrace chromogenu (fluorogenu) vyloučeného močí, resp. jeho koncentrace v séru je mírou aktivity enzymu v duodenu. Mezi nepřímé testy patří i stanovení chymotrypsinu nebo elastázy-1 ve stolici. V poslední době se objevují další nové funkční testy - dechové testy, kdy perorálně podaný substrát je značen izotopem uhlíku 13C (starší testy izotopem 14C). Mírou aktivity pankreatických enzymů je koncentrace 13C (nebo 14C) ve vydechovaném vzduchu.

obrazek_cislo_65 Provedení PABA testu. Pacient přichází nalačno a je odebrán vzorek séra a moče. Následuje podání substrátu (Ac-Tyr-PAB ve 4 tabletách) a stimulační pokrm (modifikace Lundhovy snídaně - hydrolyzát kaseinu s olivovým olejem). Po dobu 6 hodinového sběru moče pacienta saturujeme tekutinami (minimálně 3x250 ml čaje). Po 3 hodinách se odebere další vzorek krve, po 6 hodinách poslední porce moče, změří se celkový objem moče za 6 hodin a pro analýzu se vezme vzorek cca 10ml moče. Laboratorní zpracování zahrnuje změření objemu moče za 6 hodin a stanovení koncentrace HPAB ve vzorcích séra a moče po hydrolýze. HPAB se stanovuje diazotační reakcí podle Bratton-Marshala s fotometrickým měřením.

obrazek_cislo_62 Klinický význam. Nepřímé funkční testy mají význam jako screeningové testy k průkazu pankreatické insuficience, diferenciální diagnostice malabsorpčního syndromu a chronické pankreatitídy. Normální hodnoty výdeje močí za 6 hodin > 30.7% podaného množství pankreatickou nedostatečnost vylučují. Pomocnou hodnotou je hladina v séru ve 3.hodině testu s hranicí normálních hodnot > 25 µmol/l. Pankreatickou insuficienci lze vyloučit i při sníženém výdeji močí za 6 hodin tj. < 30.7% je-li prokázána normální hladina v séru. PABA test (ALTAB-test) se také s výhodou používá pro stanovení účinnosti pankreatické substituce enzymovými preparáty (např. Pankreolan, Panzynorm, Panpur, Kreon aj.). Při interpretaci výsledků PABA testu je nutno zvažovat komplexně možnosti falešně snížených hodnot v důsledku porušené funkce dalších orgánů, které se na výsledku testu uplatňují. Falešně pozitivní výsledeky jsme prokazovali při podání tablet s nižším obsahem substrátu (např. v důsledku přítomnosti racemátu tj. D,L-formy tyrosinu). Vzhledem k obtížím při interpretaci výsledků PABA-testu a relativně vysokému počtu falešně pozitivních výsledků již byla popsána celá řada modifikací. Jedná se především o stanovení tzv. PABA-indexu, stanovení PABA spolu s dalším markerem např. PAS nebo radioizotopu 14C ze značeného substrátu.
Moderní variantou "PABA" testu je dechový test se stabilním izotopem 13C ve značeném dipeptidu - benzoyl-L-tyrosyl-[1-(13)C]alanine (Bz-Tyr-Ala), který je štěpen podobně jako substrát Bz-Tyr-PAB v PABA testu.

Reference
Yasokawa K. - J Magn Reson Imaging. 2015, Medline - link
Ishii Y. - Transl Res. 2007, Medline - link
Elphick DA. - Pancreatology. 2005, Medline - link
Siegmund E. - Z Gastroenterol 2004, Medline - link
Sonwalkar SA. - Aliment Pharmacol Ther 2003, Medline - link
Takeda M. - Rinsho Byori 2002, Medline - link
Egesel T. - Pancreas 2002, Medline - link
Boeck WG. - Curr Gastroenterol Rep 2001, Medline - link
Goldberg DM. - Clin Chim Acta 2000, Medline - link
Leodolter A. - Eur J Gastroenterol Hepatol 2000, Medline - link
Kataoka K. - Digestion 1999, Medline - link
Dominguez-Munoz JE. - Clin Chem 1998, Medline - link
Kitagawa M. - Pancreas 1997, Medline - link