Malabsorpční syndrom

obrazek_cislo_54 Maldigesce, malabsorpce a malasimilace popisující poruchu jedné nebo více základních funkcí trávicího traktu, vrozených nebo získaných, trávení, vstřebávání, sekrece a motility. Malabsorpční syndrom může být způsoben řadou různých onemocnění a je provázen širokým spektrem klinických projevů, symptomů i biochemických nálezů. Laboratorní testy zaměřené na malabsorpční syndrom jsou orientovány na základní diagnostiku nosologických jednotek primárního i sekundárního procesu, na posouzení funkčního aspektu trávení a absorpce cukrů, tuků a bílkovin, a konečně i na posouzení a monitorování terapie.

obrazek_cislo_60 Diferenciální diagnostika, laboratorní diagnostika, malabsorpčního syndromu zahrnuje především funkční testy zaměřené na objasnění příčiny a stupně malabsorpce (primární, sekudární malabsorpční syndrom) a dále serologické testy týkající se screeningu a dlouhodobého sledování nemocných s celiakií - glutenovou enteropatií. Funkční testy zahrnují zátěžové, toleranční testy s perorálním podáním D-xylózy nebo A-vitaminu, testy střevní permeability s podáním laktózy, manitolu, biochemické vyšetření vzorků sliznice odebrané enterobiopsií a testy sekreční funkce se značeným albuminem (51Cr-albuminový test).


obrazek_cislo_32 Variantou funkčních testů jsou i dechové testy s založené na měření koncentrace vodíku (H2-dechové testy) nebo stabilního uhlíku - CO 2 s 13C-značenou xylózou, laktózou, fruktózou resp. dalšími substráty. K funkčním testům může být použito i jiných látek např. železo a vitamin B12 (Schillingův test). Pro odběr vzorků po podání testované látky a při interpretaci je nutno zvažovat nejen dobu pasáže ale i rozdílnou lokalizaci v tenkém střevu (od duodena po terminální ileum), kde dochází ke vstřebávání testovaného substrátu.

Reference
Ferdous F. - Br J Nutr. 2022, Medline - link
Schnedl WJ. - Med Hypotheses. 2021, Medline - link
Erickson JA. - J Appl Lab Med. 2020, Medline - link
Melchior C. - Nutr Res Rev. 2020, Medline - link
Helwig U. - Digestion. 2019, Medline - link
von Martels JZH. - PLoS One. 2019, Medline - link
Leech B. - Int J Clin Pract. 2019, Medline - link
Musa MA. - PLoS One. 2019, Medline - link
Wegh CAM. - J Nutr Metab. 2019, Medline - link
Shrestha A. - Nutrients. 2019, Medline - link
Helwig U. - Digestion. 2019, Medline - link
Martínez-Azcona O. - Eur J Pediatr. 2019, Medline - link
Clark R. - Nurs Clin North Am. 2018, Medline - link
Rezaie A. - Am J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Wejnarska K. - Dev Period Med. 2016, Medline - link
Mascarenhas MR. - J Clin Pharmacol. 2015 Medline - link
Raman M. - Clin Chim Acta 2015, Medline - link
Ritchie BK. - Pediatrics. 2009, Medline - link
Tveito K. - Scand J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Rao SS. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2007, Medline - link
Keller J. - Schweiz Rundsch Med Prax. 2005, Medline - link
Symonds EL. - J Nutr. 2004, Medline - link
Murphy MS. - Acta Paediatr 2002, Medline - link
Ganesan T. - ANZ J Surg 2002, Medline - link
Cummins AG. - Clin Sci (Lond) 2001, Medline - link
Ehrenpreis ED. - J Clin Gastroenterol 2001, Medline - link