Dechové testy H2

obrazek_cislo_75 Moderní, neinvazivní funkční diagnostika v gastroenterologii zahrnuje celou řadu dechových testů založených na měření koncentrace vodíku ve vydechovaném vzduchu. Koncentrace vodíku H2 ve vydechovaném vzduchu stoupá přímo úměrně k hydrolýze podaného substrátu. Po podání testovaného substrátu jsou odebírány vzorky vydechovaného vzduchu a koncentrace H2 je stanovována metodou plynové chromatografie nebo pomocí velmi jednoduchých ručních, bateriových analyzátorů (H2 - monitorů) s elektrochemickým senzorem, které se rutinně používají v pediatrii v dieferenciální diagnostice malabsorpčního syndromu. Vhodným substrátem může být laktóza (k diagnostice laktózové intolerance), sacharóza, sorbitol, fruktóza, glukóza nebo i D-xylóza, která byla dříve běžně používána pro D-xylózový absorpční test.

obrazek_cislo_74 Aplikace H2 dechových testů pokrývají širokou oblast. Kromě zmíněné diferenciální diagnostiky malabsorpčního syndromu je to syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SBBO, substrátem je např. xylóza), stanovení motility gastrointestinálního traktu, orocékální transit time (OCCT, substrátem je např.inulin) - small bowel transit time (SBTT) označovaný také zkratkou LHBT (podaným substrátem je laktulóza), nebo kvalita přípravy tlustého střeva před endoskopickým vyšetřením. Doba pasáže gastrointestinálním traktem je důležitým údajem pro vyhodnocení a interpretaci jiných funkčních testů, a je proto často kombinován s dalšími dechovými testy, např. 13C/H2-laktózový test, kdy je hodnoceno enzymatické štěpení laktózy (markerem je 13C uhlík) a současně jako korekce motility, pasáže je použito bakteriálního štěpení v tlustém střevu (markerem je H2).

obrazek_cislo_102 Spolehlivost a vyhodnocení H2 dechových testů zvyšuje analýza nejen vodíku, ale kombinace se stanovením metanu, což umožňují jak GC analyzátory tak dnes i NDIRS technologie. Dalším analytem, které moderní analyzátory stanovují může být CO2 nebo O2. Koncentrace kyslíku, resp. oxidu uhličitého je použita k verifikaci koncentrace vydechovaného vzduchu v analyzovaném vzorku.

Reference
Gottlieb K. - Gastroenterol Rep. 2017, Medline - link
Rezaie A. - Am J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Lin EC. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2016, Medline - link
Houben E. - Nutrients. 2015, Medline - link
Lee JM. - J Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Hanf S. - Anal Chem. 2015, Medline - link
Shin W.. - Anal Bioanal Chem. 2014, Medline - link
Däbritz J. - BMC Pediatr. 2014, Medline - link
D'Angelo G. - Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013, Medline - link
Barrett J.S. - J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Saad R.J. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
de Lacy Costello B.P. - J Breath Res. 2013, Medline - link
Knudsen C.D. - South Med J. 2012, Medline - link
Teitelbaum JE. - Indian J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Lisowska A. - Acta Biochim Pol. 2009, Medline - link
Gasbarrini A. - Aliment Pharmacol Ther. 2009, Medline - link
Braden B. - Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2009, Medline - link
Rao SS. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2007, Medline - link
Schneider AR. - Eur J Clin Invest. 2007, Medline - link
DiCamillo M. - Can J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Nucera G. - Aliment Pharmacol Ther. 2005, Medline - link
Owira PM. - Dig Dis Sci. 2005, Medline - link
Walters B. - Am J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Symonds EL. - J Nutr. 2004, Medline - link
Urita Y. - Gastrointest Endosc. 2003, Medline - link
Parlesak A. - J Am Geriatr Soc. 2003, Medline - link
Geboes KP. - Aliment Pharmacol Ther. 2003, Medline - link
Casellas F. - Dig Dis Sci. 2003, Medline - link
Choi YK. - Am J Gastroenterol. 2003, Medline - link
Murphy MS. - Acta Paediatr. 2002, Medline - link
Tursi A. - Dig Liver Dis. 2002, Medline - link
Casellas F. - Dig Dis Sci. 2001, Medline - link
Lee WS. - J Paediatr Child Health. 2000, Medline - link