Laktulózo/mannitolový (LAMA) test střevní propustnosti

obrazek_cislo_71 Testy střevní propustnosti jsou vhodné v diagnostice onemocnění tenkého střeva, malabsorpčního syndromu, zvláště celiakie. Pro hodnocení střevní permeability lze použít celou řadu markerů (monosacharidy, disacharidy, 51Cr-EDTA, polyethyleneglycol - PEG) resp. jejich kombinace. U nás je nejpoužívanější test laktulózo/mannitolový, popsány jsou kombinace s cellobiózou, případně se sacharózou. Laktulóza je markerem paracelulární absorpce, a např. při celiakii dochází k rozvolnění buněčných vazeb, rozšíření těsné-zóny a zvýšení prostupu laktulózy. Mannitol je markerem aktivního transportu přes buňku (enterocyt) a při celiakii je absorpce mannitolu snížena redukcí aktivního povrchu při atrofii střevní sliznice. LA/MA testu střevní permeability lze využít při monitorování post-operační chemoterapie.

Laktulózo/mannitolový test lze kombinovat i s podáním D-xylózy, tato verze testu byla vyvinuta v ÚKBD v Hradci Králové. Perorálně je podán roztok 10g laktulózy, 2g mannitolu, 2g D-xylózy a 11g glukózy ve 100 ml destilované vody, hyperosmolarita roztoku 1500 mosm/l zvyšuje senzitivitu testu. Pacient musí býti nalačno (12hod, obvykle přes noc) a po vypití testovacího roztoku sbírá 5 hodin moč. Analýza jednotlivých cukrů je provedena technikou plynové chromatografie, vypočteny jsou relativní množství jednotlivých cukrů v poměru k podanému množství a konečné indexy permeability LA/MA a LA/XY.
Průměrná hodnota LA/MA indexu je u kontrolní skupiny 0.016 ± 0.008, indexu LA/XY 0.013 ± 0.009. Některé další studie doporučují širší kombinace tří substrátů, např. s podáním sucralózy - stabilní během pasáže tlustým střevem, jiné studie doporučují kombinovaný test stanovení permeability a laktázy - LDI/SAT index.

Reference
Seethaler B. - Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2021, Medline - link
De Munck TJI. - Liver Int. 2020, Medline - link
Łoniewska B. - J Clin Med. 2020, Medline - link
McOmber M. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2020, Medline - link
McCormick BJJ. - Am J Clin Nutr. 2019, Medline - link
Musa MA. - PLoS One. 2019, Medline - link
Wegh CAM. - J Nutr Metab. 2019, Medline - link
Sequeira IR. - PLoS One. 2015, Medline - link
Mishra A. - J Neurogastroenterol Motil. 2012, Medline - link
van Wijck K. - Clin Nutr. 2012, Medline - link
Duerksen DR. - Dig Dis Sci. 2009, Medline - link
Melichar B. - Am J Clin Oncol. 2008, Medline - link
Vilela EG. - Dig Dis Sci. 2007, Medline - link
Koetse HA. - Eur J Clin Invest. 2006, Medline - link
Anderson AD. - Ann Clin Biochem. 2005, Medline - link
Duerksen DR. - Dig Dis Sci. 2005, Medline - link
Zuckerman MJ. - Dig Dis Sci. 2004, Medline - link
Secondulfo M. - Dig Liver Dis. 2004, Medline - link
Di Leo V. - Am J Gastroenterol. 2003, Medline - link
Hessels J. - Clin Chem Lab Med 2003, Medline - link
Inutsuka S. - Eur Surg Res 2003, Medline - link
Melichar B. - J Cancer Res Clin Oncol. 2001, Medline - link
Kohout P. - Acta Medica (Hradec Kralove) 2001, Medline - link
Vogelsang H. - Aliment Pharmacol Ther 2001, Medline - link
Johnston SD. - Clin Lab 2001, Medline - link