Pankreatická elastáza - 1 ve stolici

obrazek_cislo_24 Stanovení elastázy-1 (EL-1) ve stolici. Lidská pankreatická elastáza 1 je syntetizována acinárními buňkami pankreatu. Enzym je secernován pankreatickou šťávou do duodena a během střevní pasáže není degradována proteinová sekvence zvolená pro immunochemickou detekci. Stanovení elastázy vykazuje proto vyšší dg. přínos, na rozdíl od chromogenní metody stanovení chymotrypsinu ve stolici, význam nemá ani stanovení lipázy ve stolici. Aktivita lidské pankreatické elastázy 1 ve vzorcích stolice odráží míru exokrinní pankreatické funkce. Nejnovější aplikace doporučují stanovení pankreatické elastázy-1 v duodenální šťávě při stimulovaném funkčním testu. Klinický význam má stanovení elastázy-1 ve stolici v diferenciální diagnostice malabsorpčního syndromu, jako screeningový test onemocnění pankreatu a pro dlouhodobé sledování nemocných s chronickou pankreatitídou.

obrazek_cislo_59 Laboratorní metoda je založena na imunologickém průkazu ELISA metodou s monoklonální (nebo polyklonální) protilátkou k lidské, pankreatické elastáze. Monoklonální protilátka detekuje ELA1 (CELA1) protein, polyklonální protilátky jsou zaměřeny na ELA3A,3B (CELA3A,3B) proteiny. Vzorek stolice je v laboratoři homogenizován v extrakčním nárazníkovém roztoku a po ředění 1:500 dále zpracován běžným ELISA postupem na mikrotitrační destičce s detekcí pomocí POD-streptavidin. Souprava obsahuje 5 kalibračních standardů v rozmezí 0.3-10.0 ng/ml.

Referenční hodnoty jsou 200-500 µg/g stolice, hraniční pásmo je 100-200 µg/g, závažná pankreatická insuficience je stanovena při hodnotách < 100µg/g stolice. Imunochemické stanovení elastázy-1 není ovlivněno pasáží tlustým střevem, substituční terapií ani jinými faktory, které ovlivňují enzymové stanovení chymotrypsinu ve stolici. Specificita metody je 93%, senzitivita dosahuje pro těžkou pankreatickou insuficienci hodnoty 100%, pro střední a lehké formy 87%. Tento test je běžně používán v pediatrii k průkazu cystické fibrózy se specificitou i senzitivitou téměř 100%. Falešná snížená hodnota může být způsobena zředěním (obsahem vody) při průjmu. Studie s kvantitativním vyhodnocením MRCP prokázalo signifikantní korelaci právě s hodnotami elastázy-1 ve stolici.

Reference
González-Sánchez V. - Pancreatology. 2017, Medline - link
Domínguez-Munoz JE. - Dig Dis Sci. 2017, Medline - link
Tóth AZ. - Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2017, Medline - link
Sperti C. - World J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Rathmann W. - Pancreatology. 2015, Medline - link
Mattar R. - Arq Gastroenterol. 2014, Medline - link
Benini L. - Pancreatology. 2013, Medline - link
Larger E. - Diabet Med. 2012, Medline - link
Wali P.D. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012, Medline - link
Tardelli A.C. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012, Medline - link
Manfredi R. - Radiol Med. 2012, Medline - link
Leeds J.S. - Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011, Medline - link
Evans KE. - Dig Dis Sci. 2010, Medline - link
Usküdar O. - Pancreas. 2009, Medline - link
Ewald N. - Eur J Med Res. 2009, Medline - link
Pezzilli R. - Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009, Medline - link
Weintraub A. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009, Medline - link
Tran TC. - Dig Surg. 2008, Medline - link
Erickson JA. - Clin Chim Acta. 2008, Medline - link
Lieb JG. - World J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Hahn JU. - Pancreas. 2008, Medline - link
Pezzilli R. - J Gastroenterol. 2007, Medline - link
Gillams A. - Abdom Imaging. 2007, Medline - link
Borowitz D. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007, Medline - link
Naruse S. - J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Krechler T. - Cas Lek Ces. 2006, Medline - link
Senkal M. - Dtsch Med Wochenschr. 2006, Medline - link
Elphick DA. - Pancreatology. 2005, Medline - link
Molinari I. - Clin Biochem. 2004, Medline - link
Miendje Y. - Clin Lab. 2004, Medline - link
Stevens T. - Dig Dis Sci. 2004, Medline - link
Lankisch PG. - Curr Gastroenterol Rep. 2004, Medline - link
Brydon WG. - Ann Clin Biochem. 2004, Medline - link
Hardt PD. - Z Gastroenterol. 2003, Medline - link
Walkowiak J. - Med Wieku Rozwoj. 2003, Medline - link
Sonwalkar SA. - Aliment Pharmacol Ther 2003, Medline - link
Takeda M. - Rinsho Byori 2002, Medline - link
Walkowiak J. - Pediatrics 2002, Medline - link
Beharry S. - J Pediatr 2002, Medline - link
Dominici R. - Clin Chem Lab Med 2002, Medline - link
Luth S. - Scand J Gastroenterol 2001, Medline - link
Icks A. - Z Gastroenterol 2001, Medline - link
Carroccio A. - Dig Dis Sci 2001, Medline - link
Nissler K. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001, Medline - link
Leus J. - Eur J Pediatr 2000, Medline - link
Phillips IJ. - Ann Clin Biochem 1999, Medline - link
Gullo L. - Dig Dis Sci 1999, Medline - link