Sekretin - pankreozyminový přímý test (SCCK)

obrazek_cislo_19 Sekretinový přímý funkční test. Vyšetření exokrinní funkce pankreatu je zaměřeno ke stanovení pankreatické insuficience, u chronické pankreatitídy. Jako tzv. "zlatý standard" je označováno vyšetření přímé, kdy provádíme analýzu duodenálního obsahu po stimulaci enterohormóny. Jedná se o test, jehož výsledky poskytují jednoznačně nejvyšší specificitu i sensitivitu, test je však invasivní, náročný pro nemocného a vyžaduje náročnou laboratorní analýzu duodenálního obsahu.

Na stimulaci pankreatu se podílejí dva hormony, sekretin a cholecystokinin. Sekretin stimuluje vlastní sekreci pankreatické šťávy a produkci hydrogenuhličitanu, cholecystokinin stimuluje sekreci trávicích enzymů. Sekretinový test proto umožňuje zhodnocení pouze objemu pankreatického sekretu a koncentraci hydrogenuhličitanu, ke zhodnocení sekrece trávicích enzymů je nutné použít kombinované stimulace tj. sekretin-cholecystokininový test (PZS test; cholecystokinin = pankreozymin). Ke stimulaci může být použito místo cholecystokininu i ceruleinu. Sekretin-CCK test je prováděn v mnoha modifikacích, které se liší jak v množství stimulačních hormonů, ve formě podání (i.v., v infúzi), podání vnitřního markeru pro korekci objemu i ve způsobu analýzy duodenální šťávy.

obrazek_cislo_55 Provedení testu. Pacient přichází nalačno a je odebrán vzorek séra. Pod RTG kontrolou je zavedena nejprve žaludeční sonda (slouží k odčerpávání žaludečního šťávy a zamezení kontaminace duodenálního obsahu) a poté druhá sonda do duodena. Přítomnost žluče v aspirátu a alkalické pH je rovněž kontrolou správného zavedení. Po odčerpání 1.frakce (lačný vzorek pro stanovení basálních hodnot) je podána i.v. stimulace cholecystokininem (nejčastěji 1 IU/kg váhy i.v.) a je proveden odběr duodenální šťávy - 20 minut. Následuje stimulace sekretinem (nejčastěji se podává 1 IU/kg váhy) a odčerpání dalších 3 frakcí po 20 minutách. Laboratorní zpracování zahrnuje změření objemu, stanovení pH, podle barevné škály zhodnocení tzv. ikterického indexu, stanovení koncentrace HCO3-, a aktivity pankreatických enzymů a-amylázy, lipázy a trypsinu běžnými enzymovými metodami.

obrazek_cislo_105 Klinický význam. Sekretin-CCK test poskytuje ze všech dostupných testů nejpřesnější informace o sekrečních poměrech pankreatu. Přes nestandardnost jeho uspořádání je považován za "zlatý standard" funkčních testů pankreatu ke zhodnocení především pankreatické insuficience. Normální hodnoty závisí na způsobu stimulace, odběru i analýze duodenálního obsahu. Uvedené hodnoty jsou jednou z variant. Objem sekrece stimulované sekretinem 165-536 ml/hod, koncentrace HCO3- 9.8-39.7 mmol/hod, aktivita trypsinu 9.3-171 j/20 minut, aktivita amylázy 34-204 j/20 minut. V zahraniční literatuře nalezneme variantu - tzv. Lundhův test, kdy stimulace pankreatu je provedena standardizovaným Lundovým pokrmem. Nejnovější studie kombinují endoskopii, stimulaci CCK nebo sekretinem, a analýzu koncentrace lipázy, bikarbonátu a dalších enzymů v pankreatické štávě odebrané při endoskopii, nebo doporučují stanovení jiných markerů - např. zinku, který je stabilnějším analytem, oproti pankreatickým enzymům. Testovanou variantou přímého testu je i vyšetření MRCP po stimulaci sekretinem. Studie s kvantitativním vyhodnocením MRCP prokázalo signifikantní korelaci s hodnotami elastázy-1 ve stolici.

Reference
Madzak A. - Abdom Radiol. 2017, Medline - link
Erchinger F. - Pancreatology. 2017, Medline - link
Lara LF. - Gastrointest Endosc. 2017, Medline - link
Alfaro Cruz L. - Pancreas. 2017, Medline - link
Engjom T. - Scand J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Engjom T. - Pancreas. 2015, Medline - link
Erchinger F. - Pancreas. 2013, Medline - link
Bian Y. - World J Gastroenterol. 2013, Medline - link
Wali P.D. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012, Medline - link
Manfredi R. - Radiol Med. 2012, Medline - link
Testoni PA. - Gastrointest Endosc. 2008, Medline - link
Stevens T. - Gastrointest Endosc. 2008, Medline - link
Gillams A. - Abdom Imaging. 2007, Medline - link
Schneider AR. - J Clin Gastroenterol. 2006, Medline - link
Bali MA. - Pancreas. 2006, Medline - link
Stevens T. - Am J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Chowdhury R. - Pancreas 2005, Medline - link
Stevens T. - Dig Dis Sci. 2004, Medline - link
Dominguez-Munoz JE. - Pancreatology. 2004, Medline - link
Conwell DL. - Gastrointest Endosc 2003, Medline - link
Conwell DL. - Am J Gastroenterol 2002, Medline - link
Czako L. - Pancreas 2001, Medline - link
Czako L. - Int J Pancreatol 2000, Medline - link
Wada K. - Pancreas 1998, Medline - link