Izolace DNA a genetické markery

obrazek_cislo_50 Rozvoj molekulární biologie a aplikace typu PCR v rutinní diagnostice otevírají zcela nové trendy i ve screeningu tumorů GIT. Nejnovější screeningové metody jsou založeny na detekci specifických mutací metodami PCR nebo biochipovou technologií v DNA izolované ze vzorku stolice.

Molekulární biologie nabízí možnost detekce jednotlivých genetických markerů procesu vzniku kolorektálního karcinomu v sekvenci adenom - karcinom: ztráta/mutace APC na genu 5q, overexprese COX-2, aktivace/mutace K-ras na genu 12q, ztráta/mutace p53 na genu 17p, ztráta DCC na genu 18q. Genové mutace lze detekovat v bioptickém vzorku tkáně tlustého střeva nebo ve vzorku stolice po izolaci DNA z epitelií kolonické sliznice. Komerčně nabízené soupravy zajišťují izolaci 10 -30 ug DNA ze vzorku 220 mg stolice během 50 minutového procesu a odstranění inhibitorů pro další PCR analytiku. Real-time PCR techniky umožňují např. detekci hypermetylace SFRP2 genu v DNA izolované ze stolice, jako marker KRCA.

Molekulárními markery kolorektálního karcinomu může být také detekce metylace specifických proteinů, např. vimentinu, a tyto DNA změny lze monitorovat jak ve stolici, tak i v séru nemocných s KRCA. Stanovení DNA testů ve stolici vykazuje vyšší spolehlivost, než molekulární markery stanovené v plasmě.

Reference
Suehiro Y. - Ann Clin Biochem. 2017, Medline - link
Sauver JL. - Mayo Clin Proc. 2017, Medline - link
Redwood DG. - Mayo Clin Proc. 2015, Medline - link
Ahlquist DA. - Dig Dis Sci. 2015, Medline - link
Zhang Y. - Oncol Lett. 2015, Medline - link
Imperiale TF. - N Engl J Med. 2014, Medline - link
Heigh RI. - PLoS One. 2014, Medline - link
Lidgard GP. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Bosch L.J. - Cell Oncol. 2012, Medline - link
Ahlquist DA. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Ned RM. - Colorectal Cancer 2011, Medline - link
Shirahata A. - Anticancer Res. 2010, Medline - link
Calistri D. - Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010, Medline - link
An SW. - Yonsei Med J. 2009, Medline - link
Zou H. - Gastroenterology. 2009, Medline - link
Calistri D. - Cell Oncol. 2009, Medline - link
Koga Y. - Jpn J Clin Oncol. 2009, Medline - link
Ahlquist DA. - Ann Intern Med. 2008, Medline - link
Itzkowitz S. - Am J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Wang DR. - World J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Rennert G. - Cancer Lett. 2007, Medline - link
Haug U. - Clin Chem. 2007, Medline - link
Matsushita H. - Gastroenterology 2005, Medline - link
Greenwald B. - Gastroenterol Nurs. 2005, Medline - link
Ouyang DL. - J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Whitney D. - J Mol Diagn. 2004, Medline - link
Imperiale TF. - N Eng J Medicine 2004, Medline - link
Brand RE. - Am J Gastroenterol. 2004, Medline - link
Song K. - Gastroenterology. 2004, Medline - link
Levin B. - CA Cancer J Clin. 2003, Medline - link
Nishikawa T. - Clin Chim Acta 2002, Medline - link
Prix L - Clin Chem 2002, Medline - link