Screening nádorů tlustého střeva - KRCA

obrazek_cislo_91 Riziko karcinomu tlustého střeva v populaci v České republice trvale narůstá, v roce 2007 dosahuje hodnot 80 na 100 tis. obyvatel a v evropském srovnání je nejvyšší hodnotou. Screeningové programy zahrnují metody detekce okultního krvácení - FOBT, detekci genetických markerů a zobrazovací kolonoskopické, reps. sigmoidoskopické vyšetření.
Rozvoj molekulární biologie a aplikace typu PCR v rutinní diagnostice otevírají zcela nové trendy i ve screeningu tumorů GIT. Nejnovější screeningové metody jsou založeny na detekci specifických mutací metodami PCR nebo biochipovou technologií v DNA izolované ze vzorku stolice. Pro detekci nádorů tlustého střeva lze ze vzorku stolice stanovovat mutace APC, K-ras, p53, mikrosatelitní instabilitu (MSI) a další genetické markery.

Molekulárními markery kolorektálního karcinomu může být také detekce metylace specifických proteinů, např. vimentinu, a tyto DNA změny lze monitorovat jak ve stolici, tak i v séru nemocných s KRCA. Stanovení DNA testů ve stolici vykazuje vyšší spolehlivost, než molekulární markery stanovené v plasmě.

obrazek_cislo_64 Screening okultního krvácení pro vyhledávání a časnou diagnostiku kolorektálních nádorů testem Haemoccult je vypracován detailně, je stanoven interval screeningu, věkové rozmezí i následný koloskopický vyšetřovací program při pozitivním průkazu okultního krvácení.
Koncentrace hemoglobinu ve stolici je zcela zásadní otázkou nastavení cut-off hodnoty pro screening. Fyziologický proces definuje denní ztráty krve stolicí v objemu 0.5 - 2.5 ml. Pokud toto množství krve přepočteme koncentrací hemoglobinu v krvi (120 - 150 mg/ml), a množstvím stolice za 24 hodin (300 - 450g), pak můžeme hodnoty 0.3 - 1.3 mg hemoglobinu, na 1 g stolice, považovat za fyziologické rozmezí. Schematicky lze zobrazit zdravou/fyziologickou populaci s koncentrací 0.3 - 1.3 mg Hb/g stolice a křivku koncentrace Hb u kolorektálního karcinomu. Detekční cut-off pro standardní Haemoccult test (gFOBT) je přibližně 5 mg Hb/g stolice, nezachytí tedy všechny KRCA, ale neměl by detekovat pozitivně žádného zdravého jedince. Diskutována je hladina detekčního limitu, např. pro imunochemické testy - iFOBT.

obrazek_cislo_104 Studie v posledních letech testují kombinace několika markerů, např. detekci hemoglobinu + haptoglobinu, kombinaci s transferrinem, nebo nejnovější studie s markerem M2-PK. Kombinace markerů může zvýšit jak senzitivitu, tak i specificitu kvalitativních, rapid testů - iFOBT. Technologický pokrok však dnes umožnil zavedení kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (qi-FOBT) na automatických, imunochemických analyzátorech. Většina analyzátorů je japonské výroby. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL. Kvantitativní imunochemická detekce hemoglobinu ve stolici je nyní již považována v mnoha evropských zemích za základ screeningu KRCA. Imunochemická detekce Hb ve stolici tak dnes nabízí velmi široký rozsah technologii s výrazně rozdílnou spolehlivoistí a kvalitou.

Reference
Suehiro Y. - Ann Clin Biochem. 2017, Medline - link
Sauver JL. - Mayo Clin Proc. 2017, Medline - link
Auge JM. - Clin Chem Lab Med. 2016, Medline - link
Phalguni A. - GMS Health Technol Assess. 2015, Medline - link
Redwood DG. - Mayo Clin Proc. 2015, Medline - link
Bujanda L. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Huang Y. - Eur J Cancer Prev. 2015, Medline - link
Wong MC. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Aniwan S. - Gastrointest Endosc. 2015, Medline - link
Ahlquist DA. - Dig Dis Sci. 2015, Medline - link
Zhang Y. - Oncol Lett. 2015, Medline - link
Samadder NJ. - Gastroenterology. 2014, Medline - link
Kim YC. - Gut Liver. 2014, Medline - link
Imperiale TF. - N Engl J Med. 2014, Medline - link
Heigh RI. - PLoS One. 2014, Medline - link
Suchanek S. - Eur J Cancer Prev. 2014, Medline - link
Giai J. - Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2014, Medline - link
Dinh T. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Medline - link
Di Lena M. - World J Gastroenterol. 2013 Medline - link
Kelley L. - Colorectal Dis. 2013, Medline - link
Lidgard GP. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Parente F. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Bosch L.J. - Cell Oncol. 2012, Medline - link
Tao S. - Br J Cancer. 2012, Medline - link
Ahlquist DA. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Fraser C.G. - J Natl Cancer Inst. 2012, Medline - link
Sobhani I. - Dis Colon Rectum. 2011, Medline - link
Guittet L. - Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011, Medline - link
Ned RM. - Colorectal Cancer 2011, Medline - link
Terhaar sive Droste JS. - Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011, Medline - link
Duffy MJ. - Int J Cancer. 2011, Medline - link
Shirahata A. - Anticancer Res. 2010, Medline - link
Haug U. - Am J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Jimenez CR. - J Proteomics. 2010, Medline - link
Berchi C. - Int J Technol Assess Health Care. 2010, Medline - link
Levi Z. - Int J Cancer. 2010, Medline - link
Wild N. - Clin Cancer Res. 2010, Medline - link
van Rossum LG. - Int J Cancer. 2010, Medline - link
An SW. - Yonsei Med J. 2009, Medline - link
Denters MJ. - BMC Gastroenterol. 2009, Medline - link
Parente F. - Br J Surg. 2009, Medline - link
Zou H. - Gastroenterology. 2009, Medline - link
Calistri D. - Cell Oncol. 2009, Medline - link
Ahlquist DA. - Ann Intern Med. 2008, Medline - link
Van Rossum LG. - Gastroenterology. 2008, Medline - link
Rennert G. - Cancer Lett. 2007, Medline - link
Haug U. - Clin Chem. 2007, Medline - link
Matsushita H. - Gastroenterology 2005, Medline - link
Greenwald B. - Gastroenterol Nurs. 2005, Medline - link
Ouyang DL. - J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Whitney D. - J Mol Diagn. 2004, Medline - link
Imperiale TF. - N Eng J Medicine 2004, Medline - link
Brand RE. - Am J Gastroenterol. 2004, Medline - link
Song K. - Gastroenterology. 2004, Medline - link
Levin B. - CA Cancer J Clin. 2003, Medline - link
Nishikawa T. - Clin Chim Acta 2002, Medline - link
Prix L - Clin Chem 2002, Medline - link