Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici

obrazek_cislo_94 Stanovení hemoglobinu ve stolici, kvantitativní stanovení, je nejpřesnější metodou stanovení okultního krvácení , metodou vhodnou pro screening kolorektálních nádorů - KRCA. Dosud používaný guajakový Haemoccult test - gFOBT je málo citlivý, ovlivnitelný dietou a v řadě zemí je nahražován immunochemickým testem - iFOBT, prokazujícím hemoglobin pomocí rychlých (rapid) testů s monoklonální protilátkou. Kvantitatitvní stanovení hemoglobinu koreluje s mírou krvácení prekanceróz (adenomů) a nádorů tlustého střeva. Studie z posledních let testují několik imunochemických analyzátorů pro kvantitativní stanovení krve ve stolici, většina je japonské výroby. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL. Porovnání gFOBT a iFOBT metodou OC Senzor prokazuje 3x větší záchyt pokročilých adenomů a karcinomů iFOBT metodou.

obrazek_cislo_90 Kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici je založeno na aglutinační, latexové reakci s protilátkou k A0 lidskému hemoglobinu. Metoda stanovuje hemoglobin s polyklonální protilátkou k Hb A0 IgG - resp. s mnohanásobnou monoklonální protilátkou. (Monoklonální protilátka reaguje pouze s jedním epitopem, polyklonální protilátka reaguje běžně s různými epitopy, protilátka pro tuto analýzu vyžaduje vícenásobnou reakci pro aglutanační aktivitu, tedy mnohanásobnou monoklonální reakci). Vlastní analýza je prováděna turbidimetrickým měřením při 600 nm, kalibrace je většinou několikabodová v rozsahu 20 - 2000 ng Hb/ml. Kvantitativní analýza umožňuje, oproti kvalitativním - rapid testům - definovat optimální cut-off hodnotu.

obrazek_cislo_93 Odběrový systém pro stolici zajišťuje kvantitativní aspekt odběru stolice na 10 mg vzorku, extrakci stolice ve 2 ml stabilizujícího pufru, filtraci analytu a přímý odběr extraktu do reakční kyvety analyzátoru. Příkladem je odběrový systém pro analyzátor OC-Senzor (Eiken - Japonsko). Odebraná stolice (20 - 200 mg) na odběrovém kartáčku je po zasunutí do kazety protlačena přesně definovaným septem, které zajišťuje extrakci 10 mg stolice (s cca 10% chybou) ve 2 ml stabilizujícího tlumiče. V analyzátoru je mechanickým tlakem kazeta stisknuta a dochází k protlačení extraktu stolice filtrem do nástřikové jamky pod aluminiovou fólií. Tato fólie je perforována a nástřik 25 ul extraktu je jehlou aplikován do měřicí kyvety.

obrazek_cislo_100 Kvantitativní analýzu lidského hemoglobinu ve stolici nabízí stále více laboratorních systémů, od POCT analyzátorů (Eurolyser i-Chroma), které mohou sloužit v GE ambulancích nebo u praktických lékařů. Nejnovější analyzátory již pracují se vzorkem stolice - jako primárním vzorkem, a nabízejí analýzu nejen okultního krvácení - FOBT, ale také stanovení dalších markerů ve stolici, jako antigenu Hp, calprotectinu, nebo transferinu (systémy Kroma iT, NS-Plus). Spolehlivost a kontrola kvality vyžaduje rovněž standardizaci technologie, detekce Hb i jednotek - ug Hb/gram stolice.

Reference
Symonds EL. - J Med Screen. 2017, Medline - link
Suehiro Y. - Ann Clin Biochem. 2017, Medline - link
Nakarai A. - J Crohns Colitis. 2017, Medline - link
Auge JM. - Clin Chem Lab Med. 2016, Medline - link
Huang Y. - Eur J Cancer Prev. 2015, Medline - link
Stegeman I. - Gut. 2014, Medline - link
Gandhi S. - J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Digby J. - J Clin Pathol. 2013, Medline - link
Brenner H. - Eur J Cancer. 2013, Medline - link
Raginel T. - Gastroenterology. 2013, Medline - link
Kelley L. - Colorectal Dis. 2013, Medline - link
Fraser C.G. - J Natl Cancer Inst. 2012, Medline - link
Sobhani I. - Dis Colon Rectum. 2011, Medline - link
Guittet L. - Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011, Medline - link
Lee CS. - J Clin Pathol. 2011, Medline - link
van Rossum LG. - Int J Cancer. 2010, Medline - link
Van Rossum LG. - Gastroenterology. 2008, Medline - link
Ciatto S. - Br J Cancer. 2007, Medline - link
Levi Z. - Ann Intern Med. 2007, Medline - link
Fraser CG. - Lancet Oncol. 2006, Medline - link
Rozen P. - Med Sci Monit. 2006, Medline - link
Wong WM. - Cancer 2003, Medline - link
Nakama H. - Eur J Cancer. 2001, Medline - link