Testy okultního krvácení ve stolici

obrazek_cislo_63 Detekci okultního krvácení - FOB (Fecal Occult Blood) je nutno specifikovat z hlediska klinické indikace a nastavení cut-off hodnoty koncentrace hemoglobinu ve stolici je zcela zásadní otázkou laboratorního testu. Fyziologický proces definuje denní ztráty krve stolicí v objemu 0.5 - 2.5 ml. Pokud toto množství krve přepočteme koncentrací hemoglobinu v krvi (120 - 150 mg/ml), a množstvím stolice za 24 hodin (300 - 450g), pak můžeme hodnoty 0.3 - 1.3 mg hemoglobinu, na 1 g stolice, považovat za fyziologické rozmezí. Z toho vyplývá, že tuto koncentraci by screeningové testy FOBT neměly detekovat jako pozitivní nález. Dva rozdílné přístupy k detekci krve ve stolici jsou: - detekce hemu (pseudoperoxidázová, chemická reakce) a imunochemický průkaz proteinu - globinu.

obrazek_cislo_64 Pro screeningový postup byl mnoho let doporučeným testem guajakový test - Haemoccult (gFOBT). Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Haemoccult testem jsme ve studii našeho pracoviště prokázali u > 95 tisíc asymptomatických osob pozitivitu 2.8%, falešná pozitivita testovaná při srovnání s imunochemickými testy byla nulová. Kontrolovaný screening FOB testem významně snižuje incidenci kolorektálního karcinomu.

obrazek_cislo_103 Testy na detekci okultního krvácení jsou vyvíjeny již téměř 50 let, a lze proto charaktericovat tři generace FOB testů. Prvním byl gujakový -gFOBT.

Imunochemické testy (iFOBT) jsou vhodné pro detekci/vyloučení krvácení u symptomatických nemocných, kde test okultního krvácení je jedním z řady vyšetřovacích postupů. Senzitivita a pozitivní průkaz je výrazně ovlivněn také rozdílnou degradací obou složek hemoglobinu s ohledem na proximodistální gradient v trávicím ústrojí. Globin je degradován mnohem rychleji, a pozitivita imunochemických testů téměř eliminuje detekci krvácení v horní části trávicí trubice. Degradace hemu je výrazně pomalejší, proto chemicky orientované testy FOBT, např. Haemoccult, mohou reagovat i na krvácení z vyšších oblastí GITT. Na imunochemickém principu jsou založeny testy hemaglutinační, latexové imunoprecipitace, radiální imunodifúze a imunoafinitní chromatografie. Detekce proteinu (lidského hemoglobinu) monoklonální protilátkou vylučuje možnost ovlivnění jiným zdrojem hemoglobinu (potrava), odpadá interference chemických látek, není nutná speciální dieta. Citlivost imunochemických testů je výrazně vyšší; v závislosti na technice i < 0,1 mg hemoglobinu / g stolice, kvalitativní testy mají však výrazně vyšší falešnou pozitivitu, 5 - 257%, a z těchto důvodů nebyly doporučeny pro screening KRCA.

obrazek_cislo_99 Třetí generací FOB testů jsou nyní testy kvantitativního stanovení hemoglobinu -qiFOBT, které signifikantně koreluje s mírou krvácení prekanceróz (adenomů) a nádorů tlustého střeva. Studie z posledních let testují několik imunochemických analyzátorů pro kvantitativní stanovení krve ve stolici, většina je japonské výroby. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL. Porovnání gFOBT a iFOBT metodou OC Senzor prokazuje 3x větší záchyt pokročilých adenomů a karcinomů iFOBT metodou.

Kvantitativní analýzu lidského hemoglobinu ve stolici nabízí stále více laboratorních systémů, od POCT analyzátorů (Eurolyser i-Chroma), které mohou sloužit v GE ambulancích nebo u praktických lékařů. Nejnovější analyzátory již pracují se vzorkem stolice - jako primárním vzorkem, a nabízejí analýzu nejen okultního krvácení - FOBT, ale také stanovení dalších markerů ve stolici, jako antigenu Hp, calprotectinu, nebo transferinu (systémy Kroma iT, NS-Plus). Spolehlivost a kontrola kvality vyžaduje rovněž standardizaci technologie, detekce Hb i jednotek - ug Hb/gram stolice.

Reference
Suehiro Y. - Ann Clin Biochem. 2017, Medline - link
Nakarai A. - J Crohns Colitis. 2017, Medline - link
Huang Y. - Eur J Cancer Prev. 2015, Medline - link
Stegeman I. - Gut. 2014, Medline - link
Gandhi S. - J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Digby J. - J Clin Pathol. 2013, Medline - link
Brenner H. - Eur J Cancer. 2013, Medline - link
Sobhani I. - Dis Colon Rectum. 2011, Medline - link
Guittet L. - Int J Cancer. 2009, Medline - link
Denters MJ. - BMC Gastroenterol. 2009, Medline - link
Parente F. - Br J Surg. 2009, Medline - link
Van Rossum LG. - Gastroenterology. 2008, Medline - link
Fraser CG. - Lancet Oncol. 2006, Medline - link
Ouyang DL. - J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Song K. - Gastroenterology. 2004, Medline - link
Ko CW. - Am J Med. 2003, Medline - link
Walsh JM. - JAMA 2003, Medline - link
La VC. - Ann Oncol 2002, Medline - link
Jouve JL. - Br J Cancer. 2001, Medline - link
Towler BP. - Cochrane Database Syst Rev 2000, Medline - link
Saito H. - Oncol Rep 2000, Medline - link
Faivre J. - Br J Cancer 1999, Medline - link