Immunochemický průkaz krve ve stolici

obrazek_cislo_39 Immunochemický průkaz krve ve stolici (iFOBT) je určen, na rozdíl od screeningového Haemoccult testu (gFOBT), k vyloučení krvácení do GIT. Test je založen na imunochemické detekci hemoglobinu reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu. Senzitivita a pozitivní průkaz je výrazně ovlivněn také rozdílnou degradací obou složek hemoglobinu s ohledem na proximodistální gradient v trávicím ústrojí. Globin je degradován mnohem rychleji, a pozitivita imunochemických testů téměř eliminuje detekci krvácení v horní části trávicí trubice. Na imunochemickém principu jsou založeny testy hemaglutinační, latexové imunoprecipitace, radiální imunodifúze i imunoafinitní chromatografie. Detekce proteinu (lidského hemoglobinu) monoklonální protilátkou vylučuje možnost ovlivnění jiným zdrojem hemoglobinu (potrava), odpadá interference chemických látek, není nutná specielní dieta. Citlivost imunochemických testů je výrazně vyšší; v závislosti na technice i < 0.1 mg hemoglobinu/g stolice. K imunochemickým testům patří např. latexový test Hemolex, na principu reversní pasivní hemaglutinace Heme-Select, imunoafinitní chromatografie ImmoCare, FOB test Dialab, Hexagon OBTI, Actim test a další.

obrazek_cislo_16 Provedení testu. Imunochemické testy se výrazně liší podle typu použité techniky. V poslední době je nejrozšířenější varianta imunoafinitní chromatografie. Pacient odebere 1 vzorek stolice do odběrové nádobky se stabilizujícím roztokem. Odběr vzorku stolice však zahrnuje výrazné riziko preanalytické chyby. Laboratorní zpracování spočívá v aplikaci kapky extraktu na test a odečtení 1 nebo 2 barevných proužků, které detekují přítomnost pouze protilátky s barevným markerem (negativní test, 1 barevný proužek) nebo vznik komplexu antigenu-protilátky (pozitivní test, 2 barevné proužky). Hodnocení je opět pouze kvalitativní.

obrazek_cislo_104 Studie v posledních letech testují kombinace několika markerů, např. detekci hemoglobinu + haptoglobinu, nebo kombinaci s transferrinem. Kombinace markerů může zvýšit jak senzitivitu, tak i specificitu kvalitativních, rapid testů - iFOBT. Technologický pokrok však dnes umožnil zavedení kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (qi-FOBT) na automatických, imunochemických analyzátorech. Většina analyzátorů je japonské výroby. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL. Kvantitativní imunochemická detekce hemoglobinu ve stolici je nyní již považována v mnoha evropských zemích za základ screeningu KRCA. Imunochemická detekce Hb ve stolici tak dnes nabízí velmi široký rozsah technologii s výrazně rozdílnou spolehlivoistí a kvalitou.

Reference
Auge JM. - Clin Chem Lab Med. 2016, Medline - link
Phalguni A. - GMS Health Technol Assess. 2015, Medline - link
Takashima S. - Am J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Wong MC. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Kim YC. - Gut Liver. 2014, Medline - link
Stegeman I. - Gut. 2014, Medline - link
Levy BT. - J Med Screen. 2014, Medline - link
Gandhi S. - J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Nakarai A. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Tao S. - Acta Oncologica 2013, Medline - link
Parente F. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Terhaar sive Droste JS. - Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011, Medline - link
Haug U. - Am J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Berchi C. - Int J Technol Assess Health Care. 2010, Medline - link
Levi Z. - Int J Cancer. 2010, Medline - link
Guittet L. - Int J Cancer. 2009, Medline - link
Denters MJ. - BMC Gastroenterol. 2009, Medline - link
Parente F. - Br J Surg. 2009, Medline - link
Van Rossum LG. - Gastroenterology. 2008, Medline - link
Fraser CG. - Gut. 2007, Medline - link
Ciatto S. - Br J Cancer. 2007, Medline - link
Levi Z. - Ann Intern Med. 2007, Medline - link
Fraser CG. - Lancet Oncol. 2006, Medline - link
Rozen P. - Med Sci Monit. 2006, Medline - link
Li S. - Int J Cancer. 2006, Medline - link
Greenwald B. - Gastroenterol Nurs. 2005, Medline - link
Morikawa T. - Gastroenterology. 2005, Medline - link
Bampton PA. - Gut. 2005, Medline - link
Vogel T. - Dtsch Med Wochenschr. 2005, Medline - link
Bardot L. - Ann Biol Clin (Paris). 2004, Medline - link
Berchi C. - Health Econ. 2004, Medline - link
Nakajima M. - Br J Cancer. 2003, Medline - link
Wong BC. - Aliment Pharmacol Ther. 2003, Medline - link
Wong WM. - Cancer 2003, Medline - link
Dvorak M. - Cas Lek Cesk 2002, Medline - link
Harewood GC. - Mayo Clin Proc 2002, Medline - link
Nakama H. - Eur J Cancer. 2001, Medline - link
Saito H. - Oncol Rep 2000, Medline - link
Castiglione G. - J Med Screen 2000, Medline - link