Vyšetření stolice

obrazek_cislo_85 Komplexní vyšetření stolice, od makroskopického posouzení, stanovení objemu, struktury, pH, k analytickému stanovení laboratorních markerů je považováno za základní vyšetřovací proces při podezření na malabsorpční syndrom. Kvalitativní stanovení přítomnosti nenatrávených cukrů, tuků a proteinů - mikroskopicky hodnocené barvení stolice uvádějí i nejnovější publikace interní medicíny, gastroenterologie i klinické biochemie. Metodika mikroskopického barvení stolice, s ilustrovanými barevnými fotografiemi, je naposledy detailně popsána v Gastroenterologii pro praxi (Mnichov - 1975).

obrazek_cislo_41 Moderní imunotechnické metody nabízejí dnes široký rozsah analytů, které lze stanovit v jediném vzorku stolice - např. antigen Helicobacter pylori, protilátky ke gliadinu a transglutamináze, pankreatické enzymy, zánětlivé markery, hemoglobin, markery kolorektálního karcinomu. Kvantitativní analýza stolice, především tuků v 72 hodinovém sběru, byla doporučena jako zlatý standard diagnostiky malabsorpce před více než 50 lety. Dosud je toto vyšetření při definovaném příjmu tuků 100g denně považováno za nejpřesnější metodu, i když je rutinně prováděno minimálně, vzhledem k procesu sběru, uchovávání a zpracování 600 - 1200g stolice.

obrazek_cislo_89 Vyšetření stolice je zcela neinvazivním přístupem. Problematika tohoto typu testů však zahrnuje výrazné riziko preanalytické chyby, protože pro většinu testů odebírá vzorek stolice pacient a provádí např. extrakci vzorku v odběrové zkumavce. Rovněž uchovávání tohoto primárního vzorku nelze laboratorně kontrolovat. Screeningové testy musí být proto koncipovány dostatečně robustně. Rozvoj analytické techniky v oboru klinické biochemie nabízí v posledních letech jizž zcela automatické analyzátory, kde vzorek stolice je primárním vzorkem a analyzátory mohou stanovit několik analytů pro screening, např. kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici, antigen Helicobacter pylori ve stolici, nebo koncentraci calprotectinu. Mezi nejnovější markery ve stolici patří gliadin-33mer, rezistentní peptid gliadinu, který v deamidované formě vázaný na HLA receptor vede k aktivaci celiakie. Detekce ve stolici indikuje nedodržování bezlepkové diety.

Rozvoj molekulární biologie a aplikace typu PCR v rutinní diagnostice otevírají zcela nové trendy i ve screeningu tumorů GIT. Nejnovější screeningové metody jsou založeny na detekci specifických mutací metodami PCR nebo biochipovou technologií v DNA izolované ze vzorku stolice resp. izolovaných kolonocytů. Stanovení DNA testů ve stolici vykazuje vyšší spolehlivost, než molekulární markery stanovené v plasmě.

Reference
Yasui R. - Clin Chim Acta. 2018, Medline - link
Gerasimidis K. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018, Medline - link
Moreno ML. - Nutrients. 2017, Medline - link
Sauver JL. - Mayo Clin Proc. 2017, Medline - link
Erchinger F. - PLoS One. 2017, Medline - link
Suehiro Y. - Ann Clin Biochem. 2017, Medline - link
Frin AC. - Dig Liver Dis. 2017, Medline - link
De Sloovere MM. - Clin Chem Lab Med. 2017, Medline - link
Moreno ML. - Nutrients. 2017, Medline - link
Nakarai A. - J Crohns Colitis. 2017, Medline - link
Sperti C. - World J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Wejnarska K. - Dev Period Med. 2016, Medline - link
Comino I. - Am J Gastroenterol. 2016, Medline - link
Huang Y. - Eur J Cancer Prev. 2015, Medline - link
Calafat M. - Inflamm Bowel Dis. 2015, Medline - link
Takashima S. - Am J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Ahlquist DA. - Dig Dis Sci. 2015, Medline - link
Zhang Y. - Oncol Lett. 2015, Medline - link
Kim YC. - Gut Liver. 2014, Medline - link
Comino I. - Am J Clin Nutr. 2012, Medline - link
Parente F. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Bosch L.J. - Cell Oncol. 2012, Medline - link
Ayling RM. - Ann Clin Biochem. 2012, Medline - link
Ahlquist DA. - Clin Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Duffy MJ. - Int J Cancer. 2011, Medline - link
Haug U. - Am J Gastroenterol. 2010, Medline - link
Koga Y. - Jpn J Clin Oncol. 2009, Medline - link
Ahlquist DA. - Ann Intern Med. 2008, Medline - link
Rennert G. - Cancer Lett. 2007, Medline - link
Haug U. - Clin Chem. 2007, Medline - link
Matsushita H. - Gastroenterology 2005, Medline - link
Greenwald B. - Gastroenterol Nurs. 2005, Medline - link
Ouyang DL. - J Gastroenterol. 2005, Medline - link
Whitney D. - J Mol Diagn. 2004, Medline - link
Imperiale TF. - N Eng J Medicine 2004, Medline - link
Brand RE. - Am J Gastroenterol. 2004, Medline - link
Song K. - Gastroenterology. 2004, Medline - link
Nishikawa T. - Clin Chim Acta 2002, Medline - link
Prix L - Clin Chem 2002, Medline - link