Helicobacter pylori antigen ve stolici

obrazek_cislo_20 Detekce antigenu Helicobacter pylori ve stolici je alternativou k dechovému testu, jako základní metoda průkazu infekce Hp. Metoda byla vypracována jako klasická ELISA, a provádí se na běžných mikrotitračních destičkách pro 96 vzorků. Vzorek stolice je připraven v koncentraci 200 mg/ml a centrifugován 5 minut při 7000 xg. Další postup je běžnou ELISA technikou, s TMB substrátem a fotometrickým vyhodnocením při 450 nm. Existuje několik modifikací ELISA metody, které dosahují specificity i senzitivity 98%. Původní metoda (HpSAg) používala polyklonální protilátky, novější metody s monoklonální protilátkou vykazují vyšší diagnostické parametry. Z hlediska odběru vzorku je metoda pro pacienta nenáročná, laboratoře mají odběrové nádobky s plastikovým jádrem v podobě lžičky, kterou je vzorek stolice odebrán a uzavřen. Vzorky stolice je možno uchovávat při -20°C i několik měsíců.

obrazek_cislo_92 V poslední době se objevují i rychlé, rapid testy na imunochromatografickém detekčním principu, určené pro jednotlivé vyšetření. Spolehlivost těchto rapid testů je však ve srovnání s ELISA metodou nižší, výsledky rapid testů mohou být ovlivněny odběrem stolice. Technologie v posledních letech nabízí pro některé automatické analyzátory i stanovení analytů, kdy primárním vzorkem je zkumavka se stolicí. Aplikace existují také pro Hp-antigen ve stolici, který je pak vyhodnocován kvantitativně analyzátorem. Povrchovým antigenem pro detekci Helicobacter pylori je nejčastěji ureáza, nejnovější studie používají také katalázu.


Reference
Zhou X. - Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2014, Medline - link
Shimoyama T. - World J Gastroenterol. 2013, Medline - link
Korkmaz H. - Helicobacter. 2013, Medline - link
Valle PC. - Scand J Gastroenterol. 2013, Medline - link
Sato M. - J Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Choi J. - J Gastroenterol Hepatol. 2011, Medline - link
Prell C. - J Clin Microbiol. 2009, Medline - link
Shimoyama T. - Jpn J Infect Dis. 2009, Medline - link
Shimoyama T. - Helicobacter. 2009, Medline - link
Trevisani L. - World J Gastroenterol. 2007, Medline - link
Schwarzer A. - Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2007, Medline - link
Stray-Pedersen A. - J Perinat Med. 2007, Medline - link
Dominguez J. - Aliment Pharmacol Ther. 2006, Medline - link
Hooton C. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006, Medline - link
Hauser B. - Acta Paediatr. 2006, Medline - link
Antos D. - J Clin Microbiol. 2005, Medline - link
Gatta L. - Aliment Pharm Therap. 2004, Medline - link
Nakata H. - J Gastroenterol Hepatol. 2004, Medline - link
Zambon CF. - Clin Biochem. 2004, Medline - link
Leodolter A. - Diagn Microbiol Infect Dis. 2004, Medline - link
Koletzko S. - Gut 2003, Medline - link
Andrews J. - J Clin Pathol 2003, Medline - link
Kato S. - Am J Gastroenterol 2003, Medline - link
Leodolter A. - Am J Gastroenterol 2002, Medline - link
Chang MC. - Hepatogastroenterology 2002, Medline - link
Odaka T. - Am J Gastroenterol 2002, Medline - link
Konstantopoulos N. - Am J Gastroenterol 2001, Medline - link
van Doorn OJ. - Eur J Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link
Leodolter A. - Eur J Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link
Oderda G. - Aliment Pharmacol Ther 2001, Medline - link
Vaira D. - Am J Gastroenterol 2000, Medline - link