Diagnostika Helicobacterové infekce

obrazek_cislo_4 Bakterie Helicobacter pylori (dříve Campylobacter) je známa řadu desetiletí, její klinický význam však vzrostl teprve v roce 1982, kdy Warren a Marshal popsali přímý vztah k epitelu žaludeční sliznice u nemocných s gastritidou nebo žaludečními vředy. Pro diagnostiku infekce Helicobacterem pylori lze použít testů invasivních, vyžadujících odběr bioptického vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice nebo testů neinvasivních. Kultivační test vykazuje nejvyšší sensitivitu i specificitu, nevýhodou je však značná citlivost bakterie Helicobacter pylori ke kyslíku, což vyžaduje specielní podmínky odběru a transportu. Rychlý ureázový (CLO) test je založen na intensivní aktivitě ureázy (povrchový marker bakterie Helicobacter pylori) a je rutinním průkazem při endoskopii. Novější testy stanovují v biopsii Helicobacter pylori imunologickým průkazem - metoda iRUT. Molekulární biologie a metody PCR umožňují další moderní metody detekce Helicobacter pylori, v biopsiích, v žaludeční laváži nebo ve vzorcích stolice.

obrazek_cislo_53 Serologický průkaz protilátek k Helicobacter pylori v séru, ve slinách nebo ve vzorku moči patří k metodám neinvazivním, jde však o průkaz přítomnosti protilátek, nikoliv aktivní infekce Helicobacter pylori. Z tohoto aspektu je pro screening i primární, neinvazivní diagnostiku vhodný především dechový test založený na detekci ureázové aktivity - UBT (Urea Breath Test), kdy je stanovována změna poměru 13CO2 : 12CO2 ve vydechovaném vzduchu po rozštěpení perorálně podané močoviny značené stabilním izotopem uhlíku 13C, nebo detekce povrchových antigenů Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Obě dvě uvedené metodiky jsou doporučeny také závěry Evropské pracovní skupiny - EHPSG (European Helicobacter Pylori Study Group) podle Maastrichtského konsenzu ze dne 21. a 22. září 2000 nejen pro primární diagnostiku, ale i k ověření úspěchu eradikační terapie.

obrazek_cislo_52 Bakterie Helicobacter pylori je jako jediná z bakterií označena WHO klasifikací - kancerogen 1.třídy. Přítomnost Helicobacter pylori v žaludeční sliznici pozitivně ovlivňuje sekvenci a gradaci karcinomu žaludku. Stanovení hladiny gastrinu-17, pepsinogenu-I a protilátek k Helicobacter pylori třídy IgG nabízí tzv. GastroPanel, který je ne-invazivním, laboratorním parametrem k posouzení infekce Helicobacter pylori, atrofické gastritidy a rizika karcinomu žaludku.

Reference
Tu H. - Am J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Zagari RM. - Aliment Pharmacol Ther. 2017, Medline - link
Hamashima C. - BMC Cancer. 2017, Medline - link
Malfertheiner P. - Gut. 2017, Medline - link
Osumi H. - PLoS One. 2017, Medline - link
Unler GK. - Acta Gastroenterol Belg. 2016, Medline - link
Kishikawa H. - Dis Markers. 2015, Medline - link
Perets TT. - J Clin Lab Anal. 2015, Medline - link
Lee TH. - Dig Dis Sci. 2015, Medline - link
Lopes AI. - World J Gastroenterol. 2014, Medline - link
Ford AC. - BMJ. 2014, Medline - link
Shimoyama T. - World J Gastroenterol. 2013, Medline - link
Matos J.I. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Haneda M. - J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Ou Z. - BMC Gastroenterol. 2013, Medline - link
Kuzela L. - Hepatogastroenterology. 2012, Medline - link
Sato M. - J Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Yakut M. - Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012, Medline - link
Mégraud F. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012, Medline - link
Sudraba A. - J Gastrointestin Liver Dis. 2011, Medline - link
González CA. - Am J Gastroenterol. 2011, Medline - link
Bures J. - Helicobacter. 2006, Medline - link
Bonamico M. - Helicobacter. 2004, Medline - link
Smith SI. - World J Gastroenterol. 2004, Medline - link
Nakata H. - J Gastroenterol Hepatol. 2004, Medline - link
Hino B. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004, Medline - link