Dechový test na Helicobacter pylori - UBT

obrazek_cislo_69 Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je založen na detekci značeného oxidu uhličitého, který vzniká štěpením substrátu - močoviny enzymem, ureázou, která je jako povrchový protein produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant je tzv. Evropský standardní protokol, kdy provedení testu je následující.

obrazek_cislo_21 Provedení testu. Pacient musí být pro provedení testu na lačno (nejméně 2 hodiny nesmí jíst, pít a kouřit). Odebírají se dva nebo tři vzorky vydechovaného vzduchu do zkumavky, důležité je zajistit, aby byl zachycen vzduch z konečné fáze vydechnutí. Následuje vypití 200 ml roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního, neslazeného pomerančového džusu a po 5-10 minutách je podáno 100mg močoviny značené atomem uhlíku 13C (dětem je podáváno poloviční množství 50 mg). Přesně po 30 minutách jsou odebrány dva nebo tři vzorky vydechovaného vzduchu do zkumavek stejným způsobem jako na začátku testu. Vzorky vzduchu ve zkumavkách jsou analyzovány technikou IRMS. Varianta protokolu pro IR - POCT analyzátory se liší pouze v tom, že vzorky vydechovaného vzduchu jsou odebírány do sáčků z hliníkové fólie a jsou analyzovány ihned v ambulanci nebo laboratoři, a výsledek testu je znám již během 10 minut.

Pro hodnocení testu je stanoveno kriterium změny poměru 13CO2 : 12CO2 větší než 5 promile mezi vzorkem v čase T30 oproti vzorku T0. Na výsledek testu má vliv motilita a anatomie žaludku, porušené vyprazdňování, léčba inhibitory protonové pumpy, antibiotiky nebo preparáty vizmutu. Doporučeno je proto provádět dechový test 4-6 týdnů po ukončení eradikační terapie. Postední studie prokazují spolehlivé hodnocení testu u dětí při podávání dávky 1mg/kg váhy, max. 25 mg značené močoviny, nebo tzv. 10vteřinový test s podáním 20mg endoskopickým sprayem. Nejvovější studie jsou zaměřeny na nové technologie měření poměru 13CO2 : 12CO2 pomocí FT-IR analyzátorů.

Reference
Gilardi D. - Minerva Gastroenterol Dietol. 2017, Medline - link
Unler GK. - Acta Gastroenterol Belg. 2016, Medline - link
Perets TT. - J Clin Lab Anal. 2015, Medline - link
Ferwana M. - World J Gastroenterol. 2015, Medline - link
Maity A. - J Breath Res. 2014, Medline - link
Som S. - Anal Bioanal Chem. 2014, Medline - link
Pacheco SL. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013, Medline - link
Meltzer AC. - West J Emerg Med. 2013, Medline - link
Wardi J. - J Clin Gastroenterol. 2012, Medline - link
Kuzela L. - Hepatogastroenterology. 2012, Medline - link
Schmilovitz-Weiss H. - BMC Gastroenterol. 2012, Medline - link
Coelho LG. - Arq Gastroenterol. 2011, Medline - link
Motta O. - J Infect. 2009, Medline - link
Peng NJ. - Med Princ Pract. 2009, Medline - link
Urita Y. - Hepatogastroenterology. 2007, Medline - link
Yang YJ. - J Gastroenterol Hepatol. 2007, Medline - link
Bures J. - Helicobacter. 2006, Medline - link
Kopacova M. - Scand J Clin Lab Invest. 2005, Medline - link
Opekun AR. - Clin Biochem. 2005, Medline - link
Fruehauf H. - Endoscopy. 2005, Medline - link
Hino B. - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004, Medline - link
Zambon CF. - Clin Biochem. 2004, Medline - link
Israeli E. - J Clin Gastroenterol 2003, Medline - link
Kawakami E. - J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002, Medline - link
Yoshimura N. - J Gastroenterol 2001, Medline - link
Graham DY. - Am J Gastroenterol 2001, Medline - link
Wang WM. - Kaohsiung J Med Sci 2000, Medline - link
Bures J. - Cas Lek Cesk 2000, Medline - link