Helicobacter pylori - protilátky

obrazek_cislo_14 Stanovení protilátek k Helicobacter pylori.
Protilátky k Helicobacter pylori v séru lze detekovat celou řadou imunologických a sérologických technik jako je imunobloting, imunofluorescence, hemaglutinace, fixace komplementu, latexové testy apod. Nejrozšířenější metodou je však bezesporu ELISA - jednoduchá, rychlá, levná a spolehlivá technika. Specificita a senzitivita metody je však značně závislá na použitém antigenu - od celých buněk, přes ultrazvukový sonikát, glycinový extrakt až k purifikovaným proteinům. V roce 1989 byla popsána izolace vysokomolekulárního povrchového proteinu (označovaný HM-CAP, high molecular weight cell-associated protein), jehož specificita a senzitivita dosahuje 95%.

Sérologický průkaz protilátek k Helicobacter pylori má klinický význam především pro dlouhodobé sledování po léčbě, k monitorování úspěchu eradikace Helicobacter pylori, pokles IgG po 6 měsících léčby na hodnoty < 50% vykazuje specificitu 95% a senzitivitu 97%. Mezi indikace patří screening rizikových pacientů, např. u nemocných s transplantací ledvin, kdy Helicobacterová infekce zvyšuje riziko vzniku peptického vředu a krvácení.

Protilátky k Helicobacter pylori lze immunologickými technikami prokázat i ve slinách nebo v moči, existují dále celá řada tzv. rychlých testů (Rapid test), kdy protilátky k Helicobacter pylori prokazujeme z plné krve, po kapilárním odběru během několika minut immunoafinitní chromatografickou metodou. Specificita a senzitivita těchto testů je relativně nízká - 70 až 85%.

K serologické diagnostice protilátek k Helicobacter pylori patří i průkaz antigenů cagA, vacA a iceA, jejichž přítomnost specifikuje kmeny Helicobacter pylori s vyšší patogenicitou. Pro průkaz těchto antigenů se používají klasické ELISA testy na mikrotitračních destičkách nebo PCR techniky. Průkaz Helicobacter pylori a jeho kmenů metodami PCR je ve fázi klinického testování, v rutinní diagnostice se zatím nevyužívá. Diagnostický význam stanovení protilátek k Helicobacter pylori je stále předmětem výzkumu, pro screeningové programy vhodné není.

Reference
González CA. - Am J Gastroenterol. 2011, Medline - link
Shimoyama T. - Helicobacter. 2009, Medline - link
Peng NJ. - Med Princ Pract. 2009, Medline - link
Janulaityte-Günther D. - FEMS Immunol Med Microbiol. 2007, Medline - link
Zambon CF. - Clin Biochem. 2004, Medline - link
Chen TS. - Clin Diagn Lab Immunol 2002, Medline - link
Kindermann A. - Scand J Gastroenterol 2001, Medline - link
Arents NL. - Am J Gastroenterol 2001, Medline - link