Gastrin v séru

obrazek_cislo_57 Gastrin je hormon polypeptidového charakteru (molekula je tvořena 17 aminokyselinami, Mr = 2100), který se vyskytuje ve třech formách. Základní molekula G-17 (little gastrin), G-34 (big gastrin) a G-13 (mini gastrin) zkrácený řetězec na 13 aminokyselin. Pentapeptid s C-terminální sekvencí gastrinu (ß-Ala-Trp-Met-Asp-Phe-NH2) - pentagastrin se používá ke stimulaci při vyšetření žaludeční acidity.

Hladinu gastrinu v séru stanovujeme většinou RIA metodou, existují i ELISA varianty imunochemického průkazu. Normální hodnoty 25-100 ng/l jsou výrazně zvýšeny především u Zollinger-Ellisonova syndromu (gastrinom, tumor pankreatu s nadprodukcí gastrinu), kdy prokazujeme 10-1000 násobné zvýšení hladiny gastrinu, která však výrazně kolísá i v průběhu dne; u 20-40% lze zachytit i normální hladinu gastrinu. Vzhledem k existenci tří forem gastrinu závisí výsledek stanovení na typu protilátky použité v testu. Metody stanovení gastrinu jsou standardizovány na syntetický gastrin G-17, stanovení forem G-34 a G-13 závisí na zkřížené reaktivitě s příslušnou protilátkou. Normální poměr forem G-13:G-17:G-34 je 8:2:1, na lačno je vyšší zastoupení formy G-34, po jídle forem G-17 a G-13.

obrazek_cislo_26 Stanovení gastrinu je součástí gastrinového stimulačního testu, kdy stanovujeme 90ti minutový profil (v 9 vzorcích séra) po stimulaci insulinem, sekretinem nebo Ca-glukonátem. Stanovení hladiny gastrinu-17, pepsinogenu-I a protilátek k Helicobacter pylori třídy IgG nabízí tzv. GastroPanel, který je ne-invazivním, laboratorním parametrem k posouzení infekce Helicobacter pylori, atrofické gastritidy a rizika karcinomu žaludku. Diskutována je dále otázka stanovení gastrinu na lačno a po stimulaci a diagnostický význam v patologii gastroduodenálních onemocnění, včetně karcinomu žaludku, nebo rozvoje neoplasií u Baretova jícnu..

Reference
Tu H. - Am J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Zagari RM. - Aliment Pharmacol Ther. 2017, Medline - link
Goni E. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017, Medline - link
Kim BC. - Turk J Gastroenterol. 2014, Medline - link
Green DA. - Therap Adv Gastroenterol. 2011, Medline - link
Guariso G. - Clin Chim Acta. 2009, Medline - link
Iijima K. - World J Gastroenterol. 2009, Medline - link
Cao Q. - Chin J Dig Dis. 2007, Medline - link
Lopes AI. - Scand J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Germana B. - Dig Liver Dis. 2005, Medline - link
Ohkusa T. - Aliment Pharmacol Ther. 2004, Medline - link
Konturek SJ. - Digestion 2003, Medline - link
Vaananen H. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003, Medline - link
Broutet N. - Br J Cancer 2003, Medline - link
Konturek SJ. - Scand J Gastroenterol 2002, Medline - link
Sipponen P. - Scand J Gastroenterol 2002, Medline - link
Langer P. - Br J Surg 2001, Medline - link
Bermejo F. - Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link
Berger AC. - J Clin Oncol 2001, Medline - link
Goebel SU. - Cancer 1999, Medline - link
Oberg K. - J Intern Med 1998, Medline - link