Pepsin - pepsinogeny

obrazek_cislo_48 Pepsin je obecné označení pro řadu proteináz (pepsin A,B,C - EC 3.4.23.1,2,3), pepsinogeny jsou jejich prekurzory (proenzymy). Aktivace pepsinogenu A na pepsin A probíhá v kyselém prostředí, vznikající pepsin A je schopen další aktivace pepsinogenu a vede k tzv. autokatalýze. Elektroforeticky lze separovat v agarovém gelu 8 proteáz žaludeční sliznice, pepsinogeny PG1 - PG5 tvoří skupinu imunologicky identických proteinů - pepsinogen I (PG-I, PGA), pepsinogeny PG6 a PG7 tvoří skupinu pepsinogenu II (PG-II, PGC), posledním proteinem je katepsin E (SMP, Slow Moving Proteinase). Molekulová hmotnost pepsinogenu I je 42 500.

obrazek_cislo_88 Klinický význam má stanovení pepsinu při insulinovém testu a sérová hladina pepsinogenů A a C. Ke stanovení se používá RIA metodik s 125I-pepsinogenem v kompetitivním uspořádání. Pepsinogen A je markerem slizniční atrofie a je používán v genetických studiích jako subklinický marker vředové choroby duodena. Pepsinogen C je používán jako marker stavu žaludeční sliznice (případně v poměru PG-A/PG-C) a rovněž jako marker eradikace infekce Helicobacter pylori. Snížení hladiny pepsinogenu A prokazujeme u nemocných s achlorhydrií např. u perniciózní anémie. Nejnovější studie prokazují významné snížení pepsinogenu-I a současně zvýšení hladiny IgA protilátek k Helicobacter pylori u karcinomu žaludku. Detekce pepsinu ve slinách-sputu je rovněž indikována jako jednoduchý screening GERD (gastroesophageal reflux disease) při extra-gastrických projevech onemocnění. Pro tyto aplikaci existujé i rychlé-rapid testy s imunochemickou detekcí pepsinu. Nobější aplikace stanovují ve slinách kombinaci pepsin/pepsinogen.

obrazek_cislo_73 Stanovení poměru hladin obou pepsinogenů (PG-I : PG-II) je dnes považováno za nejvýhodnější variantu serologických markerů. Poměr PG-I:PG-II signifikantně klesá v závislosti na histologickém riziku, nebo přítomnosti vacA+ pozitivity Helicobacter pylori infekce. Kombinace stanovení hladiny pepsinogenu-I, gastrinu-17 a protilátek k Helicobacter pylori je testováno jako tzv. serologická biopsie, GastroPanel - v diferenciální diagnostice gastritid. Screeningové testování rizika atrofické gastritídy, resp. rizika karcinomu žaludku, ve spojení s pozitivitou Helicobacter pylori, je další oblastí screeningu nádorů gastrointestinálního traktu.

obrazek_cislo_101 Testy sérové hladiny refoil-family proteinů by mohly zlepšit screening karcinmo žaludku. Stanovení hladiny sérových pepsinogenů a jejich poměr PG-I:PG-II lze zvýšit dalšími markery stavu žaludeční sliznice. Proteiny skupiny "Trefoil factor family" (TFF) tj. proteiny (TFF1, TFF2 a TFF3) jsou malé, stabilní molekuly produkované v savčím zažívacím traktu. Foveolarní hyperplazie, metaplazie exprimující spasmolytický polypeptid (TFF2) a střevní metaplazie jsou histologické změny prokazatelné u nemocných s atrofickou gastritídou; exprimující v uvedeném pořadí TFF1, TFF2 a TFF3. Sérová hladina TFF3 je lepším ukazatelem na rakovinu žaludku než pepsinogen; test s kombinací sérové hladiny pepsinogenu a TFF3 by mohl zlepšit screening na karcinom žaludku.

Reference
Hamashima C. - BMC Cancer. 2017, Medline - link
Zagari RM. - Aliment Pharmacol Ther. 2017, Medline - link
Tu H. - Am J Gastroenterol. 2017, Medline - link
Goni E. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017, Medline - link
Sun L. - Sci Rep. 2017, Medline - link
Osumi H. - PLoS One. 2017, Medline - link
Kishikawa H. - Dis Markers. 2015, Medline - link
Park CH. - Gastric Cancer. 2015, Medline - link
Kitamura Y. - J Gastroenterol Hepatol. 2015, Medline - link
Tu H. - Int J Cancer. 2015, Medline - link
Boda T. - Helicobacter. 2014, Medline - link
Lee JY. - J Cancer Prev. 2014, Medline - link
Haneda M. - J Gastroenterol Hepatol. 2013, Medline - link
Yakut M. - Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012, Medline - link
Shikata K. - Scand J Gastroenterol. 2012, Medline - link
Agréus L. - Scand J Gastroenterol. 2012, Medline - link
Bornschein J. - BMC Gastroenterol. 2012, Medline - link
Takao T. - Gastroenterol Res Pract. 2011, Medline - link
Nasrollahzadeh D. - PLoS One. 2011, Medline - link
Aikou S. - Gastroenterology. 2011, Medline - link
Neubert H. - Clin Chem. 2010, Medline - link
Kim TH. - Digestion. 2008, Medline - link
Telaranta-Keerie A. - Scand J Gastroenterol. 2010, Medline - link
De Vries AC. - Gastrointest Endosc. 2009, Medline - link
Iijima K. - J Gastroenterol. 2009, Medline - link
Leja M. - Dig Dis Sci. 2009, Medline - link
Iijima K. - World J Gastroenterol. 2009, Medline - link
Guariso G. - Clin Chim Acta. 2009, Medline - link
Ren JS. - Gut. 2009, Medline - link
Kim TH. - Digestion. 2008, Medline - link
di Mario F. - Dig Liver Dis. 2008, Medline - link
Chung HW. - J Clin Gastroenterol. 2008, Medline - link
Yanaoka K. - Int J Cancer. 2008, Medline - link
Xie XF. - Hepatogastroenterology. 2007, Medline - link
Miki K. - Chin J Dig Dis. 2007, Medline - link
Cao Q. - Chin J Dig Dis. 2007, Medline - link
Lopes AI. - Scand J Gastroenterol. 2006, Medline - link
Stemmermann GN. - Histopathology. 2006, Medline - link
Derakhshan MH. - J Clin Pathol. 2006, Medline - link
Nardone G. - Aliment Pharmacol Ther. 2005, Medline - link
Hokkanen S. - Scand J Clin Lab Invest. 2005, Medline - link
Germana B. - Dig Liver Dis. 2005, Medline - link
Ohkusa T. - Aliment Pharmacol Ther. 2004, Medline - link
Urita Y. - Dig Dis Sci. 2004, Medline - link
Ohata H. - Int J Cancer. 2004, Medline - link
Konturek SJ. - Digestion 2003, Medline - link
Vaananen H. - Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003, Medline - link
Miki K. - Am J Gastroenterol 2003, Medline - link
Sanduleanu S. - Eur J Clin Invest 2003, Medline - link
Broutet N. - Br J Cancer 2003, Medline - link
Sipponen P. - Scand J Gastroenterol 2002, Medline - link
Mardh E. - Clin Chim Acta 2002, Medline - link
Lorente S. - Gut 2002, Medline - link
Tabata H. - Scand J Gastroenterol 2001, Medline - link
Bodger K. - Helicobacter 2001, Medline - link
Bermejo F. - Gastroenterol Hepatol 2001, Medline - link