Stanovení protilátek ke gliadinu, endomysiu nebo atTG ve stolici

obrazek_cislo_8 Vyšetření vzorku stolice je výhodné pro screeningové programy v gastroenterologii. Stanovení sekrečních IgA protilátek ke gliadinu je dalším novým imunochemickým testem, komerčně dostupným od roku 2000, který je možno využít ve screeningu celiakie. Test je založen na ILMA (ImmunoLuminoMetric Assay) principu s luminiscenčním měřením, markerem je akridinium ester, antigenem je surový gliadin. Test stanovuje sekretorické IgA protilátky - AntiGliadin-scIgA, normální hodnoty jsou do 100 mg/g stolice, a klinická senzitivita je 81%, specificita 97%. Nově existuje i ELISA detekce IgA protilátek k endomysiu a ke tkáňové transglutamináze ve stolici.

Reference
Kappler M. - BMJ. 2006, Medline - link
Halblaub JM. - Clin Lab. 2004, Medline - link
Picarelli A. - Am J Gastroenterol 2002, Medline - link