Guajakový test okultního krvácení - Haemoccult

obrazek_cislo_17 Guajakový test okultního krvácení - Haemoccult. Standardní testy okultního krvácení - TOKS, Haemoccult test, jsou založeny na chemickém principu, pseudoperoxidázové reakci hemoglobinu. Substrátem byl původně benzidin, jako kancerogen byl modifikován na nekancerogenní dimethylbenzidin - oTolidin (např. německý KryptoHaem), nebo tetrametylbenzidin TMB. Dnes jsou používány testy s guajakovou pryskyřicí - z Guajacum officinale/sanctum - obsahující guajakol (o-metoxy-fenol), tedy substrát benzidinového typu. V leuko-formě je bezbarvý, oxidován se zbarvuje do modrozelena. Oxidace probíhá peroxidem vodíku, katalyzátorem je hemoglobin s pseudoperoxidázovou aktivitou. Vzhledem k chemickému principu oxidační reakce může být výsledek testu ovlivněn přítomností jiných oxidačních látek (C-vitamin), přítomností hemoglobinu z potravy (maso, krev), falešně pozitivní výsledek může být způsoben i přítomností rostlinných peroxidáz (některé druhy kořenové zeleniny). Doporučení (guidelines) MZ ČR pro vyhledávání a časnou diagnostiku kolorektálních nádorů - screening - jednoznačně specifikují jako vhodný, doporučený a ověřený test, Haemoccult. Kontrolovaný screening TOKS testem významně snižuje incidenci kolorektálního karcinomu.

obrazek_cislo_56 Provedení testu. Pro screening je dodávána souprava, která obsahuje 3 testy se dvěma okénky a plastové nebo dřevěné špátle na odběr stolice. Pacient odebere vždy dva různé vzorky ze tří po sobě následujících stolicí, které rozetře na označená místa testu, testovací okénka uzavře a testy odešle do laboratoře. Laboratorní zpracování spočívá v aplikaci detekčního reagens na opačnou stranu okének a zhodnocení případné barevné změny. Hodnocení je kvalitativní, jako pozitivní je hodnocen každý test, kde dochází ke specifickému modro-zelenému zabarvení. Citlivost Haemoccult testu / cut-off hodnota je nastavena na cca 5 mg Hg/g stolice.
Haemoccult testem jsme ve studii našeho pracoviště prokázali u > 95 tisíc asymptomatických osob pozitivitu 2.8%, falešná pozitivita testovaná při srovnání s imunochemickými testy byla nulová.

obrazek_cislo_86 Home-care test. Na chemickém principu detekce krve ve stolici je založen i test EZ Detect, 2 minutový, chromogenní test určený k provedení v domácnosti. Pacient sám test provede i vyhodnotí. Test je vyroben z biodegradovatelného materiálu, substrátem je tetrametylbenzidin (TMB).

Reference
Giai J. - Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2014, Medline - link
Malila N. - J Med Screen. 2011, Medline - link
Hewitson P. - Am J Gastroenterol. 2008, Medline - link
Cruz-Correa M. - Dig Dis Sci. 2007, Medline - link
Berchi C. - Health Econ. 2004, Medline - link
Rasmussen M. - Scand J Gastroenterol. 2003, Medline - link
Jorgensen OD. - Gut 2002, Medline - link
Jouve JL. - Br J Cancer 2001, Medline - link
Kristinsson J. - Digestion 2001, Medline - link
Towler BP. - Cochrane Database Syst Rev 2000, Medline - link
Mandel JS. - J Natl Cancer Inst 1999, Medline - link