Lactoferrin ve stolici

obrazek_cislo_98 Lactoferrin-laktoferin, někdy nazývaný též laktotransferin, je glykoprotein s molekulovou hmotností 76 kDa, který patří do rodiny tzv. transferinů, proteinů vázajících nehemovým způsobem ionty železa. Laktoferin je produkovaný neutrofily, mononukleárními fagocyty a epiteliálními buňkami, a je schopen se přímo vázat na buňky imunitního systému a spouštět diferenciační, aktivační a proliferační kaskádu. Systémové infekce jsou doprovázeny rychlým uvolněním laktoferinu z granulocytů a významným snížením plazmatických koncentrací železa. Fyziologické aktivity laktoferinu zahrnují regulaci železa, obranu proti širokému spektru mikrobiálních infekcí, protizánětlivé aktivity, regulaci buněčného růstu a diferenciace při rozvoji kancerogeneze. V důsledku působení laktoferinu dochází ke změnám exprese prozánětlivě působícího gamma-interferonu, interleukinů 1b a 6 a tumor nekrotizujícího faktoru (TNF-alfa) a produkce protizánětlivě působících cytokinů (interleukiny 4, 5 a 10) naopak stoupá.

obrazek_cislo_106 Laktoferin se může vyskytovat v různých polymerních formách od monomerů na tetramery a má tendenci polymerovat, zejména při vysokých koncentracích. Hladina tohoto markeru je zvýšená u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními, ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou, a z polymorfonukleárních neutrofilů uvolněný laktoferin lze detektovat ve stolici. Laktoferin je ve stolici stabilní a snadno detekovatelný imunochemickými metodami. Mezi markery zánětlivých onemocnění, které lze stanovit ve stolici, patří společně s calprotectinem, který má pro Crohnovu chorobu vyšší spolehlivost.
Pro calprotectin i lactoferrin existují již komerční ELISA testy i rapid-testy na stanovení markerů ve stolici. Rapid testy pro calprotectin + lactoferrin používají např. rozdílný barevný market pro oba analyty, které lze v rapid-testu velmi spolehlivě vyhodnotit. Pro kvantitativní vyhodnocení rapid-testů existují i specielní SW aplikace založené na optickém scanu barevnýcch proužků. Studie 2009-2010 porovnávají několik markerů stanovitelných ve stolici - calprotectin, lactoferrin, M2-pyruvát kinázu a S100A12 protein.

Reference
Frin AC. - Dig Liver Dis. 2017, Medline - link
Caccaro R. - Biometals. 2014, Medline - link
Burri E. - Clin Chim Acta. 2013, Medline - link
Turner D. - Gut. 2010, Medline - link
Vieira A. - BMC Res Notes. 2009, Medline - link
Joishy M. - J. Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009, Medline - link
Sipponen T. - Aliment Pharmacol Ther. 2008, Medline - link
Langhorst J. - Am J Gastroenterol. 2007, Medline - link
D'Inca R. - Int J Colorectal Dis. 2006, Medline - link
Langhorst J. - Inflamm Bowel Dis. 2005, Medline - link
Silberer H. - Clin Lab. 2005, Medline - link