Prokalcitonin

obrazek_cislo_83 Prokalcitonin (PCT) je protein, prekurzor kalcitoninu se 116 aminokyselinami, zdravých jedinců je produkován v C buňkách štítné žlázy. Poločas prokalcitoninu v séru je 20 - 24 hodin a z tohoto důvodu je vhodný k dennímu sledování a umožňuje kontrolovat průběh terapie a rozlišit bakteriální infekci od jiných typů zánětu.
Diferenciální diagnostika infekční a neinfekční etiologie zánětu je velmi obtížná. Laboratorně jsou pro vznik bakteriální infekce charakteristická laboratorní vyšetření: počet leukocytů v periferní krvi, diferenciální rozpočet leukocytů, sedimentace erytrocytů, prokalcitonin, C-reaktivní protein, tumor necrosis factor alfa, interleukin-1, interleukin-6, interleukin-8, C 3a složka komplementu. Klinicky nejvýznamnější je C-reaktivního protein a prokalcitonin - moderní zánětlivý parametr s vysokou specificitou pro systémové bakteriální infekce využitelný v diferenciální diagnostice závažných stavů.

Stanovení PCT se provádí vysoce citlivou imunoluminometrickou metodou. PCT-LIA, luminescence immunoassay metoda se dvěma monoklonálníma protilátkama, proti C-terminální a centrální sekvenci catacalcinu. Anti-catacalcinové protilátky jsou immobilizovány na povrchu zkumavky, anti-calcitoninové protilátky jsou značeny luminescent acridin derivátem. Metoda vyžaduje luminometr, požadavek 20 ml séra nebo plasmy.
Rychlá (rapid) metoda je PCT-Q, immunochromatografický test pro detekci PCT - prokalcitoninu v séru a plasmě, požadavek je 200 ml séra nebo plasmy, výsledek rapid testu je za 30 minut, doporučen je pro rychlou diagnostiku AP.

Orientační hodnoty PCT (ng/ml): normální hodnoty < 0,5; chronické zánětlivé procesy < 0.5-1; bakteriální infekce komplikovaná systémovou reakcí 2-10; SIRS 5-20; těžké bakteriální infekce - sepse, MODS 10-1000. Hodnota procalcitoninu je sropnatelná s hodnotou skóre APACHE-II.

Reference
Lee KJ. - Pancreas. 2016, Medline - link
Staubli SM. - Crit Rev Clin Lab Sci. 2015, Medline - link
Woo SM. - Korean J Gastroenterol. 2011, Medline - link
Qu R. - Saudi Med J. 2012, Medline - link
Gurda-Duda A. - Pancreas. 2008, Medline - link
Schneider HG. - Pathology. 2007, Medline - link
Rau BM. - Ann Surg. 2007, Medline - link
Purkayastha S. - World J Surg. 2006, Medline - link
Dambrauskas Z . - Medicina (Kaunas). 2006, Medline - link
Olah A. - Hepatogastroenterology. 2005, Medline - link
Papachristou GI. - Clin Lab Med. 2005, Medline - link
Yonetci N. - ANZ J Surg. 2004, Medline - link
Riche FC. - Surgery. 2003, Medline - link
Pezzilli R. - JOP. 2002, Medline - link
Mandi Y. - Int J Pancreatol. 2000, Medline - link