Vítejte na stránkách věnovaných především výuce v oblasti neurověd!


Výuka psychiatrie na Internetu - prezentace přednášek z psychiatrie pro 4. ročník 1. LF UK

Testy z psychiatrie na Internetu - databáze 860 otázek a odpovědí s možností testovacího nebo výukového režimu prohlížení

Úvod do biologické psychiatrie - výukový materiál (neurony, synapse, neuromediátory, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, afektivní poruchy, demence)

Introduction to Biological psychiatry - výukový materiál z biologické psychiatrie v angličtině

Biochemické hypotézy afektivních poruch - výukový materiál (Z. Fišar: Biochemické hypotézy afektivních poruch, Galén, Praha 1998, 103 stran)

 

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách - principy fluorescenční spektroskopie, fluorofory v biomedicíně, experimenty

 

 

Psychiatrická klinika 1. LF UK - historie, organizační struktura, semináře, výuka, postgraduální studium, výzkum, osobní stránky

Společnost pro biologickou psychiatrii - stanovy, činnost, členové, výbor, aktuality

Zdeněk Fišar - osobní webové stránky

 

 

Česká psychiatrická společnost JEP

Centrum neuropsychiatrických studií

Katedra psychiatrie LF UK a Psychiatrická klinika FN v H. Králové

Psychiatrická klinika LF MU v Brně

 

Psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie


Připomínky nebo doplňky k těmto webovým stránkám můžete zaslat na adresu zfisar@lf1.cuni.cz
Copyright © Zdeněk Fišar, Psychiatrická klinika 1. LF UK
Optimalizováno pro MSIE 6 a rozlišení 1024x768. Poslední změna: 05. března 2004