Echokardiografický obraz infekční endokarditidy

Vlající vegetace na dvou cípech aortální chlopně vyšetřená jícnovou sondou

K návratu klikni na obrázek!

Podle materiálu MUDr. R. Feureisla, Kardiologie s.r.o., FN Bulovka

K návratu klikni na obrázek!

Zpět / Return
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 20. 8. 2002 © H. Rozsypal