Důležitá telefonní čísla do laboratoře

V případě , že by havárie nastala během pracovni doby

  • Laboratoř enzymologie 7034
  • Chodbička 7062
  • Půdička 7668
  • Sklep 7016
  • Dr. Ledvinova pracovna 7032, 7033
  • Velká laboratoř 7680, 7681
  • Befe 7154

Servis -80°C mrazáků

V případě poruchy velkého mrazáku

Servis společnosti MEDESA s.r.o. Hlášení požadavků na servisní zásah:
fax: + 420 461 723 560
E-mail: servis@medesa.cz
HOT Line: +420 602 238 479

Medesa p. JEDLIČKA 725036103