• Monitoring teplot lednic, mrazáků a místností

  • Aktualizace 11.5.2021 - Změna kontaktu v servisní firmě. Aktualizace stránek s aktuálními teplotami.

  • v březnu 2013 bylo zahájeno monitorování teplot v lednicích, mrazácích a některých místnostech Ústavu dědičných metabolických poruch. Kromě zřejmého důvodu ochrany vzácných, často unikátních, vzorků a drahých reagencii bylo nutné system instalovat kvůli akreditačním požadavkům diagnostických laboratoří. Systém byl instalován firmou ENERGOCENTRUM Plus sro, která má zkušenosti s obdobným systémem v dalších částech VFN. Informace z instalovaných teplotních čidel jsou přes počítačovou síť směřovány na servery dodavatele a ukládány v databázi. Aktuální hodnoty z čidel jsou k dipozici v sekci AKTUÁLNÍ DATA. Historická data jsou z databaze exportovana spustitelným souborem a ukládána do excellovské tabulky. V současné době řeším problém s prostupem přes firewall ze sítě lf1 do databáze. Až se podaří tuto komplikaci dořešit budou i tato data dostupná v sekci HISTORICKÁ DATA. V případě, že obdržíte výstražnou sms naleznete postup jak reagovat v sekci CO DĚLAT? se všemi důležitými kontakty v sekci KONTAKTY. Doufám, že to nebude potřeba příliš často. V současné chvíli stále probíha odlaďování systému a již několik chyb se podařilo identifikovat. V případě, že objevíte další problémy obraťte se na mne. Budu také vděčný za připomínky jak doplnit a upravit tyto www stránky. S pozdravem Robert